Regulamentul Oficial al Campaniei “100 de spălări garantat!”

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale ”100 de spalari garantat!” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”) prin intermediul

 

SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, cu sediul in Strada Siret, nr.50, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr.  J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038, Bucuresti, reprezentata legal de Eugen Saulea, in calitate de Administrator (denumita in continuare “Agentia”).

 

Toate activitatile pe care organizarea Campaniei le presupune, cu privire la logistica si comunicarea cu Participantii, vor fi intreprinse de catre SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL.

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina de Promotii de pe www.electrolux.ro si www.aeg.ro .

 

Campania promotionala „100 de spalari garantat!” (in continuare, „Campania”) se desfasoara in parteneriat cu Procter&Gamble Romania.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de Promotii de pe www.electrolux.ro si www.aeg.ro .

 

 

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza, in Romania, atat online, cat si offline, produsele aflate in Campanie, importate doar de Electrolux Romania S.A.. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1.

Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

 

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 1 noiembrie 2022 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 ianuarie 2023 ora 24:00:00.

Orice achizitie efectuata inainte de 1 noiembrie 2022 ora 00:00:00 si dupa data de 31 ianuarie 2023 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator. Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie, pe care vor fi mentionate expres, dupa caz, data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat.

 

 

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania si care achizitioneaza produsele participante la Campanie din magazinele care comercializeaza in Romania, online sau offline, electrocasnice Electrolux sau AEG importate doar de Electrolux Romania S.A. (denumite în continuare individual “Participant” și colectiv “Participanti”).

 

Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament.

 

 

 

 1. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux si AEG, din categoriile mentionate mai jos:

 • Masini de spalat rufe
 • Masini de spalat rufe cu uscator
 • Uscatoare de rufe

 

Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-urilor www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii.

 

 

 1. BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a achizitionat in perioada Campaniei un produs aflat in Campanie
 2. a inregistrat achizitia pe site-ul electrolux.ro, in sectiunea promotii: https://www.electrolux.ro/local/promotions/, sau pe www.aeg.ro in sectiunea Promotii www.aeg.ro/local/promotions in cadrul campaniei “ 100 de spalari garantat!”
 3. In momentul inregistrarii a incarcat factura de achizitie, pe care vor fi mentionate expres, dupa caz, data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat
 4. a furnizat datele de contact corecte si complete (email si adresa pentru livrarea baxului de Ariel capsule),

va primi prin curier, in 30 de zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus, un de bax de Ariel capsule pentru 100 de spalari, pentru fiecare produs achizitionat in campanie, conform Anexei nr 1 a prezentului regulament.

Lista completa a produselor aflate in Campanie precum si a baxului de Ariel capsule oferit fiecarui produs (numarul de spalari) este prezentata in Anexa nr. 1, parte integranta a acestui Regulament.

 1. Numarul de premii oferite in aceasta campanie este 600. Detergentul de rufe Ariel capsule se va acorda in limita stocului disponibil de 600 de premii. Un premiu contine un bax de Ariel capsule cu 2 pungi a cate 51 de capsule. Astfel, se ofera fiecarui participant validat in promotie un bax cu 102 capsule. La epuizarea stocului, campania va fi considerata incheiata.

 

 

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, consumatorul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

 1. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, un produs marca Electrolux sau AEG, aflat in Campanie;
 2. Sa inregistreze achizitia direct pe site-ul electrolux.ro, sectiunea Promotii: https://www.electrolux.ro/local/promotions/, sau pe www.aeg.ro sectiunea Promotii www.aeg.ro/local/promotions in cadrul campaniei “100 de spalari garantat!”
 3. Sa incarce imaginea facturii de achizitie, pe care vor fi mentionate expres, dupa caz, data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat
 4. In momentul inregistrarii, sa treaca datele sale complete: nume, prenume, judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este cazul), apartament (daca este cazul), cod postal, numar de telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat cu care se face expediatia), adresa de e-mail;
 5. In cazul in care consumatorul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere consumatorul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara va fi suportata de catre consumator, la cererea si cu acordul acestuia.

 

In termen de 30 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate (inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare) si validarea inregistrarii, daca indeplineste toate conditiile prezentului Regulament, Organizatorul va trimite catre participant un bax de Ariel capsule pentru 100 de spalari, conform Anexei nr 1 a prezentului regulament.

Participantii la aceasta Campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in Campanie.

 

 

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplineasca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
 1. Sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un produs aflat in prezenta Campanie;
 2. Sa inregistreze achizitia pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea Promotii, la adresa https://www.electrolux.ro/local/promotions/, sau pe www.aeg.ro sectiunea Promotii la adresa www.aeg.ro/local/promotions in cadrul campaniei “100 de spalari garantat!!” pana la data de 5 ianuarie 2023, facand totodata si dovada achizitiei, in conformitate cu cerintele din prezentul Regulament. Dovada achizitiei o constituie factura de achizitie, pe care vor fi mentionate expres, dupa caz, data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat
 3. Participantii NU vor beneficia de un bax de Ariel capsule pentru 100 de spalari in urmatoarele cazuri:
 • au facut achizitia altui produs decat celor supuse Campaniei;
 • au achizitionat produse resigilate sau second hand;
 • au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii fiscale trebuie sa fie in perioada de Campanie. Nu se accepta copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online);
 • au achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania;
 • nu au inregistrat achizitia pe site-ul electrolux.ro, sectiunea Promotii, la adresa https://www.electrolux.ro/local/promotions/ sau pe www.aeg.ro sectiunea Promotii la adresa www.aeg.ro/local/promotions in cadrul campaniei “100 de spalari garantat!” pana la data de 5 ianuarie 2023;
 • nu au facut dovada achizitiei adica nu au incarcat imaginea facturii fiscale care sa ateste achizitia produsului; pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie mentionate expres data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, codul produsului, cantitatea achizitionata;
 • nu au trecut datele personale si adresa completa de livrare in momentul inregistrarii.

 

 1. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

 • Participantul a facut achizitia altui produs decat celor supuse Campaniei;
 • Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala;
 • Participantul a achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania;
 • Participantul nu a inregistrat achizitia in termenul stabilit (max. 5 ianuarie 2023), pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea Promotii, la adresa https://www.electrolux.ro/local/promotions/ sau pe aeg.ro sectiunea Promotii, la adresa www.aeg.ro/local/promotions in cadrul campaniei “100 de spalari garantat!”
 • Participantul nu a facut dovada achizitiei adica nu a incarcat imaginea facturii facturii care sa ateste achizitia
 • Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii;
 • Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / adresa);
 • Participantul nu a putut fi contactat pentru livrare – Electrolux suportand costurile pentru maximum 2 trimiteri (livrarea initiala + 1 retrimitere).

 

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions/ sau pe pagina www.aeg.ro/local/promotions: nume, prenume, email, telefon, adresa livrare, cod produs achizitionat, factura de achizitie (poza), magazin, adresă.

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

 • Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

 

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

 

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

 1. Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 2. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
 3. Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 4. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
 5. Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

 

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

 

 1. TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

 • cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente;
 • cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de inregistrare in campanie;
 • cheltuieli rezultate din art. 7 lit. e) privind re-expedierea baxului de Ariel capsule, la cererea participantilor.

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa-l transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Premiile din această campanie sunt sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei pentru fiecare premiu si nu sunt impozabile.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil pe www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii.

 

 

 1. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 1. LITIGII

 

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

ANEXA NR. 1

 

PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE:

 

Brand

PNC

MODEL

Categorie

Arielcapsule

ELECTROLUX

914912564

EW2FN727W

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914917606

EW6F528W

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914917637

EW6FN528W

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914917424

EW6F428WU

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914917522

EW6FN448W

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914916535

EW6FN449S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914917277

EW6F348W

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914917288

EW6FN348AW

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914916308

EW6F348SA

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914916327

EW6F349BSA

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914555007

EW7F348W

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914555206

EW7F249S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914920709

EW7F348AW

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914500500

EW7FN348PS

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914555232

EW7F349PW

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914555233

EW7F249PS

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914917005

EW8F228S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914555800

EW8F248B

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914555812

EW8FN248B

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914555806

EW8F148B

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914555813

EW8FN148B

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914555463

EW8F249PSC

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914500400

EW8FN248PCS

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914500408

EW8FN248PS

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914555434

EW8F169SA

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914555467

EW8F169ASA

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914555604

EW9F161B

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914580009

EW7F348SI

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

ELECTROLUX

914340522

EW6S506W

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340542

EW6SN506W

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340426

EW6S426W

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340453

EW6S426WI

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340645

EW6SN426WI

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340432

EW6S426BI

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340646

EW6SN426BI

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340425

EW6S406BX 

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340454

EW6S406BXI

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340641

EW6SN406BXI

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340461

EW6S427W

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340480

EW6S427WI

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340680

EW6SN427WI

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340363

EW6S347S

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340383

EW6SN347SI

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340381

EW6S327SX

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340382

EW6S327SXI

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

914340391

EW6SN327SXI

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

ELECTROLUX

913138540

EW6TN5261F

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913138620

EW2TN5261FE

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913118613

EW2T5261E

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913138607

EW2TN5261E

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913118519

EW6T5261

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913138521

EW6TN5261

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913128426

EW6T4262

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913148414

EW6TN24262

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913128433

EW6T4262I

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913148428

EW6TN4262

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913128425

EW6T4272I

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913148413

EW6TN4272

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913128349

EW7T3272

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913148334

EW7TN3272

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913128347

EW7T3372

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

913148320

EW7TN3372

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

ELECTROLUX

914603525

EWW1685W

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914603530

EWWN1685W

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914600606

EW7W447W

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914610109

EW7WO447W

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914600603

EW7W4684W

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914610120

EW7WO448W

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914600710

EW7W468W

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914600738

EW7WN468W

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914610105

EW7WO368S

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914610127

EW7WO349S

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914600707

EW7W369S

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914600736

EW7WN369S

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914600705

EW7W361S

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914600735

EW7WN361S

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914600810

EW8W261B

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914600817

EW8WN261B

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914600309

EW9W161B

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914600334

EW9W161BC

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

914606408

EW7W368SI

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

ELECTROLUX

916098364

EW6C428W

Uscatoare de rufe

100 de spalari

ELECTROLUX

916099035

EW7H458B

Uscatoare de rufe

100 de spalari

ELECTROLUX

916098867

EW8H458B

Uscatoare de rufe

100 de spalari

ELECTROLUX

916098872

EW8H258B

Uscatoare de rufe

100 de spalari

ELECTROLUX

916098354

EW8H359S

Uscatoare de rufe

100 de spalari

ELECTROLUX

916099487

EW8H359S

Uscatoare de rufe

100 de spalari

ELECTROLUX

916098377

EW8H259ST

Uscatoare de rufe

100 de spalari

ELECTROLUX

916099480

EW8H259ST

Uscatoare de rufe

100 de spalari

ELECTROLUX

916098352

EW8HS259S

Uscatoare de rufe

100 de spalari

ELECTROLUX

916098201

EW9H378S

Uscatoare de rufe

100 de spalari

ELECTROLUX

916099116

EW9H378S

Uscatoare de rufe

100 de spalari

ELECTROLUX

916098642

EW9H188SC

Uscatoare de rufe

100 de spalari

ELECTROLUX

916099491

EW9H188SC

Uscatoare de rufe

100 de spalari

ELECTROLUX

916099484

EW9HS289S

Uscatoare de rufe

100 de spalari

AEG

914341152

L6SE47SE

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

AEG

914341169

L6SNE47SE

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

AEG

914341151

L6SE27C

Masini de spalat rufe compacte

100 de spalari

AEG

914915049

L6FEG49S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914915709

LFR61944BE

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914915022

L6FBG41S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914915061

L6FLG41S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914915710

LFR61144BE

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550033

L7FBE48S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550114

L7FNE48S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914921752

LFR71844BE

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914501402

LFR73844BE

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550037

L7FEC48S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550120

L7FNC48S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914501614

LFR73964VE

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550058

L7FEE68S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550116

L7FOE48S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550427

L7FEC41S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550526

L7FEE49PS

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550529

L7FEC41PS

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550466

L7FBE69SA

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550543

L7FBE49BSA

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550814

L8FEC68S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550844

L8FNC68S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550736

L8FEC69PS

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914501310

LFR83966OE

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914550907

L9FEA69S

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

100 de spalari

AEG

914606412

L8WBE68SI 

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

AEG

914610217

L7WBGO48W

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

AEG

914610205

L7WBGO49S

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

AEG

914605224

L8WBC61S

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

AEG

914605249

L8WBC61SC

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

AEG

914605260

L8WBC61S

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

AEG

914600307

L9WBC61B

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

AEG

914600355

L9WBCN61B

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

AEG

914600339

L9WBA61BC

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

AEG

914600366

L9WBAN61BC

Masini de spalat rufe cu uscator

100 de spalari

AEG

913123712

LTX7E273E

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

AEG

913143713

LTN7E273E

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

AEG

913143815

LTN7C373E

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

AEG

913123850

LTX8C373E

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

AEG

913143811

LTN8C373E

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

100 de spalari

AEG

916099041

T7DBE48S

Uscatoare de rufe

100 de spalari

AEG

916099379

TR718L4E

Uscatoare de rufe

100 de spalari

AEG

916098900

T8DBE48S

Uscatoare de rufe

100 de spalari

AEG

916099374

TR838P4E

Uscatoare de rufe

100 de spalari

AEG

916099400

TR818A4E

Uscatoare de rufe

100 de spalari

AEG

916098493

T8DBG49S

Uscatoare de rufe

100 de spalari

AEG

916099397

TR819P4E

Uscatoare de rufe

100 de spalari

AEG

916098266

T8DBC49S

Uscatoare de rufe

100 de spalari

AEG

916099418

TR838H4CE

Uscatoare de rufe

100 de spalari

AEG

916098064

T8DEA68S

Uscatoare de rufe

100 de spalari

AEG

916098640

T9DBC68S

Uscatoare de rufe

100 de spalari

AEG

916099389

TR939M6CE

Uscatoare de rufe

100 de spalari