<< ÎNAPOI

 

 Regulamentul Oficial al Campaniei

“5 ani de garanţie, 5 ani de liniște”

 

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “5 ani de garantie, 5 ani de liniste” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina de Promotii de pe www.electrolux.ro si www.aeg.ro .

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de Promotii de pe site-urile oficiale al Organizatorului www.electrolux.ro si www.aeg.ro.

 

2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza atat online, cat si offline, electrocasnice Electrolux si AEG importate de Electrolux Romania SA. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1 a prezentului Regulament.

Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

 

3. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii

beneficiaza de o perioada de 5 (cinci) ani garantie pentru produsele electrocasnice marca Electrolux si AEG aflate in promotie, astfel cum acestea sunt identificate in Anexa nr.1 din Regulament. In intelesul prezentului Regulament, notiunea „5 ani garantie” semnifica garantia legala de conformitate mentionata in certificatul de garantie al produsului care este de 2 (doi) ani la care se adauga o perioada de garantie comerciala de 3 (trei) ani.

 

4. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de „garantie legala de conformitate; garantie comerciala si extragarantie” vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform Ordonantei de urgenta nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, modificata si aprobata prin Legea 205 din 5 iulie 2023, semnifica „protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzătorului fata de consumator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate prin repararea sau inlocuirea lui, in functie de optiunea cumparatorului coroborata cu conditiile legale, sa beneficieze de reducerea proportionala a pretului sau restituirea sa integrala, in cazul in care produsul nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.”.

4.2. Garantia comerciala, conform legislatiei in vigoare, semnifica “orice angajament din partea garantului faţă de consumator, prevăzut în certificatul de garanţie sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, în plus faţă de obligaţiile legale care îi revin vânzătorului referitoare la garanţia de conformitate, de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine bunurile în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei alte cerinţe care nu este legată de conformitate.”

4.3. Extragarantia semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Organizator cu titlu de garantie comerciala.

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de “extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul Ordonantei de urgenta nr. 140 din 28 decembrie 2021, modificata si aprobata prin Legea 205 din 5 iulie 2023 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.

 

5. CONDITIILE GARANTIEI COMERCIALE

5.1. Consumatorul este obligat să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de maximum 2 luni de la data constatării lipsei conformităţii.

 

5.2. Conținutul garanției comerciale (extragarantia de 3 ani):

Consumabilele si accesoriile nu sunt acoperite de aceasta garantie.

Nu se oferă garanție comercială în cazul deteriorărilor provocate de utilizare incorectă și fără respectarea instrucțiunilor de folosire, curățare, utilizare, depozitare, exploatare, întreţinere defectuoasă, în cazul intervenţiilor și/sau reparaţiilor efectuate de persoane neautorizate, precum şi a defecţiunilor survenite în urma catastrofelor naturale, descărcărilor electrice atmosferice, supratensiunilor sau problemelor tehnice din reţea, folosirea apei cu continut ridicat de calcar sau alte impuritati, contaminării cu insecte sau alti daunatori, lichide și/ sau alte substanţe străine, folosirii în medii murdare sau corozive sau orice altă cauză care nu poate fi atribuită în mod obiectiv producătorului, in conditii constatate de catre un service autorizat de catre producator.

NU se oferă garanție comercială în cazul utilizării produsului în alte scopuri decât UZ CASNIC.

 

5.3. Modalitati de remediere:

Prezenta garanție comercială acopera atat reparatia aparatului, cat si piesele de schimb aferente acestei proceduri. In cazul in care remedierea defectiunii nu este posibila, consumatorul are dreptul sa beneficieze de inlocuirea produsului.

Denumirea și adresa unităţilor specializate de service sunt accesibile prin apelarea numarului unic de Call Center Electrolux 021 9913.

 

5.4. Termen de realizare a remedierii:

Aducerea la conformitate a produsului ce se defectează in perioada garantiei comerciale se va face prin repararea acestuia in termen de 20 (douazeci) zile lucratoare calculate de la data efectuarii constatarii de catre centrul de service autorizat. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie comercială şi curge din momentul anuntarii defectiunii produsului la unitatea service sau la Call Center, până la aducerea produsului în stare de utilizare normală. In cazul in care o reparaţie nu este posibilă sau se depăseşte termenul menţionat la punctul anterior, produsul va fi inlocuit cu unul identic sau dacă produsul iniţial nu mai face parte din gama curentă a Electrolux Romania, cu unul similar ca funcţii si caracteristici. Garanţia comercială inceteaza la inlocuirea produsului neconform cu produs nou, in cazul in care inlocuirea se produce in perioada de extragarantie. In cazul in care un produs trebuie inlocuit in perioada de garantie legala, acesta va beneficia si de acordarea garantiei comerciale (extragarantie). Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie comerciala vor beneficia de un nou termen de garanţie legală, care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă optiunea de rambursare a preţului platit de către consumator pentru produsul iniţial.

 

5.5. Modalitatea prin care consumatorii pot remedia produsul in conditiile garanţiei comerciale:

Prin apelarea la unul dintre centrele de service autorizate Electrolux. In această situaţie, consumatorul are obligaţia sa prezinte reprezentantului service-ului autorizat, la momentul vizitei de service, următoarele:

i. dovada de achiziţie de la comerciant (factura de achizitie)

ii. dovada garanţiei comerciale reprezentată de certificatul primit pe email conform prezentului Regulament si care confirma inscrierea produsului in campania de 5 ani garantie (2 ani garantie legala + 3 ani extragarantie). Acest certificat trebuie printat de către consumator, acesta reprezentând impreuna cu termenii si conditiile garantiei, certificatul de garanţie comercială

iii. in cazul in care produsul a fost inlocuit in perioada de garantie legala de conformitate, clientul trebuie sa pastreze nota de inlocuire pentru a certifica achizitia initiala.

 

5.6. Pierderea garanţiei

Produsul achiziţionat pierde garanţia în momentul constatării oricăreia dintre situaţiile de mai jos:

a. neprezentarea în momentul solicitării unei măsuri reparatorii, a documentelor ce dovedesc garanţia produsului, respectiv certificatul de garanţie legală completat și factura/chitanţa (în original) cu care a fost achiziţionat produsul și neprezentarea certificatului de garanţie comercială, în cazul în care produsul beneficiază și de această garanţie, iar reparaţia este solicitată în perioada garanţiei comerciale.

b. nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare/montare, utilizare și întreţinere, prevăzute în instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul la livrare și despre care cumpărătorul a luat cunoștiinţă;

c. nerespectarea parametrilor de alimentare specificaţi în instrucţiunile de utilizare (tensiune electrică, presiune gaz, presiune apă, temperatura mediului ambiant, umiditate, etc.);

d. la constatarea, de către tehnicianul de service autorizat, că defectul reclamat este în exclusivitate produs din vina cumpărătorului, dar și la constatarea faptului că defectul a apărut ca urmare a unor factori sau acţiuni externe (ex., accident, catastrofă naturală, umiditate excesiva, fluctuaţii de electricitate, etc.);

e. în situaţia în care asupra produsului aflat în garanţie se acţionează în vederea reparării, de către persoane neautorizate, din afara reţelei de service Electrolux;

f. în cazul utilizării produsului în alt regim de folosire decât cel casnic pentru care a fost proiectat și realizat;

g. în cazul modificării produsului de către persoane necalificate/neautorizate de către Electrolux Romania S.A.;

h. în situaţia schimbării neautorizate a stării originale a produsului, stocării sau instalării în condiţii improprii de mediu, expunerii la substanţe chimice corozive, umiditate, intemperii sau dăunători (șoareci, șobolani, gândaci de bucătărie, etc.) sau în situaţia utilizării unor accesorii externe neautorizate, ce conduc la deteriorări ale produsului;

i. în situaţia în care defectul a rezultat din faptul că, deși cunoscând neconformitatea, consumatorul a continuat să utilizeze produsul, în termenul de notificare de la punctul 5.1. din capitolul 5. Condiţiile garanţiei comerciale, contribuind la deteriorarea produsului.

j. in situatia in care eticheta cu datele de identificare ale produsului lipseste sau nu poate fi citita

 

6. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania va incepe la 1 februarie 2024 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 decembrie 2024 ora 23:59:59, inclusiv.

Orice achizitie efectuata dupa 31 decembrie 2024 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator si nu i se va aplica prezentul Regulament.

Termenul limita de inregistrare a achizitiei in vederea primirii garantiei de 5 ani este de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei.

 

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie, pe care vor fi mentionate expres data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat, alaturi de imaginea placutei de identificare a produsului achizitionat.

 

7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania si care achizitioneaza produsele participante la Campanie din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux si AEG importate doar de Electrolux Romania SA.

 

8. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux si AEG. Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1 si pe site-urile www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-urilor www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii.

 

9. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

a. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, un produs aflat in Campanie, din unul din magazinele care comercializează electrocasnice Electrolux si AEG, produse importate doar de Electrolux Romania SA

b. Sa inregistreze achizitia, in functie de produsul achizitionat, direct pe site-ul electrolux.ro sau www.aeg.ro, in sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “5 ani de garantie, 5 ani de liniste

c. Sa incarce pe site imaginea facturii de achizitie, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat. Imaginile incarcate trebuie sa fie in format jpg sau pdf si nu mai mari de 200kB

d. In momentul inregistrarii, sa treaca datele sale complete: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.

 

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate (inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare) si validarea inregistrarii, daca indeplineste toate conditiile prezentului Regulament, Organizatorul va trimite catre participant, prin email, un Certificat de 5 ani garantie pentru fiecare produs achizitionat, conform Anexei nr.1 si inregistrat in campanie.

Participantii la aceasta Campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in Campanie.

In cazul neinregistrarii produsului in termenul de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei, clientul va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 3 ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 ani, de la data achizitionarii produsului respectiv, conform certificatului de garantie primit la achizitionarea produsului.

Respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 3 ani.

Pierderea certificatului ce atesta cei 5 ani garantie, transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 3 ani.

Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, participantul trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, certificatul ce atesta cei 5 ani garantie transmis de Organizator precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 5 ani de garantie, pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a inregistrarii produsului in Campanie.

 

10. BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a. a achizitionat in perioada Campaniei un produs electrocasnic marca Electrolux sau AEG, aflat in promotie, dintr-unul din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux sau AEG importate doar de Electrolux Romania SA

b. a inregistrat achizitia, in functie de produsul achizitionat, pe site-ul electrolux.ro sau www.aeg.ro , in sectiunea Promotii, in cadrul campaniei 5 ani de garantie, 5 ani de linistenu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei

c. in momentul inregistrarii a incarcat pe site imaginea facturii de achizitie, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat

d. a furnizat datele de contact corecte si complete (nume, prenume, email si numar de telefon)

 

va primi prin email, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus, un Certificat de 5 ani garantie pentru fiecare produs achizitionat si inregistrat in Campanie.

Lista completa a produselor aflate in Campanie este prezentata in Anexa nr. 1, parte integranta a acestui Regulament, si pe site-urile www.electrolux.ro si www.aeg.ro,  sectiunea Promotii.

 

11. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 7 a prezentului Regulament;
 1. Sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un produs aflat in prezenta Campanie, dintr-un magazin care comercializează electrocasnice Electrolux sau AEG , importate doar de Electrolux Romania SA;
 2. Sa inregistreze achizitia, in functie de produsul achizitionat, pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro, sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “ 5 ani de garantie, 5 ani de liniste” nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei, facand totodata si dovada achizitiei, in conformitate cu cerintele din prezentului Regulament. Dovada achizitiei o constituie factura fiscala pe care sa fie mentionate expres data achizitiei, numele vanzatorului, nume cumparator, codul produsului cumparat, precum si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat.

Participantii NU vor primi beneficiile prezentei Campanii in urmatoarele cazuri:

 • au facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei
 • au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii fiscale trebuie sa fie in perioada de Campaniei. Nu se accepta copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online)
 • au achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania SA
 • nu au inregistrat pe site-ul electrolux.ro sau www.aeg.ro produsul achizitionat aflat in prezenta Campanie, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei
 • nu au facut dovada achizitiei (nu au incarcat o copie a facturii fiscale care sa ateste achizitia, precum si a imaginii placutei de identificare a produsului cumparat); pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie mentionate expres data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, codul produsului, nume cumparator, cantitatea achizitionata
 • nu au trecut datele personale solicitate in formular, in momentul inregistrarii

 

12. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

 • Participantul a facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei
 • Participantul a facut achizitia in alta perioada decat perioada Campaniei
 • Participantul a achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania SA
 • Participantul nu a inregistrat produsul achizitionat in termenul stabilit (maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei), pe site-ul electrolux.ro sau www.aeg.ro , sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “5 ani de garantie, 5 ani de liniste”
 • Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copie dupa factura fiscala si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat catre Organizatorul Campaniei sau a trimis copie dupa factura fiscala si imaginea placutei de identificare aferente achizitiei altui produs decat cele aflate in Campanie)
 • Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii
 • Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / telefon)

 

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere in cadrul Campanie: nume, prenume, email, adresa IP, telefon, adresa livrare, cod produs achizitionat, factura de achizitie (poza), magazin, adresă.

 

Participantilor desemnati castigatori ai premiilor ce depasesc valoarea de 600 de lei, li se va solicita de catre Organizator sau imputernicitii acestuia codul numeric personal (CNP), in vederea indeplinirii de catre Organizator sau de imputernicitii acestuia a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit.

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

 • Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

 

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

 

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b. Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

c. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

d. Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f. Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

 

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

14. TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

 • cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de inregistrare in Campanie, conform mecanismului prezentului Regulament

 

15. FORTA MAJORA 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

16. LITIGII

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA NR. 1

PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 

 

Brand

Produs

PNC

Model

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434682

EEG69410W

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438395

FSE83838P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438404

EEC87300W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911539246

EEA17100L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911539264

EEA717100L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911536415

FSB52917Z

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911436390

FSB53637P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434780

EEM68510W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438429

EEM88510W

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438430

FSK75758P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434773

EEM69410L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438437

FSK73767P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434801

EEG69410L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438438

FSK93717P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438440

EEC87315L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438444

FSE83847P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434811

FSE74737P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438446

KEZA9315L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911535263

KESD7100L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911535264

EES27100L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911529240

EEA17100IX

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911079070

EEA13100L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911539295

EEA17110L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911539296

EEA717110L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911075044

FSE31407Z

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911524114

EES47300IX

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911524116

EEM48200IX

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911424482

FEE72706PM

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434805

FSE74617P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438398

FSK73768P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536423

EES47320L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911536416

FSB53907Z

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536443

EEM48321L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911074054

EES42210L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911075039

EEA22100L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911077023

EEG62310L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911077024

FSE73507P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911077021

EEG62300L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536428

EEM48320L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536444

EEM48221L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536471

EEG48300L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536473

EES48200L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911536515

FSB53927Z

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911079056

EEA12100L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536521

EES848200L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911064019

FEE73517PM

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911064015

EES42210IX

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911064016

EEM43300IX

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911079057

EEA71210L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434668

FSE73727P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434691

KEMB9310L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434728

KECB7310L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911074061

KESC2210L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911077034

EEM63301L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911424484

EEM69300IX

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911524115

EEM48300IX

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911524117

FES5396XZM

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911524121

FEE53610ZM

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911524126

EES47310IX

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911535282

EEA27200L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911074089

EEM43211L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911077033

FSE73527P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911424480

FEE84706PM

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434799

EEG67410L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434760

FSE74707P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434645

FSE74608P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434689

EEM69410W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438403

KEZA9310W

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438421

FSK93718P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434659

FSE74738P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434685

EEG67410W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434818

KEGB9405L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434829

FSE76738P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434834

EEG68600W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434835

EEG68520W

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438460

FSE94848P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438462

FSK75778P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434837

EEG69420W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438464

EEC87400W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438465

EEG88520W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536561

EES48401L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911077045

EEG63410L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911075069

EEA23200L 

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911077047

FSE74527P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911536563

FSB64907Z

ELX

Plita incorporabila

949640472

KGG6436W

ELX

Plita incorporabila

949630742

KGG7536K

ELX

Plita incorporabila

949640474

KGG6436S

ELX

Plita incorporabila

949640677

KGS6456SX

ELX

Plita incorporabila

949596712

EIV744

AEG

Plita incorporabila

949597365

IKE74451FB

AEG

Plita incorporabila

949597654

IKE64450FB

AEG

Plita incorporabila

949738234

HC412001GB

ELX

Plita incorporabila

949596962

EIS7548

AEG

Plita incorporabila

942150871

IDK84453IB

AEG

Plita incorporabila

949640876

HKB64450NB

AEG

Plita incorporabila

949630918

HKB75450NB

ELX

Plita incorporabila

949630924

KGG75365K

ELX

Plita incorporabila

949750981

KGG95375K

ELX

Plita incorporabila

949640882

KGG64365K

ELX

Plita incorporabila

949492087

EHH6240ISK

ELX

Plita incorporabila

949492370

EIT60428C

AEG

Plita incorporabila

949595301

HK365407XB

ELX

Plita incorporabila

949738762

LIT30230C

ELX

Plita incorporabila

949738785

LHR3233CK

ELX

Plita incorporabila

949760084

EGD6576NOK

ELX

Plita incorporabila

949596136

EHF6547FXK

ELX

Plita incorporabila

949596804

EIT61443B

AEG

Plita incorporabila

949597446

IKB64413FB

AEG

Plita incorporabila

949597643

IKB64301XB

ELX

Plita incorporabila

949640362

EGH6349BOX

ELX

Plita incorporabila

949770073

KGV7539IK

ELX

Plita incorporabila

949640657

KGS6436SX

ELX

Plita incorporabila

949630823

KGS7536SX

ELX

Plita incorporabila

949596706

EIV654

ELX

Plita incorporabila

949596860

EIS824

ELX

Plita incorporabila

949596906

EIS6448

ELX

Plita incorporabila

949596963

EIS84486

ELX

Plita incorporabila

949596985

EIS8134

ELX

Plita incorporabila

949596984

EIS6134

ELX

Plita incorporabila

949596987

EIS62449

ELX

Plita incorporabila

949596970

EIS62441

ELX

Plita incorporabila

949599168

CIV654

ELX

Plita incorporabila

949599161

EIS624

AEG

Plita incorporabila

949597229

IKE84471XB

AEG

Plita incorporabila

949597423

IAE84411XB

ELX

Plita incorporabila

949640732

KGU64361X

ELX

Plita incorporabila

949599200

EIV84550

ELX

Plita incorporabila

949596883

EIP6446

ELX

Plita incorporabila

949596889

EIS8648

ELX

Plita incorporabila

949492105

EHF6343FOK

AEG

Plita incorporabila

949492126

HK634021XB

AEG

Plita incorporabila

949597519

IAE64413XB

ELX

Plita incorporabila

949599149

LIL61424C

ELX

Plita incorporabila

949740619

EGE6182NOK

ELX

Plita incorporabila

949760070

EGE6172NOK

ELX

Plita incorporabila

949492234

EHF6240XXK

ELX

Plita incorporabila

949596708

EIV9467

ELX

Plita incorporabila

949596713

EIV644

ELX

Plita incorporabila

949596718

EIV634

ELX

Plita incorporabila

949596714

EIV835

ELX

Plita incorporabila

949596717

EIV734

ELX

Plita incorporabila

949596832

EIV63440BW

ELX

Plita incorporabila

949596835

EIV63440BS

ELX

Plita incorporabila

949492342

LIR60430

ELX

Plita incorporabila

949492350

LIV63431BK

ELX

Plita incorporabila

949492345

LIR60433B

ELX

Plita incorporabila

949596859

EIS62443

ELX

Plita incorporabila

949492353

CIR60430CB

ELX

Plita incorporabila

949596891

EIS6648

AEG

Plita incorporabila

949597550

IAE84851FB

AEG

Plita incorporabila

949597561

IAE64843FB

ELX

Plita incorporabila

949596879

EIP8146

AEG

Plita incorporabila

949597595

IAE64431FB

AEG

Plita incorporabila

949597551

ITE42600KB

AEG

Plita incorporabila

949597552

IKE42640KB

ELX

Plita incorporabila

949599184

EIV87675

AEG

Plita incorporabila

949597844

IKE86688FB

ELX

Plita incorporabila

949492344

LIR60433

ELX

Plita incorporabila

949492519

LIB60420CK

ELX

Plita incorporabila

949492530

LIB60424CK

ELX

Plita incorporabila

949492551

LIT30230C

ELX

Plita incorporabila

949492552

LHR3233CK

ELX

Plita incorporabila

949599150

LIL61434C

ELX

Plita incorporabila

949492104

EHF6241FOK

ELX

Plita incorporabila

949492228

EHF6346XOK

AEG

Plita incorporabila

949597363

IKE64471FB

AEG

Plita incorporabila

949597851

CCE84779FB

AEG

Plita incorporabila

949597366

IKE64450FB

ELX

Plita incorporabila

949640671

KGS6436RK

ELX

Plita incorporabila

949738236

EGG3322NVX

ELX

Plita incorporabila

949738243

EGC3322NVK

ELX

Plita incorporabila

949640552

EGH6343RON

ELX

Plita incorporabila

949640553

EGH6343ROR

ELX

Plita incorporabila

949640476

KGG6456K

ELX

Plita incorporabila

949640514

KGG6437K

ELX

Plita incorporabila

949640515

KGG6426K

ELX

Plita incorporabila

949640589

KGS6404SX

ELX

Plita incorporabila

949640659

EGS6436SX

ELX

Plita incorporabila

949640693

KGS6426SX

ELX

Plita incorporabila

949640736

KGG6407K

ELX

Plita incorporabila

949740641

KGM64311X

AEG

Plita incorporabila

949640847

HGB64420SM

ELX

Plita incorporabila

949640637

KGS6424SX

ELX

Plita incorporabila

949640775

EGT6242NVK

AEG

Plita incorporabila

949640896

HKB64420NB

ELX

Plita incorporabila

949630989

KGG75362K

ELX

Plita incorporabila

949641003

KGG64362W

ELX

Plita incorporabila

949641004

KGG64362S

ELX

Plita incorporabila

949641010

KGS64562SX

ELX

Plita incorporabila

949599199

KCC85450

AEG

Plita incorporabila

949597907

IKE85753FB

AEG

Plita incorporabila

949640928

HKB64453NB

AEG

Plita incorporabila

949630955

HKB75453NB

ELX

Plita incorporabila

949630962

KGG753753K

ELX

Plita incorporabila

949640935

KGG643753K

ELX

Plita incorporabila

949750994

KGG953753K

ELX

Plita incorporabila

949599214

KCC83443

AEG

Plita incorporabila

949751007

HDB95623NB

ELX

Plita incorporabila

949751009

KDI951723K

ELX

Plita incorporabila

949760097

KDI641723K

AEG

Plita incorporabila

949760098

HDB64623NB

ELX

Plita incorporabila

949770085

KGV8473IK

ELX

Plita incorporabila

949631005

KGS75362XX

ELX

Plita incorporabila

949641009

KGS64362XX

ELX

Plita incorporabila

949640938

KGU643723Z

ELX

Plita incorporabila

949641044

EGS6436K

ELX

Plita incorporabila

949641002

KGG64362K

ELX

Plita incorporabila

949640482

GME363NV

ELX

Plita incorporabila

949640394

GPE363RBK

ELX

Plita incorporabila

949640393

GPE363RBV

ELX

Plita incorporabila

949599335

EIS62453IZ

ELX

Plita incorporabila

949599318

EIV85453

ELX

Plita incorporabila

949599295

EIV64453

ELX

Plita incorporabila

949599291

EIS62453

ELX

Plita incorporabila

949599288

EIS87453

ELX

Plita incorporabila

949599286

EIS67453

ELX

Plita incorporabila

949599283

EIS87583

ELX

Plita incorporabila

949599282

EIS67483

AEG

Plita incorporabila

949598172

NII64B30AZ

AEG

Plita incorporabila

949598068

NCH74B01CB

AEG

Plita incorporabila

949598035

NIG64B30AB

ELX

Plita incorporabila

949492690

EIT60443X

AEG

Plita incorporabila

949492687

IKB64431XB

AEG

Plita incorporabila

949492681

IKB64413FB

ELX

Plita incorporabila

949492678

EIT61443B

ELX

Plita incorporabila

949492646

EHF6547FXK

AEG

Plita incorporabila

949492641

HK654070FB

AEG

Plita incorporabila

949492630

IKB64301XB

ELX

Plita incorporabila

949492531

EIB60420CK

ELX

Plita incorporabila

949492352

LIR60430BW

ELX

Aragaz

943005299

LKR664100W

AEG

Aragaz

943005303

CCB56481BM

AEG

Aragaz

943005304

CCB56481BW

ELX

Aragaz

943005307

LKR564200X

ELX

Aragaz

943005308

LKR564200K

ELX

Aragaz

943005309

LKR564200W

ELX

Aragaz

943005298

LKR664100X

ELX

Aragaz

943005521

LKR564200X

ELX

Aragaz

943005523

LKR564200W

ELX

Aragaz

943005526

LKR664100W

ELX

Aragaz

943003482

LKG500001W

ELX

Aragaz

943003472

LKG604000X

ELX

Aragaz

943003473

LKG604001X

ELX

Aragaz

943003474

LKG604001W

ELX

Aragaz

943003478

LKG500002X

ELX

Aragaz

943003481

LKG500002W

ELX

Aragaz

943003529

LKG604000K

ELX

Aragaz

943005525

LKR664100X

AEG

Aragaz

943005517

CCB56481BM

AEG

Aragaz

943005518

CCB56481BW

ELX

Aragaz

943005524

LKR564200K

ELX

Aragaz

943003475

LKG504000X

ELX

Aragaz

943003476

LKG504000W

AEG

Aragaz

943005301

CIB56481BM

ELX

Aragaz

943005305

LKI564200X

ELX

Aragaz

943005311

LKR560000X

ELX

Aragaz

943005318

LKK664200X

ELX

Aragaz

943005320

LKK660200X

ELX

Aragaz

943005321

LKK660201X

ELX

Aragaz

943005324

LKK660200W

ELX

Aragaz

943005327

LKM660200X

AEG

Aragaz

943005329

CKB56480BM

AEG

Aragaz

943005332

CKB56480BW

ELX

Aragaz

943005335

LKK564201X

ELX

Aragaz

943005337

LKK560200X

ELX

Aragaz

943005339

LKK560208X

ELX

Aragaz

943005346

LKK560000X

ELX

Aragaz

943005354

LKK520002X

ELX

Aragaz

943005359

LKK560205W

ELX

Aragaz

943005360

LKK560000W

ELX

Aragaz

943005362

LKK560000K

ELX

Aragaz

943005367

LKK520002W

ELX

Aragaz

943005369

LKM520000X

ELX

Aragaz

943003528

LKG504000K

ELX

Aragaz

943005515

LKK520002K

ELX

Aragaz

943005516

LKK660200K

ELX

Aragaz

943005473

LKI564201K

ELX

Aragaz

943005474

LKR564201K

ELX

Aragaz

943005504

LKR540202W

ELX

Aragaz

943005505

LKR540202X

ELX

Aragaz

943003541

LKG604003K

ELX

Aragaz

943003542

LKG604003X

ELX

Aragaz

943003543

LKG604002X

ELX

Aragaz

943003544

LKG604002W

ELX

Aragaz

943003545

LKG504002X

ELX

Aragaz

943003547

LKG504002W

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925501089

SCE818E6TS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

923421077

ERW0673AOA

ELX

Aparat frigorific incorporabil

923421078

ERW1573AOA

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925561031

LNS8TE19S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925561035

ENS6TE19S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925561028

SCE819D8TS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925505302

ENT6NE18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503338

KND5FE18S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925556009

NSC8M181DS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503168

KNT2LF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503159

LNT3LF18S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925561322

SCE819D8TS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

922782034

LUT6NF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

923581059

ERS3DF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925501308

LNT8TE18S3

AEG

Aparat frigorific incorporabil

923421290

AWCM082B9B

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925556008

SCE818E8MS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933033047

LRB3AF12S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925505061

ENT6TE18S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925505059

SCB618E6TS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933016170

LFB2AF88S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

933027087

ABB682F1AF

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933028021

LXB2AF82S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925503171

SCB618F3LS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503306

LNT2LF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503314

LNT3FF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925560306

LNS8FF19S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925560200

SCB819F8FS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933033147

LFB3AF12S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925501321

SCE818E8TS

AEG

Aparat frigorific incorporabil

933024093

SKB582F1AF

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925505063

ENT6TF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925501317

LNT7TF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925556003

LNG7ME18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925556007

LNC8ME18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925975008

ECB7TE70S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925975007

NSC7G751ES

ELX

Aparat frigorific incorporabil

922782047

KUT6NE18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

923581062

KRS4DE18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925561302

ENS8TE19S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

923421298

EWUS020B5B

ELX

Aparat frigorific incorporabil

923421300

EWUS052B5B

AEG

Aparat frigorific incorporabil

923421302

AWUS020B5B

AEG

Aparat frigorific incorporabil

923421304

AWUS052B5B

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933033738

LUB3AE88S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933035205

LRB2AE88S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

923421257

AWUS018B7B

AEG

Aparat frigorific incorporabil

923421261

AWUS040B8B

AEG

Aparat frigorific incorporabil

923421263

AWUD040B8B

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925561303

ENS6TE19S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925503305

OSC5D181ES

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925501309

LNG7TE18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503339

LNS5LE18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503359

LND5FE18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925956001

ENC8MD19S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925956012

NSC8M191DS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925975012

ENP7TD75S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925975003

NSC7P751DS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925556001

ENC8MD18S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925501340

TSC7G181ES

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933033177

LFB3AE12S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933033055

LRB3AE12S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933031030

LYB2AE82S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933028028

LXB2AE82S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933025098

LFB3AE82R

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933016181

LFB2AE88S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925975015

ENG7TE75S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925956015

ENC8MC19S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925954001

ENT6ME19S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925576002

ENV9MC18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925555002

ENT6ME18S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

933025106

OSF6I82EF

AEG

Aparat frigorific incorporabil

933026032

OAB7N82EF

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925505321

OSC6N181ES

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925556012

TSC8M181DS

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925556014

TSC8M181CS

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925975002

NSC7P751ES

ELX

Cuptor incorporabil

944032009

EOB8S39WX

ELX

Cuptor incorporabil

944032027

EOB8S39WZ

AEG

Cuptor incorporabil

944188483

BSE798380B

AEG

Cuptor incorporabil

944188489

BPE748380B

AEG

Cuptor incorporabil

944188503

BSE798380M

ELX

Cuptor incorporabil

949494777

EOC8P39WX

ELX

Cuptor incorporabil

949494767

EOC6P77WX

ELX

Cuptor incorporabil

944032007

KOBBS39WX

AEG

Cuptor incorporabil

944188376

BPE748380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188508

BCE558370B

AEG

Cuptor incorporabil

944188511

BPE558370M

AEG

Cuptor incorporabil

944188509

BCE558370M

ELX

Cuptor incorporabil

949499835

KODDP77WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499559

EOD6C77WZ

ELX

Cuptor incorporabil

949499558

EOD6C77WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499637

EOD6P66WX

ELX

Cuptor incorporabil

949498456

EOE8P39WV

ELX

Cuptor incorporabil

949498455

EOE8P39WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499836

EOD6P77WX

ELX

Cuptor incorporabil

944032011

KOEBP39WZ

AEG

Cuptor incorporabil

944188490

BPK748380M

ELX

Cuptor incorporabil

949498421

EOE8P31X

ELX

Cuptor incorporabil

949498489

KODDP77H

ELX

Cuptor incorporabil

944064908

EZB3400AOX

ELX

Cuptor incorporabil

944066616

EVL6E40X

ELX

Cuptor incorporabil

944068019

EZF5C50X

ELX

Cuptor incorporabil

944068020

EZF5C50Z

ELX

Cuptor incorporabil

944184878

KOE8P81Z

ELX

Cuptor incorporabil

949494740

EOC6P71X

ELX

Cuptor incorporabil

949499618

EOD6P60X

ELX

Cuptor incorporabil

949498126

EOF4P74X

ELX

Cuptor incorporabil

944064904

EZB3430AOK

ELX

Cuptor incorporabil

944068136

EZF5E43X

ELX

Cuptor incorporabil

949498154

EOF6P70X

AEG

Cuptor incorporabil

944187994

BSE792320B

ELX

Cuptor incorporabil

944064913

EZC2430EOX

ELX

Cuptor incorporabil

944064903

EZA2400AOX

ELX

Cuptor incorporabil

944068030

EZF5E40X

ELX

Cuptor incorporabil

944068021

EZF5C50V

ELX

Cuptor incorporabil

949499845

KODDP77X

AEG

Cuptor incorporabil

944188682

BSE792380B

AEG

Cuptor incorporabil

944188706

BSE792380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188679

BPK742380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188629

BPE742380M

ELX

Cuptor incorporabil

944032072

KOBBS39X

ELX

Cuptor incorporabil

944032073

EOB8S39X

ELX

Cuptor incorporabil

949494816

EOC8P39X

ELX

Cuptor incorporabil

949498473

EOE8P39X

ELX

Cuptor incorporabil

949498474

EOE8P39V

ELX

Cuptor incorporabil

944032077

KOEBP39X

ELX

Cuptor incorporabil

949499308

KODGC70TX

AEG

Cuptor incorporabil

944187805

BES351110M

AEG

Cuptor incorporabil

944187801

BCE451350M

AEG

Cuptor incorporabil

944188097

BCE455350M

AEG

Cuptor incorporabil

944187808

BES331110M

AEG

Cuptor incorporabil

944188664

BPE556360M

AEG

Cuptor incorporabil

944188707

BCE556360B

AEG

Cuptor incorporabil

944188708

BCE556360M

ELX

Cuptor incorporabil

949494813

EOC6P77X

ELX

Cuptor incorporabil

949499562

EOD6C77X

ELX

Cuptor incorporabil

949499563

EOD6C77Z

ELX

Cuptor incorporabil

949499656

EOD6P76X

ELX

Cuptor incorporabil

949499847

EOD6P77Z

ELX

Cuptor incorporabil

949499823

EOD6P71X

ELX

Cuptor incorporabil

949499826

EOD6P71Z

ELX

Cuptor incorporabil

949494470

EOC6H71Z

ELX

Cuptor incorporabil

949713402

EOG2102AOX

ELX

Cuptor incorporabil

949496179

EOB3400BOR

ELX

Cuptor incorporabil

949498441

COE7P31B

AEG

Cuptor incorporabil

944188622

BCE546360M

ELX

Cuptor incorporabil

944068055

EOD5C70BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068163

EOD3C40BX

ELX

Cuptor incorporabil

944032074

KOEBP39Z

AEG

Cuptor incorporabil

944188678

BPE742380B

ELX

Cuptor incorporabil

944032075

EOB8S39Z

ELX

Cuptor incorporabil

944068306

EOF6P76BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068304

EOH4P56BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068340

KODEC70BZ

ELX

Cuptor incorporabil

944068341

EOD5H70BZ

ELX

Cuptor incorporabil

944032095

EOB8S39WX

ELX

Cuptor incorporabil

944032101

EOB8S39WZ

ELX

Cuptor incorporabil

944032116

EOB8S39H

AEG

Cuptor incorporabil

944188770

BPE748380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188772

BSE788380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188774

BPE748380B

AEG

Cuptor incorporabil

944188775

BPK748380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188776

BSE798380B

AEG

Cuptor incorporabil

944188777

BSE788380B

AEG

Cuptor incorporabil

944188778

BSE798380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188815

BPE748380T

AEG

Cuptor incorporabil

944188816

BSE798380T

ELX

Cuptor incorporabil

944032040

EOA9S31WZ

ELX

Cuptor incorporabil

949496915

EOA5220AOR

ELX

Cuptor incorporabil

949496914

EOA5220AOV

ELX

Cuptor incorporabil

949496944

EOF3C50TX

ELX

Cuptor incorporabil

949496947

EOF5C70X

ELX

Cuptor incorporabil

949497303

EOE7C31X

ELX

Cuptor incorporabil

949497304

EOE7C31V

ELX

Cuptor incorporabil

949497306

EOE7C31Z

ELX

Cuptor incorporabil

949498424

EOE7P31X

ELX

Cuptor incorporabil

949498433

COE7P31X2

ELX

Cuptor incorporabil

949499048

EOD3H50TX

ELX

Cuptor incorporabil

949499309

EOD3C50TX

ELX

Cuptor incorporabil

949499310

EOD5C70X

ELX

Cuptor incorporabil

949499311

EOD5C50Z

ELX

Cuptor incorporabil

944184821

KOAAS31WX

ELX

Cuptor incorporabil

944184831

EOB9S31WX

ELX

Cuptor incorporabil

944184868

KOEAP31WT

ELX

Cuptor incorporabil

944184827

EOA9S31CX

ELX

Cuptor incorporabil

949496945

EOF5C50V

ELX

Cuptor incorporabil

944184841

COE7P31X

AEG

Cuptor incorporabil

944187993

BEE431310M

ELX

Cuptor incorporabil

949496957

EOF3C70X

ELX

Cuptor incorporabil

949496958

EOF3C00X

ELX

Cuptor incorporabil

949499331

EOD3C70X

ELX

Cuptor incorporabil

949499337

EOD3H70X

ELX

Cuptor incorporabil

949499340

KOD3C70X

AEG

Cuptor incorporabil

944188375

BSK999330M

ELX

Cuptor incorporabil

949499312

EOD3C70TK

ELX

Cuptor incorporabil

944068235

EOF3H00BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068239

EOF5C50BV

ELX

Cuptor incorporabil

944068230

EOH3C00BX

ELX

Cuptor incorporabil

944184893

EOE7P31Z

ELX

Cuptor incorporabil

944068222

EOF5C50BZ

ELX

Cuptor incorporabil

944068231

EOF3H50BK

ELX

Cuptor incorporabil

944068236

EOH3H00BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068238

EOF5C50BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068240

EOF5H40BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068241

EOF5H50BX

ELX

Cuptor incorporabil

944066920

EVL6E46X

ELX

Cuptor incorporabil

949499651

EOD6P66X

ELX

Cuptor incorporabil

949498212

EOF6P76X2

ELX

Cuptor incorporabil

949498213

EOF4P56X

ELX

Cuptor incorporabil

949499846

EOD6P77X

AEG

Cuptor incorporabil

944188584

BPK949330T

ELX

Cuptor incorporabil

944032104

Y8SOB39X

ELX

Cuptor incorporabil

949496965

KOFGC70TH

ELX

Cuptor incorporabil

949496966

EOF3C50H

ELX

Cuptor incorporabil

949499579

EOD6C77H

ELX

Cuptor incorporabil

949499868

EOD4P57H

ELX

Cuptor incorporabil

949499871

KODDP77H

AEG

Cuptor incorporabil

949494836

BSE778380M

ELX

Cuptor incorporabil

949494854

EOC8P39WZ

ELX

Cuptor incorporabil

949494856

EOC8P39WX

ELX

Cuptor incorporabil

949498482

KOEBP39WZ

ELX

Cuptor incorporabil

949498483

KOEBP39WX

ELX

Cuptor incorporabil

949498485

EOE8P39WV

ELX

Cuptor incorporabil

949498486

EOE8P39WX

AEG

Cuptor incorporabil

949494837

BSE778380B

ELX

Cuptor incorporabil

944068056

EOD5H70BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068165

KOD5C70BX

ELX

Cuptor incorporabil

949499865

EOD6P77WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499864

KODDP77WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499863

EOD6P77WZ

ELX

Cuptor incorporabil

949499665

EOD6P66WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499576

EOD6C77WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499574

EOD6C77WZ

AEG

Cuptor incorporabil

949499388

BCE455351M

AEG

Cuptor incorporabil

949499387

BCE451351M

AEG

Cuptor incorporabil

949499385

BES351111M

ELX

Cuptor incorporabil

949499307

KODEC70X

ELX

Cuptor incorporabil

949497309

LOE7C31S

ELX

Cuptor incorporabil

949497308

LOE8H31Z

AEG

Cuptor incorporabil

949496358

BES33111XM

ELX

Cuptor incorporabil

949494857

EOC6P77WX

ELX

Cuptor incorporabil

949493420

EOG2102AOK

AEG

Cuptor incorporabil

944188825

BCE558370M

AEG

Cuptor incorporabil

944188824

BCE558370B

AEG

Cuptor incorporabil

944188822

BPE558370M

ELX

Cuptor incorporabil

944068153

EOF3H50BX

ELX

Cuptor incorporabil

944004947

EVL8E08Z

ELX

Hota

942150468

EFP60460OX

AEG

Hota

942150893

DPB5652M

ELX

Hota

942022056

LFP316S

ELX

Hota

942022517

LFP316FW

ELX

Hota

942022478

LFP316AS

AEG

Hota

942150546

DPE5950G

AEG

Hota

942150547

DPE5650G

AEG

Hota

942022048

DPB2621S

ELX

Hota

942022052

LFP216S

AEG

Hota

942022100

DGB1522S

ELX

Hota

942022437

LFP316AB

ELX

Hota

942022516

LFP316FB

ELX

Hota

942150414

EFB90460OX

ELX

Hota

942150412

EFB60460OX

AEG

Hota

942150708

DBB4650M

ELX

Hota

942022430

LFT429X

AEG

Hota

942022599

DPB3640M

AEG

Hota

942051315

DBE5961HG

AEG

Hota

942022710

DBB4651M

ELX

Hota

942150419

EFF60560OX

ELX

Hota

942150422

EFF90560OX

ELX

Hota

942022004

LFC316X

ELX

Hota

942022008

LFC319X

ELX

Hota

942150766

LFU216X

ELX

Hota

942150767

EFU216S

ELX

Hota

942150768

EFU216W

AEG

Hota

942022066

DGB2531M

ELX

Hota

942051226

KFIA19R

ELX

Hota

942051236

LFV619K

ELX

Hota

942051237

LFV616K

ELX

Hota

942051250

LFV319W

ELX

Hota

942022116

LFP536X

ELX

Hota

942022118

LFP539X

ELX

Hota

942022433

EFC226R

ELX

Hota

942022434

EFC226V

ELX

Hota

942022426

LFT769X

ELX

Hota

942022428

LFT766X

ELX

Hota

942022431

LFT426X

ELX

Hota

942051231

EFI739X

ELX

Hota

942051245

LFD619Y

AEG

Hota

942051314

DIE5961HG

AEG

Hota

942051316

DBE5661HG

AEG

Hota

942051322

DDE5960B

ELX

Hota

942051383

LFV619R

ELX

Hota

942051402

LFV419K

ELX

Hota

942051403

LFV416K

ELX

Hota

942022570

LFG719X

ELX

Hota

942022572

LFG716X

ELX

Hota

942022578

LFG716R

ELX

Hota

942022582

LFG516X

AEG

Hota

942022568

DGE5661HM

AEG

Hota

942051422

DVE5971HG

AEG

Hota

942022596

DPE5660M

ELX

Hota

942022619

LFP616X

ELX

Hota

942022624

LFP416X

ELX

Hota

942022625

LFP419X

ELX

Hota

942022629

LFP616W

ELX

Hota

942022662

LFP616K

AEG

Hota

942022663

DGB3523S

ELX

Hota

942022664

LFG235S

AEG

Hota

942022672

DPB3632S

ELX

Hota

942022673

LFP226S

ELX

Hota

942022676

LFP326S

ELX

Hota

942022681

LFP326AB

ELX

Hota

942022682

LFP326AS

ELX

Hota

942022683

LFP326FB

ELX

Hota

942022684

LFP326FW

AEG

Hota

942490753

DPE5661G

ELX

Hota

942022579

LFG716W

ELX

Hota

942022583

EFG516X

ELX

Hota

942022595

CFG516R

AEG

Hota

942051418

DVK6981HR

AEG

Hota

942022706

DBE5960HB

AEG

Hota

942022707

DBE5660HB

AEG

Hota

942022711

DBB4951M

ELX

Hota

942022712

LFT529X

ELX

Hota

942022713

LFT526X

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914606412

L8WBE68SI

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605224

L8WBC61S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600307

L9WBC61B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600339

L9WBA61BC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610217

L7WBGO48W

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610205

L7WBGO49S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600355

L9WBCN61B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600366

L9WBAN61BC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600317

L9WBA61B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610402

LWR73864O

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610601

LWR85865O

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610710

LWR98165XE

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610714

LWR96944B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914611106

LWR75965O

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914611305

LWR85165O

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914611113

LWR73166OE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914341152

L6SE47SE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914915034

L6FEG49S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914915049

L6FEG49S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914915022

L6FBG41S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550033

L7FBE48S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550037

L7FEC48S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550058

L7FEE68S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550427

L7FEC41S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550466

L7FBE69SA

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550814

L8FEC68S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550907

L9FEA69S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914915061

L6FLG41S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550543

L7FBE49BSA

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550114

L7FNE48S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550529

L7FEC41PS

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550120

L7FNC48S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550116

L7FOE48S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550736

L8FEC69PS

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550844

L8FNC68S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914341169

L6SNE47SE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550526

L7FEE49PS

AEG

Masina spalat rufe frontala

914605260

L8WBC61S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914580403

L8FBE48SI

AEG

Masina spalat rufe frontala

914915709

LFR61944BE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914915710

LFR61144BE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501402

LFR73844BE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501614

LFR73964VE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501310

LFR83966OE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914921752

LFR71844BE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914500803

LFR83846OE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501007

LFR73944QE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501106

LFR85146QE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501209

LFR95146UE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501347

LFR83966NOE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501508

LFR73944CE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501616

LFR73164OE

AEG

Masina spalat rufe verticala

913123712

LTX7E273E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913123803

LTX7C373E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913123857

LTX7C373E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913123850

LTX8C373E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143713

LTN7E273E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143815

LTN7C373E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143811

LTN8C373E

AEG

Uscator de rufe

916098235

T7DBE38S

AEG

Uscator de rufe

916099041

T7DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916097876

T8DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916098900

T8DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916098493

T8DBG49S

AEG

Uscator de rufe

916098266

T8DBC49S

AEG

Uscator de rufe

916098064

T8DEA68S

AEG

Uscator de rufe

916098640

T9DBC68S

AEG

Uscator de rufe

916099379

TR718L4E

AEG

Uscator de rufe

916099374

TR838P4E

AEG

Uscator de rufe

916099400

TR818A4E

AEG

Uscator de rufe

916099397

TR819P4E

AEG

Uscator de rufe

916099418

TR838H4CE

AEG

Uscator de rufe

916099389

TR939M6CE

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600606

EW7W447W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914603525

EWW1685W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600603

EW7W4684W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600710

EW7W468W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600707

EW7W369S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600705

EW7W361S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600803

EW8W261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600810

EW8W261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600309

EW9W161B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914606408

EW7W368SI

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914580018

EW7N7F348SI

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610109

EW7WO447W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610105

EW7WO368S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600738

EW7WN468W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600736

EW7WN369S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600735

EW7WN361S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600817

EW8WN261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914603530

EWWN1685W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610120

EW7WO448W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610127

EW7WO349S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600754

EW7WP361S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600755

EW7WP369S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600757

EW7WP468W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917637

EW6FN528W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917424

EW6F428WU

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917522

EW6FN448W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914916535

EW6FN449S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917220

EW6F328W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914916308

EW6F348SA

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555007

EW7F348W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555206

EW7F249S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917005

EW8F228S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555800

EW8F248B

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555806

EW8F148B

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555434

EW8F169SA

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555604

EW9F161B

ELX

Masina spalat rufe frontala

914580009

EW7F348SI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340522

EW6S506W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340426

EW6S426W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340432

EW6S426BI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340425

EW6S406BX 

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340461

EW6S427W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340363

EW6S347S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340381

EW6S327SX

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555232

EW7F349W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914920709

EW7F348AW

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555613

EW9F149S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340453

EW6S426WI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340454

EW6S406BXI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340480

EW6S427WI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340382

EW6S327SXI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340370

EW6S327SI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917277

EW6F348W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555467

EW8F169ASA

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340383

EW6SN347SI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555812

EW8FN248B

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555463

EW8F249PSC

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340542

EW6SN506W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914916327

EW6F349BSA

ELX

Masina spalat rufe frontala

914500500

EW7FN348PS

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555233

EW7F249PS

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555813

EW8FN148B

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340645

EW6SN426WI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340646

EW6SN426BI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340641

EW6SN406BXI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340680

EW6SN427WI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340391

EW6SN327SXI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914500400

EW8FN248PCS

ELX

Masina spalat rufe frontala

914500408

EW8FN248PS

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917288

EW6FN348AW

ELX

Masina spalat rufe frontala

914580416

EW8F348SCI

ELX

Masina spalat rufe verticala

913118613

EW2T5261E

ELX

Masina spalat rufe verticala

913118519

EW6T5261

ELX

Masina spalat rufe verticala

913128426

EW6T4262

ELX

Masina spalat rufe verticala

913128433

EW6T4262I

ELX

Masina spalat rufe verticala

913128425

EW6T4272I

ELX

Masina spalat rufe verticala

913128349

EW7T3272

ELX

Masina spalat rufe verticala

913128347

EW7T3372

ELX

Masina spalat rufe verticala

913138521

EW6TN5261

ELX

Masina spalat rufe verticala

913138607

EW2TN5261E

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148414

EW6TN24262

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148428

EW6TN4262

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148413

EW6TN4272

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148334

EW7TN3272

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148320

EW7TN3372

ELX

Masina spalat rufe verticala

913138540

EW6TN5261F

ELX

Masina spalat rufe verticala

913138620

EW2TN5261FE

ELX

Uscator de rufe

916098367

EW6C527P

ELX

Uscator de rufe

916098364

EW6C428W

ELX

Uscator de rufe

916098204

EW7H438B

ELX

Uscator de rufe

916098205

EW8H458B

ELX

Uscator de rufe

916098357

EW8H258B

ELX

Uscator de rufe

916098872

EW8H258B

ELX

Uscator de rufe

916098377

EW8H259ST

ELX

Uscator de rufe

916098354

EW8H359S

ELX

Uscator de rufe

916098352

EW8HS259S

ELX

Uscator de rufe

916098201

EW9H378S

ELX

Uscator de rufe

916099116

EW9H378S

ELX

Uscator de rufe

916098642

EW9H188SC

ELX

Uscator de rufe

916098867

EW8H458B

ELX

Uscator de rufe

916099035

EW7H458B

ELX

Uscator de rufe

916099491

EW9H188SC

ELX

Uscator de rufe

916099480

EW8H259ST

ELX

Uscator de rufe

916099487

EW8H359S

ELX

Uscator de rufe

916099484

EW9HS289S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914916900

EW6F449PWE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914916903

EW6F341PSE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914920904

EW7F348PSE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342360

EW6SM307S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342260

EW6SM227C

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148353

EW8TN3362E

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610139

EW7WP447W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914611312

EW8WP261PB

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600827

EW8W261BG

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914606428

EW7W368SI

AEG

Masina spalat rufe verticala

914343148

L6SME27S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914606427

L7WBE68SI

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143752

LTR7E263E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143758

LTR8E363E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143862

LTR8C373E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914912564

EW2FN727W

AEG

Masina spalat rufe frontala

914343142

L6SME47S

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143749

LTR7E273E

AEG

Uscator de rufe

916099535

TR718L2E

AEG

Uscator de rufe

916099533

TR83E8P4E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143695

LTR6G363E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143776

LTR8E373E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143779

LTR7E273AE

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148370

EW7T3372E

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148465

EW6T4272E

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148467

EW7T4272E

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148472

EW6T4262E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342326

EW6SM326S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342331

EW6SM326SE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342422

EW6MS406B

AEG

Masina spalat rufe frontala

914343102

LSR6E26DE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914495100

EW8F4482E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914495203

EW7F3494EQ

ELX

Masina spalat rufe frontala

914495300

EW8F3494EQ

ELX

Masina spalat rufe frontala

914495400

EW7F410GY

ELX

Masina spalat rufe frontala

914495504

EW7F3614UE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914496203

EW7F4494QE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914932019

EW6F2412E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914933005

EW7F3484E

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914612000

EW7W2612E

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914612205

EW7W4492E

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914612207

EW7W2471E

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914612209

EW7W2481E

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914612211

EW7W2492

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914612700

EW8W4402QE

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914891259

EWI7216O2B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914891260

EWI7294UAB

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914891261

EWI7486MCV

ELX

Uscator de rufe

916099812

EW7D495UCE

ELX

Uscator de rufe

916099844

EW8D495MC

ELX

Uscator de rufe

916099845

EW7D283VE

ELX

Uscator de rufe

916099919

EW6D285AE

ELX

Uscator de rufe

916099921

EW6D195GE

ELX

Uscator de rufe

916099927

EW6D185YE

ELX

Uscator de rufe

916099931

EW7D385AE

ELX

Uscator de rufe

916099935

EW6D295GE

 

 

Act additional Nr. 1
la Regulamentul Oficial al Campaniei
“5 ani de garantie, 5 ani de liniste”

 

Organizatorul campaniei “5 ani de garantie, 5 ani de liniste” societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

In temeiul prevederilor art. 1, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat “5 ani de garantie, 5 ani de liniste”, dupa cum urmeaza:

 

Art 1. Se modifică Anexa nr 1 “Produsele participante la campanie” prin actualizarea listei produselor  participante la campaniei şi va avea următorul conţinut :

 

Anexa nr 1

Produsele participante la campanie

 

Brand

Produs

PNC

Model

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434682

EEG69410W

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438395

FSE83838P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438404

EEC87300W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911539246

EEA17100L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911539264

EEA717100L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911536415

FSB52917Z

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911436390

FSB53637P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434780

EEM68510W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438429

EEM88510W

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438430

FSK75758P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434773

EEM69410L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438437

FSK73767P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434801

EEG69410L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438438

FSK93717P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438440

EEC87315L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438444

FSE83847P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434811

FSE74737P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438446

KEZA9315L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911535263

KESD7100L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911535264

EES27100L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911529240

EEA17100IX

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911079070

EEA13100L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911539295

EEA17110L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911539296

EEA717110L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911075044

FSE31407Z

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911524114

EES47300IX

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911524116

EEM48200IX

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911424482

FEE72706PM

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434805

FSE74617P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438398

FSK73768P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536423

EES47320L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911536416

FSB53907Z

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536443

EEM48321L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911074054

EES42210L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911075039

EEA22100L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911077023

EEG62310L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911077024

FSE73507P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911077021

EEG62300L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536428

EEM48320L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536444

EEM48221L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536471

EEG48300L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536473

EES48200L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911536515

FSB53927Z

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911079056

EEA12100L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536521

EES848200L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911064019

FEE73517PM

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911064015

EES42210IX

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911064016

EEM43300IX

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911079057

EEA71210L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434668

FSE73727P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434691

KEMB9310L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434728

KECB7310L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911074061

KESC2210L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911077034

EEM63301L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911424484

EEM69300IX

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911524115

EEM48300IX

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911524117

FES5396XZM

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911524121

FEE53610ZM

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911524126

EES47310IX

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911535282

EEA27200L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911074089

EEM43211L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911077033

FSE73527P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911424480

FEE84706PM

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434799

EEG67410L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434760

FSE74707P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434645

FSE74608P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434689

EEM69410W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438403

KEZA9310W

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438421

FSK93718P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434659

FSE74738P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434685

EEG67410W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434818

KEGB9405L

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911434829

FSE76738P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434834

EEG68600W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434835

EEG68520W

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438460

FSE94848P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438462

FSK75778P

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911434837

EEG69420W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438464

EEC87400W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438465

EEG88520W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536561

EES48401L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911077045

EEG63410L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911075069

EEA23200L 

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911077047

FSE74527P

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911536563

FSB64907Z

ELX

Plita incorporabila

949640472

KGG6436W

ELX

Plita incorporabila

949630742

KGG7536K

ELX

Plita incorporabila

949640474

KGG6436S

ELX

Plita incorporabila

949640677

KGS6456SX

ELX

Plita incorporabila

949596712

EIV744

AEG

Plita incorporabila

949597365

IKE74451FB

AEG

Plita incorporabila

949597654

IKE64450FB

AEG

Plita incorporabila

949738234

HC412001GB

ELX

Plita incorporabila

949596962

EIS7548

AEG

Plita incorporabila

942150871

IDK84453IB

AEG

Plita incorporabila

949640876

HKB64450NB

AEG

Plita incorporabila

949630918

HKB75450NB

ELX

Plita incorporabila

949630924

KGG75365K

ELX

Plita incorporabila

949750981

KGG95375K

ELX

Plita incorporabila

949640882

KGG64365K

ELX

Plita incorporabila

949492087

EHH6240ISK

ELX

Plita incorporabila

949492370

EIT60428C

AEG

Plita incorporabila

949595301

HK365407XB

ELX

Plita incorporabila

949738762

LIT30230C

ELX

Plita incorporabila

949738785

LHR3233CK

ELX

Plita incorporabila

949760084

EGD6576NOK

ELX

Plita incorporabila

949596136

EHF6547FXK

ELX

Plita incorporabila

949596804

EIT61443B

AEG

Plita incorporabila

949597446

IKB64413FB

AEG

Plita incorporabila

949597643

IKB64301XB

ELX

Plita incorporabila

949640362

EGH6349BOX

ELX

Plita incorporabila

949770073

KGV7539IK

ELX

Plita incorporabila

949640657

KGS6436SX

ELX

Plita incorporabila

949630823

KGS7536SX

ELX

Plita incorporabila

949596706

EIV654

ELX

Plita incorporabila

949596860

EIS824

ELX

Plita incorporabila

949596906

EIS6448

ELX

Plita incorporabila

949596963

EIS84486

ELX

Plita incorporabila

949596985

EIS8134

ELX

Plita incorporabila

949596984

EIS6134

ELX

Plita incorporabila

949596987

EIS62449

ELX

Plita incorporabila

949596970

EIS62441

ELX

Plita incorporabila

949599168

CIV654

ELX

Plita incorporabila

949599161

EIS624

AEG

Plita incorporabila

949597229

IKE84471XB

AEG

Plita incorporabila

949597423

IAE84411XB

ELX

Plita incorporabila

949640732

KGU64361X

ELX

Plita incorporabila

949599200

EIV84550

ELX

Plita incorporabila

949596883

EIP6446

ELX

Plita incorporabila

949596889

EIS8648

ELX

Plita incorporabila

949492105

EHF6343FOK

AEG

Plita incorporabila

949492126

HK634021XB

AEG

Plita incorporabila

949597519

IAE64413XB

ELX

Plita incorporabila

949599149

LIL61424C

ELX

Plita incorporabila

949740619

EGE6182NOK

ELX

Plita incorporabila

949760070

EGE6172NOK

ELX

Plita incorporabila

949492234

EHF6240XXK

ELX

Plita incorporabila

949596708

EIV9467

ELX

Plita incorporabila

949596713

EIV644

ELX

Plita incorporabila

949596718

EIV634

ELX

Plita incorporabila

949596714

EIV835

ELX

Plita incorporabila

949596717

EIV734

ELX

Plita incorporabila

949596832

EIV63440BW

ELX

Plita incorporabila

949596835

EIV63440BS

ELX

Plita incorporabila

949492342

LIR60430

ELX

Plita incorporabila

949492350

LIV63431BK

ELX

Plita incorporabila

949492345

LIR60433B

ELX

Plita incorporabila

949596859

EIS62443

ELX

Plita incorporabila

949492353

CIR60430CB

ELX

Plita incorporabila

949596891

EIS6648

AEG

Plita incorporabila

949597550

IAE84851FB

AEG

Plita incorporabila

949597561

IAE64843FB

ELX

Plita incorporabila

949596879

EIP8146

AEG

Plita incorporabila

949597595

IAE64431FB

AEG

Plita incorporabila

949597551

ITE42600KB

AEG

Plita incorporabila

949597552

IKE42640KB

ELX

Plita incorporabila

949599184

EIV87675

AEG

Plita incorporabila

949597844

IKE86688FB

ELX

Plita incorporabila

949492344

LIR60433

ELX

Plita incorporabila

949492519

LIB60420CK

ELX

Plita incorporabila

949492530

LIB60424CK

ELX

Plita incorporabila

949492551

LIT30230C

ELX

Plita incorporabila

949492552

LHR3233CK

ELX

Plita incorporabila

949599150

LIL61434C

ELX

Plita incorporabila

949492104

EHF6241FOK

ELX

Plita incorporabila

949492228

EHF6346XOK

AEG

Plita incorporabila

949597363

IKE64471FB

AEG

Plita incorporabila

949597851

CCE84779FB

AEG

Plita incorporabila

949597366

IKE64450FB

ELX

Plita incorporabila

949640671

KGS6436RK

ELX

Plita incorporabila

949738236

EGG3322NVX

ELX

Plita incorporabila

949738243

EGC3322NVK

ELX

Plita incorporabila

949640552

EGH6343RON

ELX

Plita incorporabila

949640553

EGH6343ROR

ELX

Plita incorporabila

949640476

KGG6456K

ELX

Plita incorporabila

949640514

KGG6437K

ELX

Plita incorporabila

949640515

KGG6426K

ELX

Plita incorporabila

949640589

KGS6404SX

ELX

Plita incorporabila

949640659

EGS6436SX

ELX

Plita incorporabila

949640693

KGS6426SX

ELX

Plita incorporabila

949640736

KGG6407K

ELX

Plita incorporabila

949740641

KGM64311X

AEG

Plita incorporabila

949640847

HGB64420SM

ELX

Plita incorporabila

949640637

KGS6424SX

ELX

Plita incorporabila

949640775

EGT6242NVK

AEG

Plita incorporabila

949640896

HKB64420NB

ELX

Plita incorporabila

949630989

KGG75362K

ELX

Plita incorporabila

949641003

KGG64362W

ELX

Plita incorporabila

949641004

KGG64362S

ELX

Plita incorporabila

949641010

KGS64562SX

ELX

Plita incorporabila

949599199

KCC85450

AEG

Plita incorporabila

949597907

IKE85753FB

AEG

Plita incorporabila

949640928

HKB64453NB

AEG

Plita incorporabila

949630955

HKB75453NB

ELX

Plita incorporabila

949630962

KGG753753K

ELX

Plita incorporabila

949640935

KGG643753K

ELX

Plita incorporabila

949750994

KGG953753K

ELX

Plita incorporabila

949599214

KCC83443

AEG

Plita incorporabila

949751007

HDB95623NB

ELX

Plita incorporabila

949751009

KDI951723K

ELX

Plita incorporabila

949760097

KDI641723K

AEG

Plita incorporabila

949760098

HDB64623NB

ELX

Plita incorporabila

949770085

KGV8473IK

ELX

Plita incorporabila

949631005

KGS75362XX

ELX

Plita incorporabila

949641009

KGS64362XX

ELX

Plita incorporabila

949640938

KGU643723Z

ELX

Plita incorporabila

949641044

EGS6436K

ELX

Plita incorporabila

949641002

KGG64362K

ELX

Plita incorporabila

949640482

GME363NV

ELX

Plita incorporabila

949640394

GPE363RBK

ELX

Plita incorporabila

949640393

GPE363RBV

ELX

Plita incorporabila

949599335

EIS62453IZ

ELX

Plita incorporabila

949599318

EIV85453

ELX

Plita incorporabila

949599295

EIV64453

ELX

Plita incorporabila

949599291

EIS62453

ELX

Plita incorporabila

949599288

EIS87453

ELX

Plita incorporabila

949599286

EIS67453

ELX

Plita incorporabila

949599283

EIS87583

ELX

Plita incorporabila

949599282

EIS67483

AEG

Plita incorporabila

949598172

NII64B30AZ

AEG

Plita incorporabila

949598068

NCH74B01CB

AEG

Plita incorporabila

949598035

NIG64B30AB

ELX

Plita incorporabila

949492690

EIT60443X

AEG

Plita incorporabila

949492687

IKB64431XB

AEG

Plita incorporabila

949492681

IKB64413FB

ELX

Plita incorporabila

949492678

EIT61443B

ELX

Plita incorporabila

949492646

EHF6547FXK

AEG

Plita incorporabila

949492641

HK654070FB

AEG

Plita incorporabila

949492630

IKB64301XB

ELX

Plita incorporabila

949492531

EIB60420CK

ELX

Plita incorporabila

949492352

LIR60430BW

ELX

Aragaz

943005299

LKR664100W

AEG

Aragaz

943005303

CCB56481BM

AEG

Aragaz

943005304

CCB56481BW

ELX

Aragaz

943005307

LKR564200X

ELX

Aragaz

943005308

LKR564200K

ELX

Aragaz

943005309

LKR564200W

ELX

Aragaz

943005298

LKR664100X

ELX

Aragaz

943005521

LKR564200X

ELX

Aragaz

943005523

LKR564200W

ELX

Aragaz

943005526

LKR664100W

ELX

Aragaz

943003482

LKG500001W

ELX

Aragaz

943003472

LKG604000X

ELX

Aragaz

943003473

LKG604001X

ELX

Aragaz

943003474

LKG604001W

ELX

Aragaz

943003478

LKG500002X

ELX

Aragaz

943003481

LKG500002W

ELX

Aragaz

943003529

LKG604000K

ELX

Aragaz

943005525

LKR664100X

AEG

Aragaz

943005517

CCB56481BM

AEG

Aragaz

943005518

CCB56481BW

ELX

Aragaz

943005524

LKR564200K

ELX

Aragaz

943003475

LKG504000X

ELX

Aragaz

943003476

LKG504000W

AEG

Aragaz

943005301

CIB56481BM

ELX

Aragaz

943005305

LKI564200X

ELX

Aragaz

943005311

LKR560000X

ELX

Aragaz

943005318

LKK664200X

ELX

Aragaz

943005320

LKK660200X

ELX

Aragaz

943005321

LKK660201X

ELX

Aragaz

943005324

LKK660200W

ELX

Aragaz

943005327

LKM660200X

AEG

Aragaz

943005329

CKB56480BM

AEG

Aragaz

943005332

CKB56480BW

ELX

Aragaz

943005335

LKK564201X

ELX

Aragaz

943005337

LKK560200X

ELX

Aragaz

943005339

LKK560208X

ELX

Aragaz

943005346

LKK560000X

ELX

Aragaz

943005354

LKK520002X

ELX

Aragaz

943005359

LKK560205W

ELX

Aragaz

943005360

LKK560000W

ELX

Aragaz

943005362

LKK560000K

ELX

Aragaz

943005367

LKK520002W

ELX

Aragaz

943005369

LKM520000X

ELX

Aragaz

943003528

LKG504000K

ELX

Aragaz

943005515

LKK520002K

ELX

Aragaz

943005516

LKK660200K

ELX

Aragaz

943005473

LKI564201K

ELX

Aragaz

943005474

LKR564201K

ELX

Aragaz

943005504

LKR540202W

ELX

Aragaz

943005505

LKR540202X

ELX

Aragaz

943003541

LKG604003K

ELX

Aragaz

943003542

LKG604003X

ELX

Aragaz

943003543

LKG604002X

ELX

Aragaz

943003544

LKG604002W

ELX

Aragaz

943003545

LKG504002X

ELX

Aragaz

943003547

LKG504002W

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925501089

SCE818E6TS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

923421077

ERW0673AOA

ELX

Aparat frigorific incorporabil

923421078

ERW1573AOA

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925561031

LNS8TE19S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925561035

ENS6TE19S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925561028

SCE819D8TS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925505302

ENT6NE18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503338

KND5FE18S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925556009

NSC8M181DS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503168

KNT2LF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503159

LNT3LF18S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925561322

SCE819D8TS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

922782034

LUT6NF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

923581059

ERS3DF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925501308

LNT8TE18S3

AEG

Aparat frigorific incorporabil

923421290

AWCM082B9B

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925556008

SCE818E8MS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933033047

LRB3AF12S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925505061

ENT6TE18S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925505059

SCB618E6TS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933016170

LFB2AF88S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

933027087

ABB682F1AF

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933028021

LXB2AF82S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925503171

SCB618F3LS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503306

LNT2LF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503314

LNT3FF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925560306

LNS8FF19S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925560200

SCB819F8FS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933033147

LFB3AF12S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925501321

SCE818E8TS

AEG

Aparat frigorific incorporabil

933024093

SKB582F1AF

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925505063

ENT6TF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925501317

LNT7TF18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925556003

LNG7ME18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925556007

LNC8ME18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925975008

ECB7TE70S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925975007

NSC7G751ES

ELX

Aparat frigorific incorporabil

922782047

KUT6NE18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

923581062

KRS4DE18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925561302

ENS8TE19S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

923421298

EWUS020B5B

ELX

Aparat frigorific incorporabil

923421300

EWUS052B5B

AEG

Aparat frigorific incorporabil

923421302

AWUS020B5B

AEG

Aparat frigorific incorporabil

923421304

AWUS052B5B

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933033738

LUB3AE88S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933035205

LRB2AE88S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

923421257

AWUS018B7B

AEG

Aparat frigorific incorporabil

923421261

AWUS040B8B

AEG

Aparat frigorific incorporabil

923421263

AWUD040B8B

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925561303

ENS6TE19S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925503305

OSC5D181ES

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925501309

LNG7TE18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503339

LNS5LE18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925503359

LND5FE18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925956001

ENC8MD19S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925956012

NSC8M191DS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925975012

ENP7TD75S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925975003

NSC7P751DS

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925556001

ENC8MD18S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925501340

TSC7G181ES

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933033177

LFB3AE12S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933033055

LRB3AE12S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933031030

LYB2AE82S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933028028

LXB2AE82S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933025098

LFB3AE82R

ELX

Aparat frigorific incorporabil

933016181

LFB2AE88S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925975015

ENG7TE75S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925956015

ENC8MC19S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925954001

ENT6ME19S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925576002

ENV9MC18S

ELX

Aparat frigorific incorporabil

925555002

ENT6ME18S

AEG

Aparat frigorific incorporabil

933025106

OSF6I82EF

AEG

Aparat frigorific incorporabil

933026032

OAB7N82EF

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925505321

OSC6N181ES

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925556012

TSC8M181DS

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925556014

TSC8M181CS

AEG

Aparat frigorific incorporabil

925975002

NSC7P751ES

ELX

Cuptor incorporabil

944032009

EOB8S39WX

ELX

Cuptor incorporabil

944032027

EOB8S39WZ

AEG

Cuptor incorporabil

944188483

BSE798380B

AEG

Cuptor incorporabil

944188489

BPE748380B

AEG

Cuptor incorporabil

944188503

BSE798380M

ELX

Cuptor incorporabil

949494777

EOC8P39WX

ELX

Cuptor incorporabil

949494767

EOC6P77WX

ELX

Cuptor incorporabil

944032007

KOBBS39WX

AEG

Cuptor incorporabil

944188376

BPE748380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188508

BCE558370B

AEG

Cuptor incorporabil

944188511

BPE558370M

AEG

Cuptor incorporabil

944188509

BCE558370M

ELX

Cuptor incorporabil

949499835

KODDP77WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499559

EOD6C77WZ

ELX

Cuptor incorporabil

949499558

EOD6C77WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499637

EOD6P66WX

ELX

Cuptor incorporabil

949498456

EOE8P39WV

ELX

Cuptor incorporabil

949498455

EOE8P39WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499836

EOD6P77WX

ELX

Cuptor incorporabil

944032011

KOEBP39WZ

AEG

Cuptor incorporabil

944188490

BPK748380M

ELX

Cuptor incorporabil

949498421

EOE8P31X

ELX

Cuptor incorporabil

949498489

KODDP77H

ELX

Cuptor incorporabil

944064908

EZB3400AOX

ELX

Cuptor incorporabil

944066616

EVL6E40X

ELX

Cuptor incorporabil

944068019

EZF5C50X

ELX

Cuptor incorporabil

944068020

EZF5C50Z

ELX

Cuptor incorporabil

944184878

KOE8P81Z

ELX

Cuptor incorporabil

949494740

EOC6P71X

ELX

Cuptor incorporabil

949499618

EOD6P60X

ELX

Cuptor incorporabil

949498126

EOF4P74X

ELX

Cuptor incorporabil

944064904

EZB3430AOK

ELX

Cuptor incorporabil

944068136

EZF5E43X

ELX

Cuptor incorporabil

949498154

EOF6P70X

AEG

Cuptor incorporabil

944187994

BSE792320B

ELX

Cuptor incorporabil

944064913

EZC2430EOX

ELX

Cuptor incorporabil

944064903

EZA2400AOX

ELX

Cuptor incorporabil

944068030

EZF5E40X

ELX

Cuptor incorporabil

944068021

EZF5C50V

ELX

Cuptor incorporabil

949499845

KODDP77X

AEG

Cuptor incorporabil

944188682

BSE792380B

AEG

Cuptor incorporabil

944188706

BSE792380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188679

BPK742380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188629

BPE742380M

ELX

Cuptor incorporabil

944032072

KOBBS39X

ELX

Cuptor incorporabil

944032073

EOB8S39X

ELX

Cuptor incorporabil

949494816

EOC8P39X

ELX

Cuptor incorporabil

949498473

EOE8P39X

ELX

Cuptor incorporabil

949498474

EOE8P39V

ELX

Cuptor incorporabil

944032077

KOEBP39X

ELX

Cuptor incorporabil

949499308

KODGC70TX

AEG

Cuptor incorporabil

944187805

BES351110M

AEG

Cuptor incorporabil

944187801

BCE451350M

AEG

Cuptor incorporabil

944188097

BCE455350M

AEG

Cuptor incorporabil

944187808

BES331110M

AEG

Cuptor incorporabil

944188664

BPE556360M

AEG

Cuptor incorporabil

944188707

BCE556360B

AEG

Cuptor incorporabil

944188708

BCE556360M

ELX

Cuptor incorporabil

949494813

EOC6P77X

ELX

Cuptor incorporabil

949499562

EOD6C77X

ELX

Cuptor incorporabil

949499563

EOD6C77Z

ELX

Cuptor incorporabil

949499656

EOD6P76X

ELX

Cuptor incorporabil

949499847

EOD6P77Z

ELX

Cuptor incorporabil

949499823

EOD6P71X

ELX

Cuptor incorporabil

949499826

EOD6P71Z

ELX

Cuptor incorporabil

949494470

EOC6H71Z

ELX

Cuptor incorporabil

949713402

EOG2102AOX

ELX

Cuptor incorporabil

949496179

EOB3400BOR

ELX

Cuptor incorporabil

949498441

COE7P31B

AEG

Cuptor incorporabil

944188622

BCE546360M

ELX

Cuptor incorporabil

944068055

EOD5C70BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068163

EOD3C40BX

ELX

Cuptor incorporabil

944032074

KOEBP39Z

AEG

Cuptor incorporabil

944188678

BPE742380B

ELX

Cuptor incorporabil

944032075

EOB8S39Z

ELX

Cuptor incorporabil

944068306

EOF6P76BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068304

EOH4P56BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068340

KODEC70BZ

ELX

Cuptor incorporabil

944068341

EOD5H70BZ

ELX

Cuptor incorporabil

944032095

EOB8S39WX

ELX

Cuptor incorporabil

944032101

EOB8S39WZ

ELX

Cuptor incorporabil

944032116

EOB8S39H

AEG

Cuptor incorporabil

944188770

BPE748380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188772

BSE788380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188774

BPE748380B

AEG

Cuptor incorporabil

944188775

BPK748380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188776

BSE798380B

AEG

Cuptor incorporabil

944188777

BSE788380B

AEG

Cuptor incorporabil

944188778

BSE798380M

AEG

Cuptor incorporabil

944188815

BPE748380T

AEG

Cuptor incorporabil

944188816

BSE798380T

ELX

Cuptor incorporabil

944032040

EOA9S31WZ

ELX

Cuptor incorporabil

949496915

EOA5220AOR

ELX

Cuptor incorporabil

949496914

EOA5220AOV

ELX

Cuptor incorporabil

949496944

EOF3C50TX

ELX

Cuptor incorporabil

949496947

EOF5C70X

ELX

Cuptor incorporabil

949497303

EOE7C31X

ELX

Cuptor incorporabil

949497304

EOE7C31V

ELX

Cuptor incorporabil

949497306

EOE7C31Z

ELX

Cuptor incorporabil

949498424

EOE7P31X

ELX

Cuptor incorporabil

949498433

COE7P31X2

ELX

Cuptor incorporabil

949499048

EOD3H50TX

ELX

Cuptor incorporabil

949499309

EOD3C50TX

ELX

Cuptor incorporabil

949499310

EOD5C70X

ELX

Cuptor incorporabil

949499311

EOD5C50Z

ELX

Cuptor incorporabil

944184821

KOAAS31WX

ELX

Cuptor incorporabil

944184831

EOB9S31WX

ELX

Cuptor incorporabil

944184868

KOEAP31WT

ELX

Cuptor incorporabil

944184827

EOA9S31CX

ELX

Cuptor incorporabil

949496945

EOF5C50V

ELX

Cuptor incorporabil

944184841

COE7P31X

AEG

Cuptor incorporabil

944187993

BEE431310M

ELX

Cuptor incorporabil

949496957

EOF3C70X

ELX

Cuptor incorporabil

949496958

EOF3C00X

ELX

Cuptor incorporabil

949499331

EOD3C70X

ELX

Cuptor incorporabil

949499337

EOD3H70X

ELX

Cuptor incorporabil

949499340

KOD3C70X

AEG

Cuptor incorporabil

944188375

BSK999330M

ELX

Cuptor incorporabil

949499312

EOD3C70TK

ELX

Cuptor incorporabil

944068235

EOF3H00BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068239

EOF5C50BV

ELX

Cuptor incorporabil

944068230

EOH3C00BX

ELX

Cuptor incorporabil

944184893

EOE7P31Z

ELX

Cuptor incorporabil

944068222

EOF5C50BZ

ELX

Cuptor incorporabil

944068231

EOF3H50BK

ELX

Cuptor incorporabil

944068236

EOH3H00BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068238

EOF5C50BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068240

EOF5H40BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068241

EOF5H50BX

ELX

Cuptor incorporabil

944066920

EVL6E46X

ELX

Cuptor incorporabil

949499651

EOD6P66X

ELX

Cuptor incorporabil

949498212

EOF6P76X2

ELX

Cuptor incorporabil

949498213

EOF4P56X

ELX

Cuptor incorporabil

949499846

EOD6P77X

AEG

Cuptor incorporabil

944188584

BPK949330T

ELX

Cuptor incorporabil

944032104

Y8SOB39X

ELX

Cuptor incorporabil

949496965

KOFGC70TH

ELX

Cuptor incorporabil

949496966

EOF3C50H

ELX

Cuptor incorporabil

949499579

EOD6C77H

ELX

Cuptor incorporabil

949499868

EOD4P57H

ELX

Cuptor incorporabil

949499871

KODDP77H

AEG

Cuptor incorporabil

949494836

BSE778380M

ELX

Cuptor incorporabil

949494854

EOC8P39WZ

ELX

Cuptor incorporabil

949494856

EOC8P39WX

ELX

Cuptor incorporabil

949498482

KOEBP39WZ

ELX

Cuptor incorporabil

949498483

KOEBP39WX

ELX

Cuptor incorporabil

949498485

EOE8P39WV

ELX

Cuptor incorporabil

949498486

EOE8P39WX

AEG

Cuptor incorporabil

949494837

BSE778380B

ELX

Cuptor incorporabil

944068056

EOD5H70BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068165

KOD5C70BX

ELX

Cuptor incorporabil

949499865

EOD6P77WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499864

KODDP77WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499863

EOD6P77WZ

ELX

Cuptor incorporabil

949499665

EOD6P66WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499576

EOD6C77WX

ELX

Cuptor incorporabil

949499574

EOD6C77WZ

AEG

Cuptor incorporabil

949499388

BCE455351M

AEG

Cuptor incorporabil

949499387

BCE451351M

AEG

Cuptor incorporabil

949499385

BES351111M

ELX

Cuptor incorporabil

949499307

KODEC70X

ELX

Cuptor incorporabil

949497309

LOE7C31S

ELX

Cuptor incorporabil

949497308

LOE8H31Z

AEG

Cuptor incorporabil

949496358

BES33111XM

ELX

Cuptor incorporabil

949494857

EOC6P77WX

ELX

Cuptor incorporabil

949493420

EOG2102AOK

AEG

Cuptor incorporabil

944188825

BCE558370M

AEG

Cuptor incorporabil

944188824

BCE558370B

AEG

Cuptor incorporabil

944188822

BPE558370M

ELX

Cuptor incorporabil

944068153

EOF3H50BX

ELX

Cuptor incorporabil

944004947

EVL8E08Z

ELX

Hota

942150468

EFP60460OX

AEG

Hota

942150893

DPB5652M

ELX

Hota

942022056

LFP316S

ELX

Hota

942022517

LFP316FW

ELX

Hota

942022478

LFP316AS

AEG

Hota

942150546

DPE5950G

AEG

Hota

942150547

DPE5650G

AEG

Hota

942022048

DPB2621S

ELX

Hota

942022052

LFP216S

AEG

Hota

942022100

DGB1522S

ELX

Hota

942022437

LFP316AB

ELX

Hota

942022516

LFP316FB

ELX

Hota

942150414

EFB90460OX

ELX

Hota

942150412

EFB60460OX

AEG

Hota

942150708

DBB4650M

ELX

Hota

942022430

LFT429X

AEG

Hota

942022599

DPB3640M

AEG

Hota

942051315

DBE5961HG

AEG

Hota

942022710

DBB4651M

ELX

Hota

942150419

EFF60560OX

ELX

Hota

942150422

EFF90560OX

ELX

Hota

942022004

LFC316X

ELX

Hota

942022008

LFC319X

ELX

Hota

942150766

LFU216X

ELX

Hota

942150767

EFU216S

ELX

Hota

942150768

EFU216W

AEG

Hota

942022066

DGB2531M

ELX

Hota

942051226

KFIA19R

ELX

Hota

942051236

LFV619K

ELX

Hota

942051237

LFV616K

ELX

Hota

942051250

LFV319W

ELX

Hota

942022116

LFP536X

ELX

Hota

942022118

LFP539X

ELX

Hota

942022433

EFC226R

ELX

Hota

942022434

EFC226V

ELX

Hota

942022426

LFT769X

ELX

Hota

942022428

LFT766X

ELX

Hota

942022431

LFT426X

ELX

Hota

942051231

EFI739X

ELX

Hota

942051245

LFD619Y

AEG

Hota

942051314

DIE5961HG

AEG

Hota

942051316

DBE5661HG

AEG

Hota

942051322

DDE5960B

ELX

Hota

942051383

LFV619R

ELX

Hota

942051402

LFV419K

ELX

Hota

942051403

LFV416K

ELX

Hota

942022570

LFG719X

ELX

Hota

942022572

LFG716X

ELX

Hota

942022578

LFG716R

ELX

Hota

942022582

LFG516X

AEG

Hota

942022568

DGE5661HM

AEG

Hota

942051422

DVE5971HG

AEG

Hota

942022596

DPE5660M

ELX

Hota

942022619

LFP616X

ELX

Hota

942022624

LFP416X

ELX

Hota

942022625

LFP419X

ELX

Hota

942022629

LFP616W

ELX

Hota

942022662

LFP616K

AEG

Hota

942022663

DGB3523S

ELX

Hota

942022664

LFG235S

AEG

Hota

942022672

DPB3632S

ELX

Hota

942022673

LFP226S

ELX

Hota

942022676

LFP326S

ELX

Hota

942022681

LFP326AB

ELX

Hota

942022682

LFP326AS

ELX

Hota

942022683

LFP326FB

ELX

Hota

942022684

LFP326FW

AEG

Hota

942490753

DPE5661G

ELX

Hota

942022579

LFG716W

ELX

Hota

942022583

EFG516X

ELX

Hota

942022595

CFG516R

AEG

Hota

942051418

DVK6981HR

AEG

Hota

942022706

DBE5960HB

AEG

Hota

942022707

DBE5660HB

AEG

Hota

942022711

DBB4951M

ELX

Hota

942022712

LFT529X

ELX

Hota

942022713

LFT526X

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914606412

L8WBE68SI

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605224

L8WBC61S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600307

L9WBC61B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600339

L9WBA61BC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610217

L7WBGO48W

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610205

L7WBGO49S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600355

L9WBCN61B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600366

L9WBAN61BC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600317

L9WBA61B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610402

LWR73864O

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610601

LWR85865O

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610710

LWR98165XE

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610714

LWR96944B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914611106

LWR75965O

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914611305

LWR85165O

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914611113

LWR73166OE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914341152

L6SE47SE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914915034

L6FEG49S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914915049

L6FEG49S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914915022

L6FBG41S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550033

L7FBE48S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550037

L7FEC48S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550058

L7FEE68S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550427

L7FEC41S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550466

L7FBE69SA

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550814

L8FEC68S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550907

L9FEA69S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914915061

L6FLG41S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550543

L7FBE49BSA

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550114

L7FNE48S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550529

L7FEC41PS

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550120

L7FNC48S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550116

L7FOE48S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550736

L8FEC69PS

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550844

L8FNC68S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914341169

L6SNE47SE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914550526

L7FEE49PS

AEG

Masina spalat rufe frontala

914605260

L8WBC61S

AEG

Masina spalat rufe frontala

914580403

L8FBE48SI

AEG

Masina spalat rufe frontala

914915709

LFR61944BE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914915710

LFR61144BE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501402

LFR73844BE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501614

LFR73964VE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501310

LFR83966OE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914921752

LFR71844BE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914500803

LFR83846OE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501007

LFR73944QE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501106

LFR85146QE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501209

LFR95146UE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501347

LFR83966NOE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501508

LFR73944CE

AEG

Masina spalat rufe frontala

914501616

LFR73164OE

AEG

Masina spalat rufe verticala

913123712

LTX7E273E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913123803

LTX7C373E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913123857

LTX7C373E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913123850

LTX8C373E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143713

LTN7E273E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143815

LTN7C373E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143811

LTN8C373E

AEG

Uscator de rufe

916098235

T7DBE38S

AEG

Uscator de rufe

916099041

T7DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916097876

T8DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916098900

T8DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916098493

T8DBG49S

AEG

Uscator de rufe

916098266

T8DBC49S

AEG

Uscator de rufe

916098064

T8DEA68S

AEG

Uscator de rufe

916098640

T9DBC68S

AEG

Uscator de rufe

916099379

TR718L4E

AEG

Uscator de rufe

916099374

TR838P4E

AEG

Uscator de rufe

916099400

TR818A4E

AEG

Uscator de rufe

916099397

TR819P4E

AEG

Uscator de rufe

916099418

TR838H4CE

AEG

Uscator de rufe

916099389

TR939M6CE

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600606

EW7W447W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914603525

EWW1685W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600603

EW7W4684W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600710

EW7W468W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600707

EW7W369S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600705

EW7W361S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600803

EW8W261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600810

EW8W261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600309

EW9W161B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914606408

EW7W368SI

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914580018

EW7N7F348SI

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610109

EW7WO447W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610105

EW7WO368S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600738

EW7WN468W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600736

EW7WN369S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600735

EW7WN361S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600817

EW8WN261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914603530

EWWN1685W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610120

EW7WO448W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610127

EW7WO349S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600754

EW7WP361S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600755

EW7WP369S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600757

EW7WP468W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917637

EW6FN528W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917424

EW6F428WU

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917522

EW6FN448W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914916535

EW6FN449S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917220

EW6F328W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914916308

EW6F348SA

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555007

EW7F348W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555206

EW7F249S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917005

EW8F228S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555800

EW8F248B

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555806

EW8F148B

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555434

EW8F169SA

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555604

EW9F161B

ELX

Masina spalat rufe frontala

914580009

EW7F348SI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340522

EW6S506W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340426

EW6S426W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340432

EW6S426BI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340425

EW6S406BX 

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340461

EW6S427W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340363

EW6S347S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340381

EW6S327SX

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555232

EW7F349W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914920709

EW7F348AW

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555613

EW9F149S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340453

EW6S426WI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340454

EW6S406BXI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340480

EW6S427WI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340382

EW6S327SXI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340370

EW6S327SI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917277

EW6F348W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555467

EW8F169ASA

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340383

EW6SN347SI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555812

EW8FN248B

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555463

EW8F249PSC

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340542

EW6SN506W

ELX

Masina spalat rufe frontala

914916327

EW6F349BSA

ELX

Masina spalat rufe frontala

914500500

EW7FN348PS

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555233

EW7F249PS

ELX

Masina spalat rufe frontala

914555813

EW8FN148B

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340645

EW6SN426WI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340646

EW6SN426BI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340641

EW6SN406BXI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340680

EW6SN427WI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914340391

EW6SN327SXI

ELX

Masina spalat rufe frontala

914500400

EW8FN248PCS

ELX

Masina spalat rufe frontala

914500408

EW8FN248PS

ELX

Masina spalat rufe frontala

914917288

EW6FN348AW

ELX

Masina spalat rufe frontala

914580416

EW8F348SCI

ELX

Masina spalat rufe verticala

913118613

EW2T5261E

ELX

Masina spalat rufe verticala

913118519

EW6T5261

ELX

Masina spalat rufe verticala

913128426

EW6T4262

ELX

Masina spalat rufe verticala

913128433

EW6T4262I

ELX

Masina spalat rufe verticala

913128425

EW6T4272I

ELX

Masina spalat rufe verticala

913128349

EW7T3272

ELX

Masina spalat rufe verticala

913128347

EW7T3372

ELX

Masina spalat rufe verticala

913138521

EW6TN5261

ELX

Masina spalat rufe verticala

913138607

EW2TN5261E

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148414

EW6TN24262

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148428

EW6TN4262

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148413

EW6TN4272

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148334

EW7TN3272

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148320

EW7TN3372

ELX

Masina spalat rufe verticala

913138540

EW6TN5261F

ELX

Masina spalat rufe verticala

913138620

EW2TN5261FE

ELX

Uscator de rufe

916098367

EW6C527P

ELX

Uscator de rufe

916098364

EW6C428W

ELX

Uscator de rufe

916098204

EW7H438B

ELX

Uscator de rufe

916098205

EW8H458B

ELX

Uscator de rufe

916098357

EW8H258B

ELX

Uscator de rufe

916098872

EW8H258B

ELX

Uscator de rufe

916098377

EW8H259ST

ELX

Uscator de rufe

916098354

EW8H359S

ELX

Uscator de rufe

916098352

EW8HS259S

ELX

Uscator de rufe

916098201

EW9H378S

ELX

Uscator de rufe

916099116

EW9H378S

ELX

Uscator de rufe

916098642

EW9H188SC

ELX

Uscator de rufe

916098867

EW8H458B

ELX

Uscator de rufe

916099035

EW7H458B

ELX

Uscator de rufe

916099491

EW9H188SC

ELX

Uscator de rufe

916099480

EW8H259ST

ELX

Uscator de rufe

916099487

EW8H359S

ELX

Uscator de rufe

916099484

EW9HS289S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914916900

EW6F449PWE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914916903

EW6F341PSE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914920904

EW7F348PSE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342360

EW6SM307S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342260

EW6SM227C

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148353

EW8TN3362E

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610139

EW7WP447W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914611312

EW8WP261PB

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600827

EW8W261BG

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914606428

EW7W368SI

AEG

Masina spalat rufe verticala

914343148

L6SME27S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914606427

L7WBE68SI

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143752

LTR7E263E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143758

LTR8E363E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143862

LTR8C373E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914912564

EW2FN727W

AEG

Masina spalat rufe frontala

914343142

L6SME47S

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143749

LTR7E273E

AEG

Uscator de rufe

916099535

TR718L2E

AEG

Uscator de rufe

916099533

TR83E8P4E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143695

LTR6G363E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143776

LTR8E373E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143779

LTR7E273AE

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148370

EW7T3372E

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148465

EW6T4272E

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148467

EW7T4272E

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148472

EW6T4262E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342326

EW6SM326S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342331

EW6SM326SE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342422

EW6MS406B

AEG

Masina spalat rufe frontala

914343102

LSR6E26DE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914495100

EW8F4482E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914495203

EW7F3494EQ

ELX

Masina spalat rufe frontala

914495300

EW8F3494EQ

ELX

Masina spalat rufe frontala

914495400

EW7F410GY

ELX

Masina spalat rufe frontala

914495504

EW7F3614UE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914496203

EW7F4494QE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914932019

EW6F2412E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914933005

EW7F3484E

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914612000

EW7W2612E

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914612205

EW7W4492E

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914612207

EW7W2471E

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914612209

EW7W2481E

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914612211

EW7W2492

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914612700

EW8W4402QE

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914891259

EWI7216O2B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914891260

EWI7294UAB

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914891261

EWI7486MCV

ELX

Uscator de rufe

916099812

EW7D495UCE

ELX

Uscator de rufe

916099844

EW8D495MC

ELX

Uscator de rufe

916099845

EW7D283VE

ELX

Uscator de rufe

916099919

EW6D285AE

ELX

Uscator de rufe

916099921

EW6D195GE

ELX

Uscator de rufe

916099927

EW6D185YE

ELX

Uscator de rufe

916099931

EW7D385AE

ELX

Uscator de rufe

916099935

EW6D295GE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914931013

EW6F1481E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914931015

EW6F2281E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914931019

EW6F2482E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914932020

EW6F2491E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914931021

EW6F3484E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914932105

EW6F3492ACE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914932018

EW6F1492E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914933904

EW7F3484UE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914496211

EW7FG4492UDE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914475503

EW8F5417ACE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914495301

EW8F4484EU

ELX

Masina spalat rufe frontala

914475100

EW8FG5602CDE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914475604

EW9F5417EWC

ELX

Masina spalat rufe frontala

914475608

EW9F7607WCE

ELX

Uscator de rufe

916099936

EW6D283YE

ELX

Uscator de rufe

916099918

EW6D285Y

ELX

Uscator de rufe

916099807

EW7H3894E

ELX

Uscator de rufe

916099814

EW7H4895E

ELX

Uscator de rufe

916099786

EW8H3894

ELX

Uscator de rufe

916099953

EW8D595MCE

ELX

Uscator de rufe

916900124

EW7D384AE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342326

EW6SM326S

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342422

EW6MS406B

AEG

Masina spalat rufe frontala

914343102

LSR6E26DE

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148370

EW7T3372E

ELX

Masina spalat rufe verticala

913143776

LTR8E373E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143695

LTR6G363E

AEG

Masina spalat rufe verticala

913143779

LTR7E273AE

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148465

EW6T4272E

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148467

EW7T4272E

ELX

Masina spalat rufe verticala

913148472

EW6T4262E

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342331

EW6SM326SE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342365

EW6SM347DE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342522

EW6SM526WE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342367

EW6SM327DE

ELX

Masina spalat rufe frontala

914342461

EW6SM427BE

ELX

Cuptor incorporabil

944068464

EOH0H40BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068466

EOH3H40BX

ELX

Cuptor incorporabil

944068471

EOF3H40BK

ELX

Cuptor incorporabil

944068470

EOF5H50BZ

ELX

Cuptor incorporabil

944068373

EOFDP46BK

ELX

Plita incorporabila

949599379

EIV87671

ELX

Plita incorporabila

949599256

Y63IV443

ELX

Plita incorporabila

949599367

Y62IS453

ELX

Plita incorporabila

949599366

Y82IS453

ELX

Hota

942022580

LFG719R

ELX

Aparat frigorific incorporabil

923581340

ERD6DE18S1

ELX

Aparat frigorific incorporabil

922782340

EUN7NE18S

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911535278

EEA627201L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911536607

EES47400L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911438490

KECA7400W

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911539271

EEA17200L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911535280

EEA727200L

ELX

Masina de spalat vase incorporabila

911539276

KEAF7200L

AEG

Plita incorporabila

949598182

TI64IB10IZ

AEG

Plita incorporabila

949598296

NIR86T08FB

AEG

Plita incorporabila

949492684

IKB64413IB

AEG

Plita incorporabila

949597307

IKE64441FB

AEG

Masina de spalat vase incorporabila

911438491

FSK94858P

 

 

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei “5 ani de garantie, 5 ani de liniste” raman neschimbate.

 

<< ÎNAPOI