Regulamentul Oficial al Campaniei 

Primești detergent pentru 6 luni la achiziţia unei mașini de spălat vase”

 

 

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale ”Primesti detergent pentru 6 luni la achizitia unei masini de spalat vase” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”) prin intermediul 

 

Campania este organizata prin intermediul agentiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3792/2005, cod fiscal RO17290596, avand inclusiv calitatea de persoana imputernicita potrivit legislatiei aplicabile pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumita in continuare "Agentia".

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina de Promotii de pe www.electrolux.ro si www.aeg.ro.  

 

Campania promotionala „Primesti detergent pentru 6 luni la achizitia unei masini de spalat vase” (in continuare, „Campania”) se desfasoara in parteneriat cu Procter&Gamble Romania.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de Promotii de pe www.electrolux.ro si www.aeg.ro .

 

 

2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI   

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza in Romania, atat online, cat si offline, produsele aflate in Campanie, produse importate doar de Electrolux Romania S.A.. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1.

Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

 

 

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 1 octombrie 2023 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 decembrie 2023 ora 23:59:59, ora Romaniei.

Orice achizitie efectuata inainte de 1 octombrie 2023 ora 00:00:00 si dupa data de 31 decembrie 2023 ora 23:59:59 nu va fi luata in considerare de Organizator.

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie pe care vor fi mentionate expres data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat.

 

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania si care achizitioneaza produsele participante la Campanie din magazinele care comercializeaza in Romania, online sau offline, electrocasnice Electrolux sau AEG importate doar de Electrolux Romania S.A. (denumite în continuare individual “Participant” și colectiv “Participanti”).

 

Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament.

 

 

5. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adresează produselor marca Electrolux si AEG. Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-urilor www.electrolux.ro si www.aeg.ro , sectiunea Promotii.

 

 

6. BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)    a achizitionat in perioada Campaniei un produs Electrolux sau AEG din produsele aflate in Campanie

b)    a inregistrat achizitia in formularul Campaniei disponibil la acest link https://detergent-sase-luni.ju.mp/, prezent in pagina Campanie ”Primesti detergent pentru 6 luni la achizitia unei masini de spalat vase” pe site-ul www.electrolux.ro sau pe site-ul  www.aeg.ro

c)    in momentul inregistrarii a incarcat factura de achizitie, pe care vor fi mentionate expres data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat

d)    a furnizat datele de contact corecte si complete (email si adresa pentru livrarea detergentului),

va primi prin curier, in 60 de zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus, 3 pungi de detergent de vase Fairy Platinum Plus 82 capsule, pentru produsul Electrolux sau AEG, inregistrat si validat in promotie, produs ce face parte din campanie, conform Anexei nr 1 a prezentului regulament.

Lista completa a produselor aflate in Campanie este prezentata in Anexa nr. 1, parte integranta a acestui Regulament.

Un participant la aceasta Campanie are dreptul sa achizitioneze maximum 2 produse aflate in Campanie, pe perioada Campaniei. Fiecare participant poate sa profite de beneficiile aceastei Campanii doar de doua ori.

 e)    Numarul de premii oferite in aceasta campanie este 500. Detergentul de vase Fairy Platinum Plus 82 capsule se va acorda in limita stocului disponibil de 500 de premii, adica 500 de premii x 3 pungi Fairy Platinum Plus 82 capsule = 1500 de pungi Fairy Platinum Plus 82 capsule. La epuizarea stocului, campania va fi considerata incheiata.

 

 

7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

a.    Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, un produs Electrolux sau AEG, din produsele aflate in Campanie

b.    Sa inregistreze achizitia in formularul Campaniei disponibil la acest link https://detergent-sase-luni.ju.mp/, prezent in pagina Campanie ”Primesti detergent pentru 6 luni la achizitia unei masini de spalat vase” pe site-ul www.electrolux.ro sau pe site-ul  www.aeg.ro

c.     Sa incarce imaginea facturii de achizitie pe care vor fi mentionate expres data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat

d.    In momentul inregistrarii, sa treaca datele sale complete: nume, prenume, judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este cazul), apartament (daca este cazul), cod postal, numar de telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat cu care se face expeditia), adresa de e-mail;

e.    In cazul in care participantul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere participantul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara va fi suportata de catre participant, la cererea si cu acordul acestuia.

 

In termen de 60 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate (inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare) si validarea inregistrarii, daca indeplineste toate conditiile prezentului Regulament, Organizatorul prin intermediul Agentiei va trimite catre participant 3 pungi de detergent de vase Fairy Platinum Plus 82 capsule.

 

 

8. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

     1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

  1. Sa achizitioneze in perioada Campaniei un produs aflat in prezenta Campanie;
  2. Sa inregistreze achizitia in formularul Campaniei disponibil la acest link https://detergent-sase-luni.ju.mp/, prezent in pagina Campanie ”Primesti detergent pentru 6 luni la achizitia unei masini de spalat vase” pe site-ul www.electrolux.ro sau site-ul  www.aeg.ro pana la data de 10 ianuarie 2024, facand totodata si dovada achizitiei, in conformitate cu cerintele din prezentul Regulament. Dovada achizitiei o constituie factura de achizitie pe care vor fi mentionate expres data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat.

Participantii NU vor beneficia de detergentul de vase Fairy Platinum Plus 82 capsule in urmatoarele cazuri:

-       au facut achizitia altor produse decat celor supuse Campaniei;

-       au achizitionat produse resigilate sau second hand;

-       au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii fiscale trebuie sa fie in perioada de Campanie). Nu se accepta copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online;

-       au achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania;

-       au achizitionat un produs care nu a fost comercializat in Romania;

-       nu au inregistrat achizitia in formularul Campaniei disponibil la acest link https://detergent-sase-luni.ju.mp/, prezent in pagina Campanie ”Primesti detergent pentru 6 luni la achizitia unei masini de spalat vase” pe site-ul www.electrolux.ro sau site-ul  www.aeg.ro pana la data de 10 ianuarie 2024

-       nu au facut dovada achizitiei adica nu au incarcat imaginea facturii fiscale care sa ateste achizitia; pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie mentionate expres data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, modelul produsului, cantitatea achizitionata;

-       nu au trecut datele personale si adresa completa de livrare in momentul inregistrarii.

 

 

9. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei NU îşi asumă răspunderea in cazul in care:

-       Participantul a facut achizitia altui produs decat celor supuse Campaniei;

-       Participantul a achizitionat un produs resigilat sau second hand;

-       Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala;

-       Participantul a achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania;

-       Participantul nu a inregistrat achizitia in termenul stabilit (max. 10 ianuarie 2024) in formularul Campaniei disponibil la acest link https://detergent-sase-luni.ju.mp/, prezent in pagina Campanie ”Primesti detergent pentru 6 luni la achizitia unei masini de spalat vase” pe site-ul www.electrolux.ro sau site-ul  www.aeg.ro

-       Participantul nu a facut dovada achizitiei adica nu a incarcat imaginea facturii fiscale care sa ateste achizitia;

-       Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii;

-       Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / adresa);

-       Participantul nu a putut fi contactat pentru livrare – Electrolux suportand costurile pentru maximum 2 trimiteri (livrarea initiala + 1 retrimitere).

 

 

10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere in cadrul Campanie: nume, prenume, email, adresa IP, telefon, adresa livrare, cod produs achizitionat, factura de achizitie (poza), magazin, adresă.

 

Participantilor desemnati castigatori ai premiilor ce depasesc valoarea de 600 de lei, li se va solicita de catre Organizator sau imputernicitii acestuia codul numeric personal (CNP), in vederea indeplinirii de catre Organizator sau de imputernicitii acestuia a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit.

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

-       Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);

-       Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);

-       Prelucrarea  este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

-       Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

 

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

 

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

c) Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

 

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

 

11. TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

-       cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente;

-       cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau pentru inregistrarea in campanie;

-       cheltuieli rezultate din art. 7 lit. e) privind re-expedierea detergentului de vase Fairy Platinum Plus 82 capsule, la cererea participantilor.

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa-l transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Premiile din această campanie sunt sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei pentru fiecare premiu si nu sunt impozabile.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil pe www.electrolux.ro si www.aeg.ro.

 

 

13. FORTA MAJORA 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 

14. LIMBA. LITIGII

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

 

ANEXA NR. 1

 PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE:

 

Brand Denumire produs PNC Cod
Electrolux Masina de spalat vase 911059042 ESA12110SW
Electrolux Masina de spalat vase 911054093 ESG42310SW
Electrolux Masina de spalat vase 911054092 ESG42310SX
Electrolux Masina de spalat vase 911054086 ESS43210SX
Electrolux Masina de spalat vase 911054083 ESG43310SX
Electrolux Masina de spalat vase 911514128 ESA47310SW
Electrolux Masina de spalat vase 911514138 ESS47301SX
Electrolux Masina de spalat vase 911514116 ESM48310SW
Electrolux Masina de spalat vase 911514172 ESM48320SX
Electrolux Masina de spalat vase 911514115 ESM48310SX
Electrolux Masina de spalat vase 911514133 ESM48400SX
Electrolux Masina de spalat vase 911417363 ESM89300SX
Electrolux Masina de spalat vase 911417388 ESM89400SX
Electrolux Masina de spalat vase 911064015 EES42210IX
Electrolux Masina de spalat vase 911064016 EEM43300IX
Electrolux Masina de spalat vase 911075039 EEA22100L
Electrolux Masina de spalat vase 911079070 EEA13100L
Electrolux Masina de spalat vase 911074054 EES42210L
Electrolux Masina de spalat vase 911077021 EEG62300L
Electrolux Masina de spalat vase 911077034 EEM63301L
Electrolux Masina de spalat vase 911079056 EEA12100L
Electrolux Masina de spalat vase 911077023 EEG62310L
Electrolux Masina de spalat vase 911074089 EEM43211L
Electrolux Masina de spalat vase 911079057 EEA71210L
Electrolux Masina de spalat vase 911074061 KESC2210L
Electrolux Masina de spalat vase 911529240 EEA17100IX
Electrolux Masina de spalat vase 911524114 EES47300IX
Electrolux Masina de spalat vase 911524126 EES47310IX
Electrolux Masina de spalat vase 911524116 EEM48200IX
Electrolux Masina de spalat vase 911524115 EEM48300IX
Electrolux Masina de spalat vase 911424484 EEM69300IX
Electrolux Masina de spalat vase 911539296 EEA717110L
Electrolux Masina de spalat vase 911535282 EEA27200L
Electrolux Masina de spalat vase 911536423 EES47320L
Electrolux Masina de spalat vase 911434799 EEG67410L
Electrolux Masina de spalat vase 911434685 EEG67410W
Electrolux Masina de spalat vase 911536521 EES848200L
Electrolux Masina de spalat vase 911536444 EEM48221L
Electrolux Masina de spalat vase 911536428 EEM48320L
Electrolux Masina de spalat vase 911434835 EEG68520W
Electrolux Masina de spalat vase 911438465 EEG88520W
Electrolux Masina de spalat vase 911434834 EEG68600W
Electrolux Masina de spalat vase 911434691 KEMB9310L
Electrolux Masina de spalat vase 911434689 EEM69410W
Electrolux Masina de spalat vase 911434818 KEGB9405L
Electrolux Masina de spalat vase 911434837 EEG69420W
Electrolux Masina de spalat vase 911438403 KEZA9310W
Electrolux Masina de spalat vase 911434728 KECB7310L
Electrolux Masina de spalat vase 911438464 EEC87400W
Electrolux Masina de spalat vase 911539295 EEA17110L
Electrolux Masina de spalat vase 911536471 EEG48300L
Electrolux Masina de spalat vase 911536443 EEM48321L
Electrolux Masina de spalat vase 911536473 EES48200L
Electrolux Masina de spalat vase 911535264 EES27100L
Electrolux Masina de spalat vase 911535263 KESD7100L
Electrolux Masina de spalat vase 911536561 EES48401L
AEG Masina de spalat vase 911054097 FFB62427ZW
AEG Masina de spalat vase 911054084 FFB73527ZM
AEG Masina de spalat vase 911514112 FFB52917ZW
AEG Masina de spalat vase 911514077 FFB53937ZM
AEG Masina de spalat vase 911414426 FFB73717PW
AEG Masina de spalat vase 911417375 FFB73747PM
AEG Masina de spalat vase 911064019 FEE73517PM
AEG Masina de spalat vase 911075044 FSE31407Z
AEG Masina de spalat vase 911077024 FSE73507P
AEG Masina de spalat vase 911077033 FSE73527P
AEG Masina de spalat vase 911524121 FEE53610ZM
AEG Masina de spalat vase 911524117 FES5396XZM
AEG Masina de spalat vase 911424482 FEE72706PM
AEG Masina de spalat vase 911424480 FEE84706PM
AEG Masina de spalat vase 911434805 FSE74617P
AEG Masina de spalat vase 911434645 FSE74608P
AEG Masina de spalat vase 911536515 FSB53927Z
AEG Masina de spalat vase 911434668 FSE73727P
AEG Masina de spalat vase 911434760 FSE74707P
AEG Masina de spalat vase 911438462 FSK75778P
AEG Masina de spalat vase 911434659 FSE74738P
AEG Masina de spalat vase 911438398 FSK73768P
AEG Masina de spalat vase 911434829 FSE76738P
AEG Masina de spalat vase 911438421 FSK93718P
AEG Masina de spalat vase 911438460 FSE94848P
AEG Masina de spalat vase 911536416 FSB53907Z