Regulamentul Oficial al Campaniei
“Garantie 5 ani - Confort MAX”

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei Promotionale “Garantie 5 ani - Confort MAX” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina de Promotii de pe www.electrolux.ro si www.aeg.ro .

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de Promotii de pe site-urile oficiale al Organizatorului www.electrolux.ro si www.aeg.ro.

2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza atat online, cat si offline, electrocasnice Electrolux si AEG importate de Electrolux Romania SA. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1 a prezentului Regulament.
Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

3. OBIECTUL
Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii
beneficiaza de o perioada de 5 (cinci) ani garantie pentru produsele electrocasnice marca Electrolux si AEG aflate in promotie, astfel cum acestea sunt identificate in Anexa nr.1 din Regulament. In intelesul prezentului Regulament, notiunea „5 ani garantie” semnifica garantia legala de conformitate mentionata in certificatul de garantie al produsului care este de 2 (doi) ani la care se adauga o perioada de garantie comerciala de 3 (trei) ani.

4. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE
Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de „garantie legala de conformitate; garantie comerciala si extragarantie” vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:
4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice 1 din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora – care semnifica „protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzătorului fata de consumator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzand restituirea pretului platit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta”.
4.2. Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica „orice angajament asumat de vanzator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, in cazul in care acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta”.
4.3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Organizator cu titlu de garantie comerciala.
De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de “extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.


5. CONDITIILE GARANTIEI COMERCIALE

5.1. Consumatorul este obligat să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de maximum 2 luni de la data constatării lipsei conformităţii.
5.2. Conținutul garanției comerciale (extragarantia de 3 ani):
Consumabilele nu sunt acoperite de aceasta garantie.
Nu se oferă garanție comercială în cazul deteriorărilor provocate de utilizare incorectă și fără respectarea instrucțiunilor de folosire, curățare, utilizare, depozitare, exploatare, întreţinere defectuoasă, în cazul intervenţiilor și/sau reparaţiilor efectuate de persoane neautorizate, precum şi a defecţiunilor survenite în urma catastrofelor naturale, descărcărilor electrice atmosferice, supratensiunilor sau problemelor tehnice din reţea, folosirea apei cu continut ridicat de calcar sau alte impuritati, contaminării cu insecte sau alti daunatori, lichide și/ sau alte substanţe străine, folosirii în medii murdare sau corozive sau orice altă cauză care nu poate fi atribuită în mod obiectiv producătorului.
NU se oferă garanție comercială în cazul utilizării produsului în alte scopuri decât UZ CASNIC.

5.3. Modalitati de remediere:
Prezenta garanție comercială acopera atat reparatia aparatului, cat si piesele de schimb aferente acestei proceduri. In cazul in care remedierea defectiunii nu este posibila, consumatorul are dreptul sa beneficieze de inlocuirea produsului.
Denumirea și adresa unităţilor specializate de service sunt accesibile prin apelarea numarului unic de Call Center Electrolux 021 9913.

5.4. Termen de realizare a remedierii:
Aducerea la conformitate a produsului ce se defectează in perioada garantiei comerciale se va face prin repararea acestuia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare calculate de la data efectarii constatarii de catre centrul de service autorizat. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie comercială şi curge din momentul anuntarii defectiunii produsului la unitatea service sau la Call Center, până la aducerea produsului în stare de utilizare normală. In cazul in care o reparaţie nu este posibilă sau se depăseşte termenul menţionat la punctul anterior, produsul va fi inlocuit cu unul identic sau dacă produsul iniţial nu mai face parte din gama curentă a Electrolux Romania, cu unul similar ca funcţii si caracteristici. Garanţia comercială inceteaza la inlocuirea produsului neconform cu produs nou, in cazul in care inlocuirea se produce in perioada de extragarantie. In cazul in care un produs trebuie inlocuit in perioada de garantie legala, acesta va beneficia si de acordarea garantiei comerciale (extragarantie). Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie comerciala vor beneficia de un nou termen de garanţie legală, care curge de la data preschimbării produsului.
Este exclusă optiunea de rambursare a preţului platit de către consumator pentru produsul iniţial.

5.5. Modalitatea prin care consumatorii pot remedia produsul in conditiile garanţiei comerciale:
Prin apelarea la unul dintre centrele de service autorizate Electrolux. In această situaţie, consumatorul are obligaţia sa prezinte reprezentantului service-ului autorizat, la momentul vizitei de service, următoarele:
i. dovada de achiziţie de la comerciant (factura de achizitie)
ii.dovada garanţiei comerciale reprezentată de certificatul primit pe email conform prezentului Regulament si care confirma inscrierea produsului in campania de 5 ani garantie (2 ani garantie legala + 3 ani extragarantie). Acest certificat trebuie printat de către consumator, acesta reprezentând impreuna cu termenii si conditiile garantiei, certificatul de garanţie comercială
iii. in cazul in care produsul a fost inlocuit in perioada de garantie legala de conformitate, clientul trebuie sa pastreze nota de inlocuire pentru a certifica achizitia initiala.

5.6. Pierderea garanţiei
Produsul achiziţionat pierde garanţia în momentul constatării oricăreia dintre situaţiile de mai jos:
a. neprezentarea în momentul solicitării unei măsuri reparatorii, a documentelor ce dovedesc garanţia produsului, respectiv certificatul de garanţie legală completat și factura/chitanţa (în original) cu care a fost achiziţionat produsul și neprezentarea certificatului de garanţie comercială, în cazul în care produsul beneficiază și de această garanţie, iar reparaţia este solicitată în perioada garanţiei comerciale.
b. nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare/montare, utilizare și întreţinere, prevăzute în instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul la livrare și despre care cumpărătorul a luat cunoștiinţă;
c. nerespectarea parametrilor de alimentare specificaţi în instrucţiunile de utilizare (tensiune electrică, presiune gaz, presiune apă, temperatura mediului ambiant, umiditate, etc.);
d. la constatarea, de către tehnicianul de service autorizat, că defectul reclamat este în exclusivitate produs din vina cumpărătorului, dar și la constatarea faptului că defectul a apărut ca urmare a unor factori sau acţiuni externe (ex., accident, catastrofă naturală, fluctuaţii de electricitate, etc.);
e. în situaţia în care asupra produsului aflat în garanţie se acţionează în vederea reparării, de către persoane neautorizate, din afara reţelei de service Electrolux;
f. în cazul utilizării produsului în alt regim de folosire decât cel casnic pentru care a fost proiectat și realizat;
g. în cazul modificării produsului de către persoane necalificate/neautorizate de către Electrolux Romania S.A.;
h. în situaţia schimbării neautorizate a stării originale a produsului, stocării sau instalării în condiţii improprii de mediu, expunerii la substanţe chimice corozive, umiditate, intemperii sau dăunători (șoareci, șobolani, gândaci de bucătărie, etc.) sau în situaţia utilizării unor accesorii externe neautorizate, ce conduc la deteriorări ale produsului;
i. în situaţia în care defectul a rezultat din faptul că, deși cunoscând neconformitatea, consumatorul a continuat să utilizeze produsul, în termenul de notificare de la punctul 5.1. din capitolul 5. Condiţiile garanţiei comerciale, contribuind la deteriorarea produsului.


6. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania va incepe la 1 martie 2021 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 decembrie 2021 ora 23:59:59, inclusiv.
Orice achizitie efectuata dupa 31 decembrie 2021 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator si nu i se va aplica prezentul Regulament.
Termenul limita de inregistrare a achizitiei in vederea primirii garantiei de 5 ani este de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei.

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie si/sau bonul fiscal, pe care vor fi mentionate expres data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat, alaturi de imaginea placutei de identificare a produsului achizitionat.


7. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice majore, rezidente in Romania si care achizitioneaza produsele participante la Campanie din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux si AEG importate doar de Electrolux Romania SA.


8. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux si AEG. Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1 si pe site-urile www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-urilor www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii.


9. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:
a. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, un produs aflat in Campanie, din unul din magazinele care comercializează electrocasnice Electrolux si AEG, produse importate doar de Electrolux Romania SA
b. Sa inregistreze achizitia, in functie de produsul achizitionat, direct pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro, in sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “Garantie 5 ani - Confort MAX ”
c. Sa incarce pe site imaginea facturii de achizitie/bonului fiscal, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat. Imaginile incarcate trebuie sa fie in format jpg sau pdf si nu mai mari de 200kB
d. In momentul inregistrarii, sa treaca datele sale complete: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate (inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare) si validarea inregistrarii, daca indeplineste toate conditiile prezentului Regulament, Organizatorul va trimite catre participant, prin email, un Certificat de 5 ani garantie pentru fiecare produs achizitionat, conform Anexei nr.1 si inregistrat in campanie.
Participantii la aceasta Campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in Campanie.
In cazul neinregistrarii produsului in termenul de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei, clientul va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 3 ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 ani, de la data achizitionarii produsului respectiv, conform certificatului de garantie primit la achizitionarea produsului.
Respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 3 ani.
Pierderea certificatului ce atesta cei 5 ani garantie, transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 3 ani.
Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, participantul trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, certificatul ce atesta cei 5 ani garantie transmis de Organizator precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 5 ani de garantie, pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a inregistrarii produsului in Campanie.

10. BENEFICIU PARTICIPANT
Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a achizitionat in perioada Campaniei un produs electrocasnic marca Electrolux sau AEG, aflat in promotie, dintr-unul din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux sau AEG importate doar de Electrolux Romania SA
b) a inregistrat achizitia, in functie de produsul achizitionat, pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro , in sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “ Garantie 5 ani - Confort MAX ” nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei
c) in momentul inregistrarii a incarcat pe site imaginea facturii de achizitie/bonului fiscal, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat
d) a furnizat datele de contact corecte si complete (nume, prenume, email si numar de telefon)

va primi prin email, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus, un Certificat de 5 ani garantie pentru fiecare produs achizitionat si inregistrat in Campanie.
Lista completa a produselor aflate in Campanie este prezentata in Anexa nr. 1, parte integranta a acestui Regulament, si pe site-urile www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii.

11. CONDITII DE VALIDITATE
Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 7 a prezentului Regulament;
2. Sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un produs aflat in prezenta Campanie, dintr-un magazin care comercializează electrocasnice Electrolux sau AEG , importate doar de Electrolux Romania SA;
3. Sa inregistreze achizitia, in functie de produsul achizitionat, pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro, sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “ Garantie 5 ani - Confort MAX ” nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei, facand totodata si dovada achizitiei, in conformitate cu cerintele din prezentului Regulament. Dovada achizitiei o constituie factura fiscala si/sau bonul fiscal pe care sa fie mentionate expres data achizitiei, numele vanzatorului, nume cumparator, codul produsului cumparat, precum si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat.
Participantii NU vor primi beneficiile prezentei Campanii in urmatoarele cazuri:
- au facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei
- au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii fiscale/bonului fiscal trebuie sa fie in perioada de Campanie. Nu se accepta copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online)
- au achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania SA
- nu au inregistrat pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro produsul achizitionat aflat in prezenta Campanie, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei
- nu au facut dovada achizitiei (nu au incarcat o copie a facturii/bonului fiscal care sa ateste achizitia, precum si a imaginii placutei de identificare a produsului cumparat); pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie mentionate expres data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, codul produsului, nume cumparator, cantitatea achizitionata
- nu au trecut datele personale solicitate in formular, in momentul inregistrarii

12. RESPONSABILITATE
Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:
- Participantul a facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei
- Participantul a facut achizitia in alta perioada decat perioada Campaniei
- Participantul a achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania SA
- Participantul nu a inregistrat produsul achizitionat in termenul stabilit (maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei), pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro , sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “ Garantie 5 ani - Confort MAX ”
- Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copie dupa factura/bonul fiscal si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat catre Organizatorul Campaniei sau a trimis copie dupa factura/bonul fiscal si imaginea placutei de identificare aferente achizitiei altui produs decat cele aflate in Campanie)
- Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii
- Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / telefon)

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”) informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dvs. prin inscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions: nume, prenume, email, telefon, cod produs achizitionat, factura de achizitie/bon fiscal (poza), magazin, placuta identificare produs cumparat (poza).

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania SA.

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania SA prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:
- Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);
- Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);
- Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);
- Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania SA, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania SA, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania SA va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

Electrolux Romania SA transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.
Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.
In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.
Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
c) Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.
Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.
Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania SA, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.
De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Va rugam sa adresati orice intrebari la adresa sediului Electrolux Romania SA, situat in B-dul Traian nr. 23-29, Satu Mare, Romania sau la divizia vanzari, situata in B-dul. Aviatorilor nr. 41, Sector 1, Bucuresti, Romania.

14. TAXE SI CHELTUIELI
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:
- cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de inregistrare in Campanie, conform mecanismului prezentului Regulament


15. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

16. LITIGII
Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA NR. 1

 

PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

PNC produs

Model

Produs

925503017

ENN2800BOW

Combina frigorifica incorporabila

925503167

LNT2LF18S

Combina frigorifica incorporabila

925503089

ENN2812AOW

Combina frigorifica incorporabila

925503206

LNT3FF18S

Combina frigorifica incorporabila

925505013

ENN2851AOW

Combina frigorifica incorporabila

925501003

ENN2853COW

Combina frigorifica incorporabila

925581013

ENN3101AOW

Combina frigorifica incorporabila

925561035

ENS6TE19S

Combina frigorifica incorporabila

925561031

LNS8TE19S

Combina frigorifica incorporabila

925503035

ENN2800AJW

Combina frigorifica incorporabila

925503168

KNT2LF18S

Combina frigorifica incorporabila

925503097

SCB51811LS

Combina frigorifica incorporabila

925503171

SCB618F3LS

Combina frigorifica incorporabila

925501035

SCE81816TS

Combina frigorifica incorporabila

925501089

SCE818E6TS

Combina frigorifica incorporabila

925561028

SCE819D8TS

Combina frigorifica incorporabila

944064903

EZA2400AOX

Cuptor electric

949496958

EOF3C00X

Cuptor electric

949496957

EOF3C70X

Cuptor electric

949496944

EOF3C50TX

Cuptor electric

944068020

EZF5C50Z

Cuptor electric

944068021

EZF5C50V

Cuptor electric

949496945

EOF5C50V

Cuptor electric

949497304

EOE7C31V

Cuptor electric

949499337

EOD3H70X

Cuptor electric

949499309

EOD3C50TX

Cuptor electric

949496947

EOF5C70X

Cuptor electric

949497303

EOE7C31X

Cuptor electric

949496179

EOB3400BOR

Cuptor electric

949496915

EOA5220AOR

Cuptor electric

949496919

EOA5220AOW

Cuptor electric

949496914

EOA5220AOV

Cuptor electric

944184868

KOEAP31WT

Cuptor electric

944064913

EZC2430EOX

Cuptor electric

949498126

EOF4P74X

Cuptor electric

949499618

EOD6P60X

Cuptor electric

944184841

COE7P31X

Cuptor electric

949498421

EOE8P31X

Cuptor electric

944184878

KOE8P81Z

Cuptor electric

949494740

EOC6P71X

Cuptor electric

949494742

EOC8P31X

Cuptor electric

944184836

EOB8S31X

Cuptor electric

944184831

EOB9S31WX

Cuptor electric

944184821

KOAAS31WX

Cuptor electric

944184827

EOA9S31CX

Cuptor electric

944066616

EVL6E40X

Cuptor electric

949499331

EOD3C70X

Cuptor electric

949499311

EOD5C50Z

Cuptor electric

949499310

EOD5C70X

Cuptor electric

944064910

EZB5430ANX

Cuptor electric

949498441

COE7P31B

Cuptor electric

949499048

EOD3H50TX

Cuptor electric

949499823

EOD6P71X

Cuptor electric

949497306

EOE7C31Z

Cuptor electric

949499822

KODDP71X

Cuptor electric

949498424

EOE7P31X

Cuptor electric

944064908

EZB3400AOX

Cuptor electric

944068019

EZF5C50X

Cuptor electric

949499340

KOD3C70X

Cuptor electric

949499308

KODGC70TX

Cuptor electric

949499550

EOD6C71X

Cuptor electric

949499552

EOD6C71Z

Cuptor electric

949498433

COE7P31X2

Cuptor electric

944184833

KOBBS31X

Cuptor electric

944187808

BES331110M

Cuptor electric

944187805

BES351110M

Cuptor electric

944187993

BEE431310M

Cuptor electric

944188097

BCE455350M

Cuptor electric

944188102

BCE556350M

Cuptor electric

944188101

BCE556350B

Cuptor electric

944188148

BPE556320M

Cuptor electric

944187779

BSE882320M

Cuptor electric

944187785

BSE792320M

Cuptor electric

944187777

BSK882320M

Cuptor electric

944188375

BSK999330M

Cuptor electric

944187781

BPE842320M

Cuptor electric

944187801

BCE451350M

Cuptor electric

944187791

BPE742320M

Cuptor electric

944187996

BPE742320B

Cuptor electric

949713402

EOG2102AOX

Cuptor gaz

947608762

LMS2203EMX

Cuptor microunde

947608772

EMS4253TEX

Cuptor microunde

947608763

LMS4253TMX

Cuptor microunde

947608765

LMS4253TMK

Cuptor microunde

947608766

LMS4253TMW

Cuptor microunde

947608749

KMFD264TEX

Cuptor microunde

947607444

MSB2547D-M

Cuptor microunde

947608721

MBE2658DEM

Cuptor microunde

947727405

EBD4X

Echipament special incorporabil

923421077

ERW0673AOA

Echipament special incorporabil

923421078

ERW1573AOA

Echipament special incorporabil

923421110

KBW5X

Echipament special incorporabil

942401552

EBC65X

Echipament special incorporabil

942401553

KBC65Z

Echipament special incorporabil

947727450

KBV4X

Echipament special incorporabil

942401229

KKK884500M

Echipament special incorporabil

933028009

ERN1300AOW

Frigider/Congelator incorporabil

933030008

ERN1200FOW

Frigider/Congelator incorporabil

933015101

ERN1400AOW

Frigider/Congelator incorporabil

933015180

LRB2AF88S

Frigider/Congelator incorporabil

933016101

ERN1300FOW

Frigider/Congelator incorporabil

933016170

LFB2AF88S

Frigider/Congelator incorporabil

933033738

LUB3AE88S

Frigider/Congelator incorporabil

933033011

ERN2201BOW

Frigider/Congelator incorporabil

933033047

LRB3AF12S

Frigider/Congelator incorporabil

933033111

ERN2001BOW

Frigider/Congelator incorporabil

933033147

LFB3AF12S

Frigider/Congelator incorporabil

923581007

ERN3211AOW

Frigider/Congelator incorporabil

923581059

ERS3DF18S

Frigider/Congelator incorporabil

922782034

LUT6NF18S

Frigider/Congelator incorporabil

933024053

SKB58211AF

Frigider/Congelator incorporabil

933024093

SKB582F1AF

Frigider/Congelator incorporabil

933027074

ABB682F1AF

Frigider/Congelator incorporabil

942150768

EFU216W

Hota

942150767

EFU216S

Hota

942150766

LFU216X

Hota

942022052

LFP216S

Hota

942022056

LFP316S

Hota

942022437

LFP316AB

Hota

942022517

LFP316FW

Hota

942150468

EFP60460OX

Hota

942022116

LFP536X

Hota

942022118

LFP539X

Hota

942022004

LFC316X

Hota

942022008

LFC319X

Hota

942022431

LFT426X

Hota

942022430

LFT429X

Hota

942022433

EFC226R

Hota

942022434

EFC226V

Hota

942150412

EFB60460OX

Hota

942150414

EFB90460OX

Hota

942150419

EFF60560OX

Hota

942150422

EFF90560OX

Hota

942022428

LFT766X

Hota

942022426

LFT769X

Hota

942051017

LFG716X

Hota

942051015

LFG719X

Hota

942051379

LFG716R

Hota

942051403

LFV416K

Hota

942051237

LFV616K

Hota

942051402

LFV419K

Hota

942051236

LFV619K

Hota

942051250

LFV319W

Hota

942051383

LFV619R

Hota

942051231

EFI739X

Hota

942051226

KFIA19R

Hota

942051245

LFD619Y

Hota

942022516

LFP316FB

Hota

942022100

DGB1522S

Hota

942022066

DGB2531M

Hota

942022048

DPB2621S

Hota

942150551

DPB5650M

Hota

942150893

DPB5652M

Hota

942150547

DPE5650G

Hota

942150546

DPE5950G

Hota

942150708

DBB4650M

Hota

942051316

DBE5661HG

Hota

942051315

DBE5961HG

Hota

942051307

DVE5971HG

Hota

942051314

DIE5961HG

Hota

942051322

DDE5960B

Hota

911066021

ESI4501LOX

Masina spalat vase

911064015

EES42210IX

Masina spalat vase

911066020

ESI4621LOX

Masina spalat vase

911064016

EEM43300IX

Masina spalat vase

911075039

EEA22100L

Masina spalat vase

911074054

EES42210L

Masina spalat vase

911077021

EEG62300L

Masina spalat vase

911079057

EEA71210L

Masina spalat vase

911079056

EEA12100L

Masina spalat vase

911076065

ESL4510LO

Masina spalat vase

911077023

EEG62310L

Masina spalat vase

911529210

ESI5205LOX

Masina spalat vase

911526162

ESI5545LOX

Masina spalat vase

911526163

ESI5550LOX

Masina spalat vase

911526375

ESI9500LOX

Masina spalat vase

911424484

EEM69300IX

Masina spalat vase

911426361

ESI8550ROX

Masina spalat vase

911427319

ESI8730RAX

Masina spalat vase

911539264

EEA717100L

Masina spalat vase

911535222

EEA27200L

Masina spalat vase

911536423

EES47320L

Masina spalat vase

911536521

EES848200L

Masina spalat vase

911536444

EEM48221L

Masina spalat vase

911536428

EEM48320L

Masina spalat vase

911536443

EEM48321L

Masina spalat vase

911436383

KESC9200L

Masina spalat vase

911434570

EEG69300L

Masina spalat vase

911438369

KEGA9300L

Masina spalat vase

911438367

EEC87300L

Masina spalat vase

911539246

EEA17100L

Masina spalat vase

911536398

EEM48210L

Masina spalat vase

911536471

EEG48300L

Masina spalat vase

911536473

EES48200L

Masina spalat vase

911535224

EES27100L

Masina spalat vase

911535264

EES27100L

Masina spalat vase

911535225

KESD7100L

Masina spalat vase

911535263

KESD7100L

Masina spalat vase

911064013

FEE63400PM

Masina spalat vase

911064019

FEE73517PM

Masina spalat vase

911075044

FSE31407Z

Masina spalat vase

911077024

FSE73507P

Masina spalat vase

911077033

FSE73527P

Masina spalat vase

911524061

FEE53600ZM

Masina spalat vase

911524097

FEE52910ZM

Masina spalat vase

911424387

FEE62700PM

Masina spalat vase

911424480

FEE84706PM

Masina spalat vase

911536392

FSE52910Z

Masina spalat vase

911436390

FSB53637P

Masina spalat vase

911536416

FSB53907Z

Masina spalat vase

911536515

FSB53927Z

Masina spalat vase

911434552

FSE63717P

Masina spalat vase

911438359

FSK93707P

Masina spalat vase

911438356

FSK93807P

Masina spalat vase

949738727

EHF3920BOK

Plita electrica

949738728

EHH3920BVK

Plita electrica

949492234

EHF6240XXK

Plita electrica

949492104

EHF6241FOK

Plita electrica

949492105

EHF6343FOK

Plita electrica

949596136

EHF6547FXK

Plita electrica

949596187

EHG46341FK

Plita electrica

949760068

EGD6576NOK

Plita electrica

949492087

EHH6240ISK

Plita electrica

949492350

LIV63431BK

Plita electrica

949596804

EIT61443B

Plita electrica

949492353

CIR60430CB

Plita electrica

949596713

EIV644

Plita electrica

949596859

EIS62443

Plita electrica

949596832

EIV63440BW

Plita electrica

949596835

EIV63440BS

Plita electrica

949596706

EIV654

Plita electrica

949596883

EIP6446

Plita electrica

949596906

EIS6448

Plita electrica

949596891

EIS6648

Plita electrica

949596712

EIV744

Plita electrica

949596717

EIV734

Plita electrica

949596962

EIS7548

Plita electrica

949596860

EIS824

Plita electrica

949596985

EIS8134

Plita electrica

949596714

EIV835

Plita electrica

949596879

EIP8146

Plita electrica

949596963

EIS84486

Plita electrica

949596889

EIS8648

Plita electrica

949596708

EIV9467

Plita electrica

949640515

KGG6426K

Plita electrica

949492370

EIT60428C

Plita electrica

949492342

LIR60430

Plita electrica

949492345

LIR60433B

Plita electrica

949596987

EIS62449

Plita electrica

949596984

EIS6134

Plita electrica

949640589

KGS6404SX

Plita electrica

949640659

EGS6436SX

Plita electrica

949640514

KGG6437K

Plita electrica

949492228

EHF6346XOK

Plita electrica

949596718

EIV634

Plita electrica

949597552

IKE42640KB

Plita electrica

949597551

ITE42600KB

Plita electrica

949492126

HK634021XB

Plita electrica

949595301

HK365407XB

Plita electrica

949597446

IKB64413FB

Plita electrica

949597595

IAE64431FB

Plita electrica

949597519

IAE64413XB

Plita electrica

949597363

IKE64471FB

Plita electrica

949597561

IAE64843FB

Plita electrica

949597365

IKE74451FB

Plita electrica

949597423

IAE84411XB

Plita electrica

949597550

IAE84851FB

Plita electrica

942150871

IDK84453IB

Plita electrica

949597287

IKB64301XB

Plita electrica

949597229

IKE84471XB

Plita electrica

949738236

EGG3322NVX

Plita gaz

949738243

EGC3322NVK

Plita gaz

949640692

KGS6424SX

Plita gaz

949640693

KGS6426SX

Plita gaz

949640694

KGS6436SX

Plita gaz

949640699

KGS6456SX

Plita gaz

949640552

EGH6343RON

Plita gaz

949640553

EGH6343ROR

Plita gaz

949640671

KGS6436RK

Plita gaz

949640773

KGU64361X

Plita gaz

949640362

EGH6349BOX

Plita gaz

949630845

KGS7536SX

Plita gaz

949640736

KGG6407K

Plita gaz

949640423

EGT6242NVK

Plita gaz

949640476

KGG6456K

Plita gaz

949640472

KGG6436W

Plita gaz

949640474

KGG6436S

Plita gaz

949630742

KGG7536K

Plita gaz

949770073

KGV7539IK

Plita gaz

949738234

HC412001GB

Plita gaz

949640847

HGB64420SM

Plita gaz

949640532

HKB64540NB

Plita gaz

949630794

HKB75540NB

Plita gaz

949640730

HGB64301UM

Plita gaz

949640529

HKB64440NB

Plita gaz

949740641

KGM64311X

Plita mixta

949760070

EGE6172NOK

Plita mixta

949740619

EGE6182NOK

Plita mixta

914917605

EW6F527W

Masina spalat rufe

914917606

EW6F528W

Masina spalat rufe

914917424

EW6F428WU

Masina spalat rufe

914917220

EW6F328W

Masina spalat rufe

914916308

EW6F348SA

Masina spalat rufe

914555007

EW7F348W

Masina spalat rufe

914555206

EW7F249S

Masina spalat rufe

914917005

EW8F228S

Masina spalat rufe

914555800

EW8F248B

Masina spalat rufe

914555806

EW8F148B

Masina spalat rufe

914555434

EW8F169SA

Masina spalat rufe

914555604

EW9F161B

Masina spalat rufe

914580009

EW7F348SI

Masina spalat rufe

914340522

EW6S506W

Masina spalat rufe

914340426

EW6S426W

Masina spalat rufe

914340432

EW6S426BI

Masina spalat rufe

914340425

EW6S406BX 

Masina spalat rufe

914340461

EW6S427W

Masina spalat rufe

914340363

EW6S347S

Masina spalat rufe

914340381

EW6S327SX

Masina spalat rufe

913118613

EW2T5261E

Masina spalat rufe

913118519

EW6T5261

Masina spalat rufe

913128426

EW6T4262

Masina spalat rufe

913128433

EW6T4262I

Masina spalat rufe

913128425

EW6T4272I

Masina spalat rufe

913128349

EW7T3272

Masina spalat rufe

913128347

EW7T3372

Masina spalat rufe

914600606

EW7W447W

Masina spalat rufe cu uscator

914603525

EWW1685W

Masina spalat rufe cu uscator

914600603

EW7W4684W

Masina spalat rufe cu uscator

914600710

EW7W468W

Masina spalat rufe cu uscator

914600707

EW7W369S

Masina spalat rufe cu uscator

914600705

EW7W361S

Masina spalat rufe cu uscator

914600803

EW8W261B

Masina spalat rufe cu uscator

914600810

EW8W261B

Masina spalat rufe cu uscator

914600309

EW9W161B

Masina spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

Masina spalat rufe cu uscator

914606408

EW7W368SI

Masina spalat rufe cu uscator

916098367

EW6C527P

Uscator de rufe

916098364

EW6C428W

Uscator de rufe

916098204

EW7H438B

Uscator de rufe

916098205

EW8H458B

Uscator de rufe

916098357

EW8H258B

Uscator de rufe

916098872

EW8H258B

Uscator de rufe

916098377

EW8H259ST

Uscator de rufe

916098354

EW8H359S

Uscator de rufe

916098352

EW8HS259S

Uscator de rufe

916098201

EW9H378S

Uscator de rufe

916098642

EW9H188SC

Uscator de rufe

914341152

L6SE47SE

Masina spalat rufe

914915034

L6FEG49S

Masina spalat rufe

914915049

L6FEG49S

Masina spalat rufe

914915022

L6FBG41S

Masina spalat rufe

914550033

L7FBE48S

Masina spalat rufe

914550037

L7FEC48S

Masina spalat rufe

914550058

L7FEE68S

Masina spalat rufe

914550427

L7FEC41S

Masina spalat rufe

914550466

L7FBE69SA

Masina spalat rufe

914550814

L8FEC68S

Masina spalat rufe

914550907

L9FEA69S

Masina spalat rufe

914606412

L8WBE68SI

Masina spalat rufe cu uscator

914605224

L8WBC61S

Masina spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

Masina spalat rufe cu uscator

914600307

L9WBC61B

Masina spalat rufe cu uscator

914600339

L9WBA61BC

Masina spalat rufe cu uscator

913123712

LTX7E273E

Masina spalat rufe

913123803

LTX7C373E

Masina spalat rufe

913123857

LTX7C373E

Masina spalat rufe

913123850

LTX8C373E

Masina spalat rufe

916098235

T7DBE38S

Uscator de rufe

916099041

T7DBE48S

Uscator de rufe

916097876

T8DBE48S

Uscator de rufe

916098900

T8DBE48S

Uscator de rufe

916098493

T8DBG49S

Uscator de rufe

916098266

T8DBC49S

Uscator de rufe

916098064

T8DEA68S

Uscator de rufe

916098640

T9DBC68S

Uscator de rufe

922782034

LUT6NF18S

Combina frigorifica

925561028

SCE819D8TS

Combina frigorifica

925505061

ENT6TE18S

Combina frigorifica

925505063

ENT6TF18S

Combina frigorifica

911077021

EEG62300L

Masina de spalat vase

911539264

EEA717100L

Masina de spalat vase

911536521

EES848200L

Masina de spalat vase

911536444

EEM48221L

Masina de spalat vase

911536428

EEM48320L

Masina de spalat vase

911536443

EEM48321L

Masina de spalat vase

911536471

EEG48300L

Masina de spalat vase

911536473

EES48200L

Masina de spalat vase

911535264

EES27100L

Masina de spalat vase

911535263

KESD7100L

Masina de spalat vase

911054057

FFB62407ZW

Masina de spalat vase

911075044

FSE31407Z

Masina de spalat vase

911436390

FSB53637P

Masina de spalat vase

911536515

FSB53927Z

Masina de spalat vase

911438395

FSE83838P

Masina de spalat vase

911438421

FSK93718P

Masina de spalat vase

911438398

FSK73768P

Masina de spalat vase

911434659

FSE74738P

Masina de spalat vase

911434668

FSE73727P

Masina de spalat vase

911434645

FSE74608P

Masina de spalat vase

911438404

EEC87300W

Masina de spalat vase

911434728

KECB7310L

Masina de spalat vase

911438403

KEZA9310W

Masina de spalat vase

911434682

EEG69410W

Masina de spalat vase

911434689

EEM69410W

Masina de spalat vase

911434691

KEMB9310L

Masina de spalat vase

911434685

EEG67410W

Masina de spalat vase

911424480

FEE84706PM

Masina de spalat vase

911424484

EEM69300IX

Masina de spalat vase

911417363

ESM89300SX

Masina de spalat vase

911077033

FSE73527P

Masina de spalat vase

911077034

EEM63301L

Masina de spalat vase

911074089

EEM43211L

Masina de spalat vase

916098867

EW8H458B

Uscator

916098872

EW8H258B

Uscator

916098900

T8DBE48S

Uscator

914915049

L6FEG49S

Masina de spalat rufe

914555232

EW7F349W

Masina de spalat rufe

914920700

EW7F3742PB

Masina de spalat rufe

913123857

LTX7C373E

Masina de spalat rufe

914600810

EW8W261B

Masina de spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

Masina de spalat rufe cu uscator

914603525

EWW1685W

Masina de spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

Masina de spalat rufe cu uscator

933028021

LXB2AF82S

Frigider incorporabil

925503206

LNT3FF18S

Combina frigorifica incorporabila

942150893

DPB5652M

Hota telescopica

933024093

SKB582F1AF

Frigider incorporabil

 

 

Act additional Nr. 1

la Regulamentul Oficial al Campaniei

“Garantie 5 ani - Confort MAX”

 

Organizatorul campaniei “Garantie 5 ani - Confort MAX” societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

In temeiul prevederilor art. 1, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat “Garantie 5 ani - Confort MAX”, dupa cum urmeaza:

 

Art 1. Se modifică Anexa nr 1 “Produsele participante la campanie” prin actualizarea listei produselor  participante la campaniei şi va avea următorul conţinut :

 

Anexa nr 1

Produsele participante la campanie

PNC

Model

Brand

Produs

925503017

ENN2800BOW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503167

LNT2LF18S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503089

ENN2812AOW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503206

LNT3FF18S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925505013

ENN2851AOW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925501003

ENN2853COW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925581013

ENN3101AOW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925561035

ENS6TE19S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925561031

LNS8TE19S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503035

ENN2800AJW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503168

KNT2LF18S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503097

SCB51811LS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

925503171

SCB618F3LS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

925501035

SCE81816TS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

925501089

SCE818E6TS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

925561028

SCE819D8TS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

944064903

EZA2400AOX

ELX

Cuptor electric

949496958

EOF3C00X

ELX

Cuptor electric

949496957

EOF3C70X

ELX

Cuptor electric

949496944

EOF3C50TX

ELX

Cuptor electric

944068020

EZF5C50Z

ELX

Cuptor electric

944068021

EZF5C50V

ELX

Cuptor electric

949496945

EOF5C50V

ELX

Cuptor electric

949497304

EOE7C31V

ELX

Cuptor electric

949499337

EOD3H70X

ELX

Cuptor electric

949499309

EOD3C50TX

ELX

Cuptor electric

949496947

EOF5C70X

ELX

Cuptor electric

949497303

EOE7C31X

ELX

Cuptor electric

949496179

EOB3400BOR

ELX

Cuptor electric

949496915

EOA5220AOR

ELX

Cuptor electric

949496919

EOA5220AOW

ELX

Cuptor electric

949496914

EOA5220AOV

ELX

Cuptor electric

944184868

KOEAP31WT

ELX

Cuptor electric

944064913

EZC2430EOX

ELX

Cuptor electric

949498126

EOF4P74X

ELX

Cuptor electric

949499618

EOD6P60X

ELX

Cuptor electric

944184841

COE7P31X

ELX

Cuptor electric

949498421

EOE8P31X

ELX

Cuptor electric

944184878

KOE8P81Z

ELX

Cuptor electric

949494740

EOC6P71X

ELX

Cuptor electric

949494742

EOC8P31X

ELX

Cuptor electric

944184836

EOB8S31X

ELX

Cuptor electric

944184831

EOB9S31WX

ELX

Cuptor electric

944184821

KOAAS31WX

ELX

Cuptor electric

944184827

EOA9S31CX

ELX

Cuptor electric

944066616

EVL6E40X

ELX

Cuptor electric

949499331

EOD3C70X

ELX

Cuptor electric

949499311

EOD5C50Z

ELX

Cuptor electric

949499310

EOD5C70X

ELX

Cuptor electric

944064910

EZB5430ANX

ELX

Cuptor electric

949498441

COE7P31B

ELX

Cuptor electric

949499048

EOD3H50TX

ELX

Cuptor electric

949499823

EOD6P71X

ELX

Cuptor electric

949497306

EOE7C31Z

ELX

Cuptor electric

949499822

KODDP71X

ELX

Cuptor electric

949498424

EOE7P31X

ELX

Cuptor electric

944064908

EZB3400AOX

ELX

Cuptor electric

944068019

EZF5C50X

ELX

Cuptor electric

949499340

KOD3C70X

ELX

Cuptor electric

949499308

KODGC70TX

ELX

Cuptor electric

949499550

EOD6C71X

ELX

Cuptor electric

949499552

EOD6C71Z

ELX

Cuptor electric

949498433

COE7P31X2

ELX

Cuptor electric

944184833

KOBBS31X

ELX

Cuptor electric

944187808

BES331110M

AEG

Cuptor electric

944187805

BES351110M

AEG

Cuptor electric

944187993

BEE431310M

AEG

Cuptor electric

944188097

BCE455350M

AEG

Cuptor electric

944188102

BCE556350M

AEG

Cuptor electric

944188101

BCE556350B

AEG

Cuptor electric

944188148

BPE556320M

AEG

Cuptor electric

944187779

BSE882320M

AEG

Cuptor electric

944187785

BSE792320M

AEG

Cuptor electric

944187777

BSK882320M

AEG

Cuptor electric

944188375

BSK999330M

AEG

Cuptor electric

944187781

BPE842320M

AEG

Cuptor electric

944187801

BCE451350M

AEG

Cuptor electric

944187791

BPE742320M

AEG

Cuptor electric

944187996

BPE742320B

AEG

Cuptor electric

949713402

EOG2102AOX

ELX

Cuptor gaz

947608762

LMS2203EMX

ELX

Cuptor microunde

947608772

EMS4253TEX

ELX

Cuptor microunde

947608763

LMS4253TMX

ELX

Cuptor microunde

947608765

LMS4253TMK

ELX

Cuptor microunde

947608766

LMS4253TMW

ELX

Cuptor microunde

947608749

KMFD264TEX

ELX

Cuptor microunde

947607444

MSB2547D-M

AEG

Cuptor microunde

947608721

MBE2658DEM

AEG

Cuptor microunde

947727405

EBD4X

ELX

Echipament special incorporabil

923421077

ERW0673AOA

ELX

Echipament special incorporabil

923421078

ERW1573AOA

ELX

Echipament special incorporabil

923421110

KBW5X

ELX

Echipament special incorporabil

942401552

EBC65X

ELX

Echipament special incorporabil

942401553

KBC65Z

ELX

Echipament special incorporabil

947727450

KBV4X

ELX

Echipament special incorporabil

942401229

KKK884500M

AEG

Echipament special incorporabil

933028009

ERN1300AOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933030008

ERN1200FOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933015101

ERN1400AOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933015180

LRB2AF88S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933016101

ERN1300FOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933016170

LFB2AF88S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033738

LUB3AE88S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033011

ERN2201BOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033047

LRB3AF12S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033111

ERN2001BOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033147

LFB3AF12S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

923581007

ERN3211AOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

923581059

ERS3DF18S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

922782034

LUT6NF18S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933024053

SKB58211AF

AEG

Frigider/Congelator incorporabil

933024093

SKB582F1AF

AEG

Frigider/Congelator incorporabil

933027074

ABB682F1AF

AEG

Frigider/Congelator incorporabil

942150768

EFU216W

ELX

Hota

942150767

EFU216S

ELX

Hota

942150766

LFU216X

ELX

Hota

942022052

LFP216S

ELX

Hota

942022056

LFP316S

ELX

Hota

942022437

LFP316AB

ELX

Hota

942022517

LFP316FW

ELX

Hota

942150468

EFP60460OX

ELX

Hota

942022116

LFP536X

ELX

Hota

942022118

LFP539X

ELX

Hota

942022004

LFC316X

ELX

Hota

942022008

LFC319X

ELX

Hota

942022431

LFT426X

ELX

Hota

942022430

LFT429X

ELX

Hota

942022433

EFC226R

ELX

Hota

942022434

EFC226V

ELX

Hota

942150412

EFB60460OX

ELX

Hota

942150414

EFB90460OX

ELX

Hota

942150419

EFF60560OX

ELX

Hota

942150422

EFF90560OX

ELX

Hota

942022428

LFT766X

ELX

Hota

942022426

LFT769X

ELX

Hota

942051017

LFG716X

ELX

Hota

942051015

LFG719X

ELX

Hota

942051379

LFG716R

ELX

Hota

942051403

LFV416K

ELX

Hota

942051237

LFV616K

ELX

Hota

942051402

LFV419K

ELX

Hota

942051236

LFV619K

ELX

Hota

942051250

LFV319W

ELX

Hota

942051383

LFV619R

ELX

Hota

942051231

EFI739X

ELX

Hota

942051226

KFIA19R

ELX

Hota

942051245

LFD619Y

ELX

Hota

942022516

LFP316FB

ELX

Hota

942022100

DGB1522S

AEG

Hota

942022066

DGB2531M

AEG

Hota

942022048

DPB2621S

AEG

Hota

942150551

DPB5650M

AEG

Hota

942150893

DPB5652M

AEG

Hota

942150547

DPE5650G

AEG

Hota

942150546

DPE5950G

AEG

Hota

942150708

DBB4650M

AEG

Hota

942051316

DBE5661HG

AEG

Hota

942051315

DBE5961HG

AEG

Hota

942051307

DVE5971HG

AEG

Hota

942051314

DIE5961HG

AEG

Hota

942051322

DDE5960B

AEG

Hota

911066021

ESI4501LOX

ELX

Masina spalat vase

911064015

EES42210IX

ELX

Masina spalat vase

911066020

ESI4621LOX

ELX

Masina spalat vase

911064016

EEM43300IX

ELX

Masina spalat vase

911075039

EEA22100L

ELX

Masina spalat vase

911074054

EES42210L

ELX

Masina spalat vase

911077021

EEG62300L

ELX

Masina spalat vase

911079057

EEA71210L

ELX

Masina spalat vase

911079056

EEA12100L

ELX

Masina spalat vase

911076065

ESL4510LO

ELX

Masina spalat vase

911077023

EEG62310L

ELX

Masina spalat vase

911529210

ESI5205LOX

ELX

Masina spalat vase

911526162

ESI5545LOX

ELX

Masina spalat vase

911526163

ESI5550LOX

ELX

Masina spalat vase

911526375

ESI9500LOX

ELX

Masina spalat vase

911424484

EEM69300IX

ELX

Masina spalat vase

911426361

ESI8550ROX

ELX

Masina spalat vase

911427319

ESI8730RAX

ELX

Masina spalat vase

911539264

EEA717100L

ELX

Masina spalat vase

911535222

EEA27200L

ELX

Masina spalat vase

911536423

EES47320L

ELX

Masina spalat vase

911536521

EES848200L

ELX

Masina spalat vase

911536444

EEM48221L

ELX

Masina spalat vase

911536428

EEM48320L

ELX

Masina spalat vase

911536443

EEM48321L

ELX

Masina spalat vase

911436383

KESC9200L

ELX

Masina spalat vase

911434570

EEG69300L

ELX

Masina spalat vase

911438369

KEGA9300L

ELX

Masina spalat vase

911438367

EEC87300L

ELX

Masina spalat vase

911539246

EEA17100L

ELX

Masina spalat vase

911536398

EEM48210L

ELX

Masina spalat vase

911536471

EEG48300L

ELX

Masina spalat vase

911536473

EES48200L

ELX

Masina spalat vase

911535224

EES27100L

ELX

Masina spalat vase

911535264

EES27100L

ELX

Masina spalat vase

911535225

KESD7100L

ELX

Masina spalat vase

911535263

KESD7100L

ELX

Masina spalat vase

911064013

FEE63400PM

AEG

Masina spalat vase

911064019

FEE73517PM

AEG

Masina spalat vase

911075044

FSE31407Z

AEG

Masina spalat vase

911077024

FSE73507P

AEG

Masina spalat vase

911077033

FSE73527P

AEG

Masina spalat vase

911524061

FEE53600ZM

AEG

Masina spalat vase

911524097

FEE52910ZM

AEG

Masina spalat vase

911424387

FEE62700PM

AEG

Masina spalat vase

911424480

FEE84706PM

AEG

Masina spalat vase

911536392

FSE52910Z

AEG

Masina spalat vase

911436390

FSB53637P

AEG

Masina spalat vase

911536416

FSB53907Z

AEG

Masina spalat vase

911536515

FSB53927Z

AEG

Masina spalat vase

911434552

FSE63717P

AEG

Masina spalat vase

911438359

FSK93707P

AEG

Masina spalat vase

911438356

FSK93807P

AEG

Masina spalat vase

949738727

EHF3920BOK

ELX

Plita electrica

949738728

EHH3920BVK

ELX

Plita electrica

949492234

EHF6240XXK

ELX

Plita electrica

949492104

EHF6241FOK

ELX

Plita electrica

949492105

EHF6343FOK

ELX

Plita electrica

949596136

EHF6547FXK

ELX

Plita electrica

949596187

EHG46341FK

ELX

Plita electrica

949760068

EGD6576NOK

ELX

Plita electrica

949492087

EHH6240ISK

ELX

Plita electrica

949492350

LIV63431BK

ELX

Plita electrica

949596804

EIT61443B

ELX

Plita electrica

949492353

CIR60430CB

ELX

Plita electrica

949596713

EIV644

ELX

Plita electrica

949596859

EIS62443

ELX

Plita electrica

949596832

EIV63440BW

ELX

Plita electrica

949596835

EIV63440BS

ELX

Plita electrica

949596706

EIV654

ELX

Plita electrica

949596883

EIP6446

ELX

Plita electrica

949596906

EIS6448

ELX

Plita electrica

949596891

EIS6648

ELX

Plita electrica

949596712

EIV744

ELX

Plita electrica

949596717

EIV734

ELX

Plita electrica

949596962

EIS7548

ELX

Plita electrica

949596860

EIS824

ELX

Plita electrica

949596985

EIS8134

ELX

Plita electrica

949596714

EIV835

ELX

Plita electrica

949596879

EIP8146

ELX

Plita electrica

949596963

EIS84486

ELX

Plita electrica

949596889

EIS8648

ELX

Plita electrica

949596708

EIV9467

ELX

Plita electrica

949640515

KGG6426K

ELX

Plita electrica

949492370

EIT60428C

ELX

Plita electrica

949492342

LIR60430

ELX

Plita electrica

949492345

LIR60433B

ELX

Plita electrica

949596987

EIS62449

ELX

Plita electrica

949596984

EIS6134

ELX

Plita electrica

949640589

KGS6404SX

ELX

Plita electrica

949640659

EGS6436SX

ELX

Plita electrica

949640514

KGG6437K

ELX

Plita electrica

949492228

EHF6346XOK

ELX

Plita electrica

949596718

EIV634

ELX

Plita electrica

949597552

IKE42640KB

AEG

Plita electrica

949597551

ITE42600KB

AEG

Plita electrica

949492126

HK634021XB

AEG

Plita electrica

949595301

HK365407XB

AEG

Plita electrica

949597446

IKB64413FB

AEG

Plita electrica

949597595

IAE64431FB

AEG

Plita electrica

949597519

IAE64413XB

AEG

Plita electrica

949597363

IKE64471FB

AEG

Plita electrica

949597561

IAE64843FB

AEG

Plita electrica

949597365

IKE74451FB

AEG

Plita electrica

949597423

IAE84411XB

AEG

Plita electrica

949597550

IAE84851FB

AEG

Plita electrica

942150871

IDK84453IB

AEG

Plita electrica

949597287

IKB64301XB

AEG

Plita electrica

949597229

IKE84471XB

AEG

Plita electrica

949738236

EGG3322NVX

ELX

Plita gaz

949738243

EGC3322NVK

ELX

Plita gaz

949640692

KGS6424SX

ELX

Plita gaz

949640693

KGS6426SX

ELX

Plita gaz

949640694

KGS6436SX

ELX

Plita gaz

949640699

KGS6456SX

ELX

Plita gaz

949640552

EGH6343RON

ELX

Plita gaz

949640553

EGH6343ROR

ELX

Plita gaz

949640671

KGS6436RK

ELX

Plita gaz

949640773

KGU64361X

ELX

Plita gaz

949640362

EGH6349BOX

ELX

Plita gaz

949630845

KGS7536SX

ELX

Plita gaz

949640736

KGG6407K

ELX

Plita gaz

949640423

EGT6242NVK

ELX

Plita gaz

949640476

KGG6456K

ELX

Plita gaz

949640472

KGG6436W

ELX

Plita gaz

949640474

KGG6436S

ELX

Plita gaz

949630742

KGG7536K

ELX

Plita gaz

949770073

KGV7539IK

ELX

Plita gaz

949738234

HC412001GB

AEG

Plita gaz

949640847

HGB64420SM

AEG

Plita gaz

949640532

HKB64540NB

AEG

Plita gaz

949630794

HKB75540NB

AEG

Plita gaz

949640730

HGB64301UM

AEG

Plita gaz

949640529

HKB64440NB

AEG

Plita gaz

949740641

KGM64311X

ELX

Plita mixta'

949760070

EGE6172NOK

ELX

Plita mixta'

949740619

EGE6182NOK

ELX

Plita mixta'

914917605

EW6F527W

ELX

Masina spalat rufe

914917606

EW6F528W

ELX

Masina spalat rufe

914917424

EW6F428WU

ELX

Masina spalat rufe

914917220

EW6F328W

ELX

Masina spalat rufe

914916308

EW6F348SA

ELX

Masina spalat rufe

914555007

EW7F348W

ELX

Masina spalat rufe

914555206

EW7F249S

ELX

Masina spalat rufe

914917005

EW8F228S

ELX

Masina spalat rufe

914555800

EW8F248B

ELX

Masina spalat rufe

914555806

EW8F148B

ELX

Masina spalat rufe

914555434

EW8F169SA

ELX

Masina spalat rufe

914555604

EW9F161B

ELX

Masina spalat rufe

914580009

EW7F348SI

ELX

Masina spalat rufe

914340522

EW6S506W

ELX

Masina spalat rufe

914340426

EW6S426W

ELX

Masina spalat rufe

914340432

EW6S426BI

ELX

Masina spalat rufe

914340425

EW6S406BX 

ELX

Masina spalat rufe

914340461

EW6S427W

ELX

Masina spalat rufe

914340363

EW6S347S

ELX

Masina spalat rufe

914340381

EW6S327SX

ELX

Masina spalat rufe

913118613

EW2T5261E

ELX

Masina spalat rufe

913118519

EW6T5261

ELX

Masina spalat rufe

913128426

EW6T4262

ELX

Masina spalat rufe

913128433

EW6T4262I

ELX

Masina spalat rufe

913128425

EW6T4272I

ELX

Masina spalat rufe

913128349

EW7T3272

ELX

Masina spalat rufe

913128347

EW7T3372

ELX

Masina spalat rufe

914600606

EW7W447W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914603525

EWW1685W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600603

EW7W4684W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600710

EW7W468W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600707

EW7W369S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600705

EW7W361S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600803

EW8W261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600810

EW8W261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600309

EW9W161B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914606408

EW7W368SI

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

916098367

EW6C527P

ELX

Uscator de rufe

916098364

EW6C428W

ELX

Uscator de rufe

916098204

EW7H438B

ELX

Uscator de rufe

916098205

EW8H458B

ELX

Uscator de rufe

916098357

EW8H258B

ELX

Uscator de rufe

916098872

EW8H258B

ELX

Uscator de rufe

916098377

EW8H259ST

ELX

Uscator de rufe

916098354

EW8H359S

ELX

Uscator de rufe

916098352

EW8HS259S

ELX

Uscator de rufe

916098201

EW9H378S

ELX

Uscator de rufe

916098642

EW9H188SC

ELX

Uscator de rufe

914341152

L6SE47SE

AEG

Masina spalat rufe

914915034

L6FEG49S

AEG

Masina spalat rufe

914915049

L6FEG49S

AEG

Masina spalat rufe

914915022

L6FBG41S

AEG

Masina spalat rufe

914550033

L7FBE48S

AEG

Masina spalat rufe

914550037

L7FEC48S

AEG

Masina spalat rufe

914550058

L7FEE68S

AEG

Masina spalat rufe

914550427

L7FEC41S

AEG

Masina spalat rufe

914550466

L7FBE69SA

AEG

Masina spalat rufe

914550814

L8FEC68S

AEG

Masina spalat rufe

914550907

L9FEA69S

AEG

Masina spalat rufe

914606412

L8WBE68SI

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605224

L8WBC61S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600307

L9WBC61B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600339

L9WBA61BC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

913123712

LTX7E273E

AEG

Masina spalat rufe

913123803

LTX7C373E

AEG

Masina spalat rufe

913123857

LTX7C373E

AEG

Masina spalat rufe

913123850

LTX8C373E

AEG

Masina spalat rufe

916098235

T7DBE38S

AEG

Uscator de rufe

916099041

T7DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916097876

T8DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916098900

T8DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916098493

T8DBG49S

AEG

Uscator de rufe

916098266

T8DBC49S

AEG

Uscator de rufe

916098064

T8DEA68S

AEG

Uscator de rufe

916098640

T9DBC68S

AEG

Uscator de rufe

922782034

LUT6NF18S

ELX

Combina frigorifica

925561028

SCE819D8TS

AEG

Combina frigorifica

925505061

ENT6TE18S

ELX

Combina frigorifica

925505063

ENT6TF18S

ELX

Combina frigorifica

911077021

EEG62300L

ELX

Masina de spalat vase

911539264

EEA717100L

ELX

Masini de spalat vase

911536521

EES848200L

ELX

Masini de spalat vase

911536444

EEM48221L

ELX

Masini de spalat vase

911536428

EEM48320L

ELX

Masini de spalat vase

911536443

EEM48321L

ELX

Masini de spalat vase

911536471

EEG48300L

ELX

Masini de spalat vase

911536473

EES48200L

ELX

Masini de spalat vase

911535264

EES27100L

ELX

Masini de spalat vase

911535263

KESD7100L

ELX

Masini de spalat vase

911054057

FFB62407ZW

AEG

Masini de spalat vase

911075044

FSE31407Z

AEG

Masini de spalat vase

911436390

FSB53637P

AEG

Masini de spalat vase

911536515

FSB53927Z

AEG

Masini de spalat vase

911438395

FSE83838P

AEG

Masini de spalat vase

911438421

FSK93718P

AEG

Masini de spalat vase

911438398

FSK73768P

AEG

Masini de spalat vase

911434659

FSE74738P

AEG

Masini de spalat vase

911434668

FSE73727P

AEG

Masini de spalat vase

911434645

FSE74608P

AEG

Masini de spalat vase

911438404

EEC87300W

ELX

Masini de spalat vase

911434728

KECB7310L

ELX

Masini de spalat vase

911438403

KEZA9310W

ELX

Masini de spalat vase

911434682

EEG69410W

ELX

Masini de spalat vase

911434689

EEM69410W

ELX

Masini de spalat vase

911434691

KEMB9310L

ELX

Masini de spalat vase

911434685

EEG67410W

ELX

Masini de spalat vase

911424480

FEE84706PM

AEG

Masini de spalat vase

911424484

EEM69300IX

ELX

Masini de spalat vase

911417363

ESM89300SX

ELX

Masini de spalat vase

911077033

FSE73527P

AEG

Masini de spalat vase

911077034

EEM63301L

ELX

Masini de spalat vase

911074089

EEM43211L

ELX

Masini de spalat vase

916098867

EW8H458B

ELX

Uscator

916098872

EW8H258B

ELX

Uscator

916098900

T8DBE48S

AEG

Uscator

914915049

L6FEG49S

AEG

Masini de spalat rufe

914555232

EW7F349W

ELX

Masini de spalat rufe

914920700

EW7F3742PB

ELX

Masini de spalat rufe

913123857

LTX7C373E

AEG

Masini de spalat rufe

914600810

EW8W261B

ELX

Masini de spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

ELX

Masini de spalat rufe cu uscator

914603525

EWW1685W

ELX

Masini de spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

AEG

Masini de spalat rufe cu uscator

933028021

LXB2AF82S

Elx

Frigider incorporabil

925503206

LNT3FF18S

Elx

combina frigorifica incorporabila

942150893

DPB5652M

AEG

Hota telescopica

933024093

SKB582F1AF

AEG

Frigider incorporabil

933027087

ABB682F1AF

AEG

Congelator incorporabil

944068030

EZF5E40X

ELX

Cuptor electric

949498456

EOE8P39WV

ELX

Cuptor electric

949499558

EOD6C77WX

ELX

Cuptor electric

949499637

EOD6P66WX

ELX

Cuptor electric

949498455

EOE8P39WX

ELX

Cuptor electric

944032028

KOE8P89WZ

ELX

Cuptor electric

949494767

EOC6P77WX

ELX

Cuptor electric

949494777

EOC8P39WX

ELX

Cuptor electric

944032009

EOB8S39WX

ELX

Cuptor electric

944032027

EOB8S39WZ

ELX

Cuptor electric

944068136

EZF5E43X

ELX

Cuptor electric

949494470

EOC6H71Z

ELX

Cuptor electric

949499835

KODDP77WX

ELX

Cuptor electric

944064904

EZB3430AOK

ELX

Cuptor electric

949499312

EOD3C70TK

ELX

Cuptor electric

949499836

EOD6P77WX

ELX

Cuptor electric

949499559

EOD6C77WZ

ELX

Cuptor electric

944032007

KOBBS39WX

ELX

Cuptor electric

944188509

BCE558370M

AEG

Cuptor electric

944188508

BCE558370B

AEG

Cuptor electric

944188511

BPE558370M

AEG

Cuptor electric

944188503

BSE798380M

AEG

Cuptor electric

944188483

BSE798380B

AEG

Cuptor electric

944188376

BPE748380M

AEG

Cuptor electric

944188489

BPE748380B

AEG

Cuptor electric

923421237

KBW5X

ELX

Echipament special incorporabil

933035205

LRB2AE88S

ELX

Figider incorporabil

942022478

LFP316AS

ELX

Hota

942022572

LFG716X

ELX

Hota

942022570

LFG719X

ELX

Hota

942022578

LFG716R

ELX

Hota

949738785

LHR3233CK

ELX

Plita electrica

949738762

LIT30230C

ELX

Plita electrica

949760084

EGD6576NOK

ELX

Plita electrica

949599149

LIL61424C

ELX

Plita electrica

949599150

LIL61434C

ELX

Plita electrica

949596970

EIS62441

ELX

Plita electrica

949597643

IKB64301XB

AEG

Plita electrica

949640637

KGS6424SX

ELX

Plita gaz

949640657

KGS6436SX

ELX

Plita gaz

949640677

KGS6456SX

ELX

Plita gaz

949640732

KGU64361X

ELX

Plita gaz

949630823

KGS7536SX

ELX

Plita gaz

949640775

EGT6242NVK

ELX

Plita gaz

949640882

KGG64365K

ELX

Plita gaz

949630924

KGG75365K

ELX

Plita gaz

949750981

KGG95375K

ELX

Plita gaz

949640876

HKB64450NB

AEG

Plita gaz

949630918

HKB75450NB

AEG

Plita gaz

949640896

HKB64420NB

AEG

Plita gaz

916099035

EW7H458B

ELX

Uscator

914920709

EW7F348AW

ELX

Masina spalat rufe

914555613

EW9F149S

ELX

Masina spalat rufe

914340453

EW6S426WI

ELX

Masina spalat rufe

914340454

EW6S406BXI

ELX

Masina spalat rufe

914340480

EW6S427WI

ELX

Masina spalat rufe

914340382

EW6S327SXI

ELX

Masina spalat rufe

913128348

EW8T3372

ELX

Masina spalat rufe

916099116

EW9H378S

ELX

Uscator

913138521

EW6TN5261

ELX

Masina spalat rufe

913138607

EW2TN5261E

ELX

Masina spalat rufe

913148414

EW6TN24262

ELX

Masina spalat rufe

914555232

EW7F349PW

ELX

Masina spalat rufe

914340370

EW6S327SI

ELX

Masina spalat rufe

914915061

L6FLG41S

AEG

Masina spalat rufe

914917277

EW6F348W

ELX

Masina spalat rufe

914916327

EW6F348BSA

ELX

Masina spalat rufe

914555467

EW8F169ASA

ELX

Masina spalat rufe

913148428

EW6TN4262

ELX

Masina spalat rufe

913148413

EW6TN4272

ELX

Masina spalat rufe

914550543

L7FBE49BSA

AEG

Masina spalat rufe

914340383

EW6S347SI

ELX

Masina spalat rufe

 

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei “Garantie 5 ani - Confort MAX” raman neschimbate.

Act additional Nr. 2

la Regulamentul Oficial al Campaniei

“Garantie 5 ani - Confort MAX”

 

Organizatorul campaniei “Garantie 5 ani - Confort MAX” societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

In temeiul prevederilor art. 1, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat “Garantie 5 ani - Confort MAX”, dupa cum urmeaza:

 

Art 1. Se modifică Anexa nr 1 “Produsele participante la campanie” prin actualizarea listei produselor  participante la campaniei şi va avea următorul conţinut :

 

Anexa nr 1

Produsele participante la campanie

PNC

Model

Brand

Produs

925503017

ENN2800BOW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503167

LNT2LF18S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503089

ENN2812AOW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503206

LNT3FF18S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925505013

ENN2851AOW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925501003

ENN2853COW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925581013

ENN3101AOW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925561035

ENS6TE19S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925561031

LNS8TE19S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503035

ENN2800AJW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503168

KNT2LF18S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503097

SCB51811LS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

925503171

SCB618F3LS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

925501035

SCE81816TS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

925501089

SCE818E6TS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

925561028

SCE819D8TS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

944064903

EZA2400AOX

ELX

Cuptor electric

949496958

EOF3C00X

ELX

Cuptor electric

949496957

EOF3C70X

ELX

Cuptor electric

949496944

EOF3C50TX

ELX

Cuptor electric

944068020

EZF5C50Z

ELX

Cuptor electric

944068021

EZF5C50V

ELX

Cuptor electric

949496945

EOF5C50V

ELX

Cuptor electric

949497304

EOE7C31V

ELX

Cuptor electric

949499337

EOD3H70X

ELX

Cuptor electric

949499309

EOD3C50TX

ELX

Cuptor electric

949496947

EOF5C70X

ELX

Cuptor electric

949497303

EOE7C31X

ELX

Cuptor electric

949496179

EOB3400BOR

ELX

Cuptor electric

949496915

EOA5220AOR

ELX

Cuptor electric

949496919

EOA5220AOW

ELX

Cuptor electric

949496914

EOA5220AOV

ELX

Cuptor electric

944184868

KOEAP31WT

ELX

Cuptor electric

944064913

EZC2430EOX

ELX

Cuptor electric

949498126

EOF4P74X

ELX

Cuptor electric

949499618

EOD6P60X

ELX

Cuptor electric

944184841

COE7P31X

ELX

Cuptor electric

949498421

EOE8P31X

ELX

Cuptor electric

944184878

KOE8P81Z

ELX

Cuptor electric

949494740

EOC6P71X

ELX

Cuptor electric

949494742

EOC8P31X

ELX

Cuptor electric

944184836

EOB8S31X

ELX

Cuptor electric

944184831

EOB9S31WX

ELX

Cuptor electric

944184821

KOAAS31WX

ELX

Cuptor electric

944184827

EOA9S31CX

ELX

Cuptor electric

944066616

EVL6E40X

ELX

Cuptor electric

949499331

EOD3C70X

ELX

Cuptor electric

949499311

EOD5C50Z

ELX

Cuptor electric

949499310

EOD5C70X

ELX

Cuptor electric

944064910

EZB5430ANX

ELX

Cuptor electric

949498441

COE7P31B

ELX

Cuptor electric

949499048

EOD3H50TX

ELX

Cuptor electric

949499823

EOD6P71X

ELX

Cuptor electric

949497306

EOE7C31Z

ELX

Cuptor electric

949499822

KODDP71X

ELX

Cuptor electric

949498424

EOE7P31X

ELX

Cuptor electric

944064908

EZB3400AOX

ELX

Cuptor electric

944068019

EZF5C50X

ELX

Cuptor electric

949499340

KOD3C70X

ELX

Cuptor electric

949499308

KODGC70TX

ELX

Cuptor electric

949499550

EOD6C71X

ELX

Cuptor electric

949499552

EOD6C71Z

ELX

Cuptor electric

949498433

COE7P31X2

ELX

Cuptor electric

944184833

KOBBS31X

ELX

Cuptor electric

944187808

BES331110M

AEG

Cuptor electric

944187805

BES351110M

AEG

Cuptor electric

944187993

BEE431310M

AEG

Cuptor electric

944188097

BCE455350M

AEG

Cuptor electric

944188102

BCE556350M

AEG

Cuptor electric

944188101

BCE556350B

AEG

Cuptor electric

944188148

BPE556320M

AEG

Cuptor electric

944187779

BSE882320M

AEG

Cuptor electric

944187785

BSE792320M

AEG

Cuptor electric

944187777

BSK882320M

AEG

Cuptor electric

944188375

BSK999330M

AEG

Cuptor electric

944187781

BPE842320M

AEG

Cuptor electric

944187801

BCE451350M

AEG

Cuptor electric

944187791

BPE742320M

AEG

Cuptor electric

944187996

BPE742320B

AEG

Cuptor electric

949713402

EOG2102AOX

ELX

Cuptor gaz

947608762

LMS2203EMX

ELX

Cuptor microunde

947608772

EMS4253TEX

ELX

Cuptor microunde

947608763

LMS4253TMX

ELX

Cuptor microunde

947608765

LMS4253TMK

ELX

Cuptor microunde

947608766

LMS4253TMW

ELX

Cuptor microunde

947608749

KMFD264TEX

ELX

Cuptor microunde

947607444

MSB2547D-M

AEG

Cuptor microunde

947608721

MBE2658DEM

AEG

Cuptor microunde

947727405

EBD4X

ELX

Echipament special incorporabil

923421077

ERW0673AOA

ELX

Echipament special incorporabil

923421078

ERW1573AOA

ELX

Echipament special incorporabil

923421110

KBW5X

ELX

Echipament special incorporabil

942401552

EBC65X

ELX

Echipament special incorporabil

942401553

KBC65Z

ELX

Echipament special incorporabil

947727450

KBV4X

ELX

Echipament special incorporabil

942401229

KKK884500M

AEG

Echipament special incorporabil

933028009

ERN1300AOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933030008

ERN1200FOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933015101

ERN1400AOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933015180

LRB2AF88S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933016101

ERN1300FOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933016170

LFB2AF88S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033738

LUB3AE88S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033011

ERN2201BOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033047

LRB3AF12S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033111

ERN2001BOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033147

LFB3AF12S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

923581007

ERN3211AOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

923581059

ERS3DF18S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

922782034

LUT6NF18S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933024053

SKB58211AF

AEG

Frigider/Congelator incorporabil

933024093

SKB582F1AF

AEG

Frigider/Congelator incorporabil

933027074

ABB682F1AF

AEG

Frigider/Congelator incorporabil

942150768

EFU216W

ELX

Hota

942150767

EFU216S

ELX

Hota

942150766

LFU216X

ELX

Hota

942022052

LFP216S

ELX

Hota

942022056

LFP316S

ELX

Hota

942022437

LFP316AB

ELX

Hota

942022517

LFP316FW

ELX

Hota

942150468

EFP60460OX

ELX

Hota

942022116

LFP536X

ELX

Hota

942022118

LFP539X

ELX

Hota

942022004

LFC316X

ELX

Hota

942022008

LFC319X

ELX

Hota

942022431

LFT426X

ELX

Hota

942022430

LFT429X

ELX

Hota

942022433

EFC226R

ELX

Hota

942022434

EFC226V

ELX

Hota

942150412

EFB60460OX

ELX

Hota

942150414

EFB90460OX

ELX

Hota

942150419

EFF60560OX

ELX

Hota

942150422

EFF90560OX

ELX

Hota

942022428

LFT766X

ELX

Hota

942022426

LFT769X

ELX

Hota

942051017

LFG716X

ELX

Hota

942051015

LFG719X

ELX

Hota

942051379

LFG716R

ELX

Hota

942051403

LFV416K

ELX

Hota

942051237

LFV616K

ELX

Hota

942051402

LFV419K

ELX

Hota

942051236

LFV619K

ELX

Hota

942051250

LFV319W

ELX

Hota

942051383

LFV619R

ELX

Hota

942051231

EFI739X

ELX

Hota

942051226

KFIA19R

ELX

Hota

942051245

LFD619Y

ELX

Hota

942022516

LFP316FB

ELX

Hota

942022100

DGB1522S

AEG

Hota

942022066

DGB2531M

AEG

Hota

942022048

DPB2621S

AEG

Hota

942150551

DPB5650M

AEG

Hota

942150893

DPB5652M

AEG

Hota

942150547

DPE5650G

AEG

Hota

942150546

DPE5950G

AEG

Hota

942150708

DBB4650M

AEG

Hota

942051316

DBE5661HG

AEG

Hota

942051315

DBE5961HG

AEG

Hota

942051307

DVE5971HG

AEG

Hota

942051314

DIE5961HG

AEG

Hota

942051322

DDE5960B

AEG

Hota

911066021

ESI4501LOX

ELX

Masina spalat vase

911064015

EES42210IX

ELX

Masina spalat vase

911066020

ESI4621LOX

ELX

Masina spalat vase

911064016

EEM43300IX

ELX

Masina spalat vase

911075039

EEA22100L

ELX

Masina spalat vase

911074054

EES42210L

ELX

Masina spalat vase

911077021

EEG62300L

ELX

Masina spalat vase

911079057

EEA71210L

ELX

Masina spalat vase

911079056

EEA12100L

ELX

Masina spalat vase

911076065

ESL4510LO

ELX

Masina spalat vase

911077023

EEG62310L

ELX

Masina spalat vase

911529210

ESI5205LOX

ELX

Masina spalat vase

911526162

ESI5545LOX

ELX

Masina spalat vase

911526163

ESI5550LOX

ELX

Masina spalat vase

911526375

ESI9500LOX

ELX

Masina spalat vase

911424484

EEM69300IX

ELX

Masina spalat vase

911426361

ESI8550ROX

ELX

Masina spalat vase

911427319

ESI8730RAX

ELX

Masina spalat vase

911539264

EEA717100L

ELX

Masina spalat vase

911535222

EEA27200L

ELX

Masina spalat vase

911536423

EES47320L

ELX

Masina spalat vase

911536521

EES848200L

ELX

Masina spalat vase

911536444

EEM48221L

ELX

Masina spalat vase

911536428

EEM48320L

ELX

Masina spalat vase

911536443

EEM48321L

ELX

Masina spalat vase

911436383

KESC9200L

ELX

Masina spalat vase

911434570

EEG69300L

ELX

Masina spalat vase

911438369

KEGA9300L

ELX

Masina spalat vase

911438367

EEC87300L

ELX

Masina spalat vase

911539246

EEA17100L

ELX

Masina spalat vase

911536398

EEM48210L

ELX

Masina spalat vase

911536471

EEG48300L

ELX

Masina spalat vase

911536473

EES48200L

ELX

Masina spalat vase

911535224

EES27100L

ELX

Masina spalat vase

911535264

EES27100L

ELX

Masina spalat vase

911535225

KESD7100L

ELX

Masina spalat vase

911535263

KESD7100L

ELX

Masina spalat vase

911064013

FEE63400PM

AEG

Masina spalat vase

911064019

FEE73517PM

AEG

Masina spalat vase

911075044

FSE31407Z

AEG

Masina spalat vase

911077024

FSE73507P

AEG

Masina spalat vase

911077033

FSE73527P

AEG

Masina spalat vase

911524061

FEE53600ZM

AEG

Masina spalat vase

911524097

FEE52910ZM

AEG

Masina spalat vase

911424387

FEE62700PM

AEG

Masina spalat vase

911424480

FEE84706PM

AEG

Masina spalat vase

911536392

FSE52910Z

AEG

Masina spalat vase

911436390

FSB53637P

AEG

Masina spalat vase

911536416

FSB53907Z

AEG

Masina spalat vase

911536515

FSB53927Z

AEG

Masina spalat vase

911434552

FSE63717P

AEG

Masina spalat vase

911438359

FSK93707P

AEG

Masina spalat vase

911438356

FSK93807P

AEG

Masina spalat vase

949738727

EHF3920BOK

ELX

Plita electrica

949738728

EHH3920BVK

ELX

Plita electrica

949492234

EHF6240XXK

ELX

Plita electrica

949492104

EHF6241FOK

ELX

Plita electrica

949492105

EHF6343FOK

ELX

Plita electrica

949596136

EHF6547FXK

ELX

Plita electrica

949596187

EHG46341FK

ELX

Plita electrica

949760068

EGD6576NOK

ELX

Plita electrica

949492087

EHH6240ISK

ELX

Plita electrica

949492350

LIV63431BK

ELX

Plita electrica

949596804

EIT61443B

ELX

Plita electrica

949492353

CIR60430CB

ELX

Plita electrica

949596713

EIV644

ELX

Plita electrica

949596859

EIS62443

ELX

Plita electrica

949596832

EIV63440BW

ELX

Plita electrica

949596835

EIV63440BS

ELX

Plita electrica

949596706

EIV654

ELX

Plita electrica

949596883

EIP6446

ELX

Plita electrica

949596906

EIS6448

ELX

Plita electrica

949596891

EIS6648

ELX

Plita electrica

949596712

EIV744

ELX

Plita electrica

949596717

EIV734

ELX

Plita electrica

949596962

EIS7548

ELX

Plita electrica

949596860

EIS824

ELX

Plita electrica

949596985

EIS8134

ELX

Plita electrica

949596714

EIV835

ELX

Plita electrica

949596879

EIP8146

ELX

Plita electrica

949596963

EIS84486

ELX

Plita electrica

949596889

EIS8648

ELX

Plita electrica

949596708

EIV9467

ELX

Plita electrica

949640515

KGG6426K

ELX

Plita electrica

949492370

EIT60428C

ELX

Plita electrica

949492342

LIR60430

ELX

Plita electrica

949492345

LIR60433B

ELX

Plita electrica

949596987

EIS62449

ELX

Plita electrica

949596984

EIS6134

ELX

Plita electrica

949640589

KGS6404SX

ELX

Plita electrica

949640659

EGS6436SX

ELX

Plita electrica

949640514

KGG6437K

ELX

Plita electrica

949492228

EHF6346XOK

ELX

Plita electrica

949596718

EIV634

ELX

Plita electrica

949597552

IKE42640KB

AEG

Plita electrica

949597551

ITE42600KB

AEG

Plita electrica

949492126

HK634021XB

AEG

Plita electrica

949595301

HK365407XB

AEG

Plita electrica

949597446

IKB64413FB

AEG

Plita electrica

949597595

IAE64431FB

AEG

Plita electrica

949597519

IAE64413XB

AEG

Plita electrica

949597363

IKE64471FB

AEG

Plita electrica

949597561

IAE64843FB

AEG

Plita electrica

949597365

IKE74451FB

AEG

Plita electrica

949597423

IAE84411XB

AEG

Plita electrica

949597550

IAE84851FB

AEG

Plita electrica

942150871

IDK84453IB

AEG

Plita electrica

949597287

IKB64301XB

AEG

Plita electrica

949597229

IKE84471XB

AEG

Plita electrica

949738236

EGG3322NVX

ELX

Plita gaz

949738243

EGC3322NVK

ELX

Plita gaz

949640692

KGS6424SX

ELX

Plita gaz

949640693

KGS6426SX

ELX

Plita gaz

949640694

KGS6436SX

ELX

Plita gaz

949640699

KGS6456SX

ELX

Plita gaz

949640552

EGH6343RON

ELX

Plita gaz

949640553

EGH6343ROR

ELX

Plita gaz

949640671

KGS6436RK

ELX

Plita gaz

949640773

KGU64361X

ELX

Plita gaz

949640362

EGH6349BOX

ELX

Plita gaz

949630845

KGS7536SX

ELX

Plita gaz

949640736

KGG6407K

ELX

Plita gaz

949640423

EGT6242NVK

ELX

Plita gaz

949640476

KGG6456K

ELX

Plita gaz

949640472

KGG6436W

ELX

Plita gaz

949640474

KGG6436S

ELX

Plita gaz

949630742

KGG7536K

ELX

Plita gaz

949770073

KGV7539IK

ELX

Plita gaz

949738234

HC412001GB

AEG

Plita gaz

949640847

HGB64420SM

AEG

Plita gaz

949640532

HKB64540NB

AEG

Plita gaz

949630794

HKB75540NB

AEG

Plita gaz

949640730

HGB64301UM

AEG

Plita gaz

949640529

HKB64440NB

AEG

Plita gaz

949740641

KGM64311X

ELX

Plita mixta'

949760070

EGE6172NOK

ELX

Plita mixta'

949740619

EGE6182NOK

ELX

Plita mixta'

914917605

EW6F527W

ELX

Masina spalat rufe

914917606

EW6F528W

ELX

Masina spalat rufe

914917424

EW6F428WU

ELX

Masina spalat rufe

914917220

EW6F328W

ELX

Masina spalat rufe

914916308

EW6F348SA

ELX

Masina spalat rufe

914555007

EW7F348W

ELX

Masina spalat rufe

914555206

EW7F249S

ELX

Masina spalat rufe

914917005

EW8F228S

ELX

Masina spalat rufe

914555800

EW8F248B

ELX

Masina spalat rufe

914555806

EW8F148B

ELX

Masina spalat rufe

914555434

EW8F169SA

ELX

Masina spalat rufe

914555604

EW9F161B

ELX

Masina spalat rufe

914580009

EW7F348SI

ELX

Masina spalat rufe

914340522

EW6S506W

ELX

Masina spalat rufe

914340426

EW6S426W

ELX

Masina spalat rufe

914340432

EW6S426BI

ELX

Masina spalat rufe

914340425

EW6S406BX 

ELX

Masina spalat rufe

914340461

EW6S427W

ELX

Masina spalat rufe

914340363

EW6S347S

ELX

Masina spalat rufe

914340381

EW6S327SX

ELX

Masina spalat rufe

913118613

EW2T5261E

ELX

Masina spalat rufe

913118519

EW6T5261

ELX

Masina spalat rufe

913128426

EW6T4262

ELX

Masina spalat rufe

913128433

EW6T4262I

ELX

Masina spalat rufe

913128425

EW6T4272I

ELX

Masina spalat rufe

913128349

EW7T3272

ELX

Masina spalat rufe

913128347

EW7T3372

ELX

Masina spalat rufe

914600606

EW7W447W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914603525

EWW1685W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600603

EW7W4684W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600710

EW7W468W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600707

EW7W369S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600705

EW7W361S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600803

EW8W261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600810

EW8W261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600309

EW9W161B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914606408

EW7W368SI

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

916098367

EW6C527P

ELX

Uscator de rufe

916098364

EW6C428W

ELX

Uscator de rufe

916098204

EW7H438B

ELX

Uscator de rufe

916098205

EW8H458B

ELX

Uscator de rufe

916098357

EW8H258B

ELX

Uscator de rufe

916098872

EW8H258B

ELX

Uscator de rufe

916098377

EW8H259ST

ELX

Uscator de rufe

916098354

EW8H359S

ELX

Uscator de rufe

916098352

EW8HS259S

ELX

Uscator de rufe

916098201

EW9H378S

ELX

Uscator de rufe

916098642

EW9H188SC

ELX

Uscator de rufe

914341152

L6SE47SE

AEG

Masina spalat rufe

914915034

L6FEG49S

AEG

Masina spalat rufe

914915049

L6FEG49S

AEG

Masina spalat rufe

914915022

L6FBG41S

AEG

Masina spalat rufe

914550033

L7FBE48S

AEG

Masina spalat rufe

914550037

L7FEC48S

AEG

Masina spalat rufe

914550058

L7FEE68S

AEG

Masina spalat rufe

914550427

L7FEC41S

AEG

Masina spalat rufe

914550466

L7FBE69SA

AEG

Masina spalat rufe

914550814

L8FEC68S

AEG

Masina spalat rufe

914550907

L9FEA69S

AEG

Masina spalat rufe

914606412

L8WBE68SI

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605224

L8WBC61S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600307

L9WBC61B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600339

L9WBA61BC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

913123712

LTX7E273E

AEG

Masina spalat rufe

913123803

LTX7C373E

AEG

Masina spalat rufe

913123857

LTX7C373E

AEG

Masina spalat rufe

913123850

LTX8C373E

AEG

Masina spalat rufe

916098235

T7DBE38S

AEG

Uscator de rufe

916099041

T7DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916097876

T8DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916098900

T8DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916098493

T8DBG49S

AEG

Uscator de rufe

916098266

T8DBC49S

AEG

Uscator de rufe

916098064

T8DEA68S

AEG

Uscator de rufe

916098640

T9DBC68S

AEG

Uscator de rufe

922782034

LUT6NF18S

ELX

Combina frigorifica

925561028

SCE819D8TS

AEG

Combina frigorifica

925505061

ENT6TE18S

ELX

Combina frigorifica

925505063

ENT6TF18S

ELX

Combina frigorifica

911077021

EEG62300L

ELX

Masina de spalat vase

911539264

EEA717100L

ELX

Masini de spalat vase

911536521

EES848200L

ELX

Masini de spalat vase

911536444

EEM48221L

ELX

Masini de spalat vase

911536428

EEM48320L

ELX

Masini de spalat vase

911536443

EEM48321L

ELX

Masini de spalat vase

911536471

EEG48300L

ELX

Masini de spalat vase

911536473

EES48200L

ELX

Masini de spalat vase

911535264

EES27100L

ELX

Masini de spalat vase

911535263

KESD7100L

ELX

Masini de spalat vase

911054057

FFB62407ZW

AEG

Masini de spalat vase

911075044

FSE31407Z

AEG

Masini de spalat vase

911436390

FSB53637P

AEG

Masini de spalat vase

911536515

FSB53927Z

AEG

Masini de spalat vase

911438395

FSE83838P

AEG

Masini de spalat vase

911438421

FSK93718P

AEG

Masini de spalat vase

911438398

FSK73768P

AEG

Masini de spalat vase

911434659

FSE74738P

AEG

Masini de spalat vase

911434668

FSE73727P

AEG

Masini de spalat vase

911434645

FSE74608P

AEG

Masini de spalat vase

911438404

EEC87300W

ELX

Masini de spalat vase

911434728

KECB7310L

ELX

Masini de spalat vase

911438403

KEZA9310W

ELX

Masini de spalat vase

911434682

EEG69410W

ELX

Masini de spalat vase

911434689

EEM69410W

ELX

Masini de spalat vase

911434691

KEMB9310L

ELX

Masini de spalat vase

911434685

EEG67410W

ELX

Masini de spalat vase

911424480

FEE84706PM

AEG

Masini de spalat vase

911424484

EEM69300IX

ELX

Masini de spalat vase

911417363

ESM89300SX

ELX

Masini de spalat vase

911077033

FSE73527P

AEG

Masini de spalat vase

911077034

EEM63301L

ELX

Masini de spalat vase

911074089

EEM43211L

ELX

Masini de spalat vase

916098867

EW8H458B

ELX

Uscator

916098872

EW8H258B

ELX

Uscator

916098900

T8DBE48S

AEG

Uscator

914915049

L6FEG49S

AEG

Masini de spalat rufe

914555232

EW7F349W

ELX

Masini de spalat rufe

914920700

EW7F3742PB

ELX

Masini de spalat rufe

913123857

LTX7C373E

AEG

Masini de spalat rufe

914600810

EW8W261B

ELX

Masini de spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

ELX

Masini de spalat rufe cu uscator

914603525

EWW1685W

ELX

Masini de spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

AEG

Masini de spalat rufe cu uscator

933028021

LXB2AF82S

Elx

Frigider incorporabil

925503206

LNT3FF18S

Elx

combina frigorifica incorporabila

942150893

DPB5652M

AEG

Hota telescopica

933024093

SKB582F1AF

AEG

Frigider incorporabil

933027087

ABB682F1AF

AEG

Congelator incorporabil

944068030

EZF5E40X

ELX

Cuptor electric

949498456

EOE8P39WV

ELX

Cuptor electric

949499558

EOD6C77WX

ELX

Cuptor electric

949499637

EOD6P66WX

ELX

Cuptor electric

949498455

EOE8P39WX

ELX

Cuptor electric

944032028

KOE8P89WZ

ELX

Cuptor electric

949494767

EOC6P77WX

ELX

Cuptor electric

949494777

EOC8P39WX

ELX

Cuptor electric

944032009

EOB8S39WX

ELX

Cuptor electric

944032027

EOB8S39WZ

ELX

Cuptor electric

944068136

EZF5E43X

ELX

Cuptor electric

949494470

EOC6H71Z

ELX

Cuptor electric

949499835

KODDP77WX

ELX

Cuptor electric

944064904

EZB3430AOK

ELX

Cuptor electric

949499312

EOD3C70TK

ELX

Cuptor electric

949499836

EOD6P77WX

ELX

Cuptor electric

949499559

EOD6C77WZ

ELX

Cuptor electric

944032007

KOBBS39WX

ELX

Cuptor electric

944188509

BCE558370M

AEG

Cuptor electric

944188508

BCE558370B

AEG

Cuptor electric

944188511

BPE558370M

AEG

Cuptor electric

944188503

BSE798380M

AEG

Cuptor electric

944188483

BSE798380B

AEG

Cuptor electric

944188376

BPE748380M

AEG

Cuptor electric

944188489

BPE748380B

AEG

Cuptor electric

923421237

KBW5X

ELX

Echipament special incorporabil

933035205

LRB2AE88S

ELX

Figider incorporabil

942022478

LFP316AS

ELX

Hota

942022572

LFG716X

ELX

Hota

942022570

LFG719X

ELX

Hota

942022578

LFG716R

ELX

Hota

949738785

LHR3233CK

ELX

Plita electrica

949738762

LIT30230C

ELX

Plita electrica

949760084

EGD6576NOK

ELX

Plita electrica

949599149

LIL61424C

ELX

Plita electrica

949599150

LIL61434C

ELX

Plita electrica

949596970

EIS62441

ELX

Plita electrica

949597643

IKB64301XB

AEG

Plita electrica

949640637

KGS6424SX

ELX

Plita gaz

949640657

KGS6436SX

ELX

Plita gaz

949640677

KGS6456SX

ELX

Plita gaz

949640732

KGU64361X

ELX

Plita gaz

949630823

KGS7536SX

ELX

Plita gaz

949640775

EGT6242NVK

ELX

Plita gaz

949640882

KGG64365K

ELX

Plita gaz

949630924

KGG75365K

ELX

Plita gaz

949750981

KGG95375K

ELX

Plita gaz

949640876

HKB64450NB

AEG

Plita gaz

949630918

HKB75450NB

AEG

Plita gaz

949640896

HKB64420NB

AEG

Plita gaz

916099035

EW7H458B

ELX

Uscator

914920709

EW7F348AW

ELX

Masina spalat rufe

914555613

EW9F149S

ELX

Masina spalat rufe

914340453

EW6S426WI

ELX

Masina spalat rufe

914340454

EW6S406BXI

ELX

Masina spalat rufe

914340480

EW6S427WI

ELX

Masina spalat rufe

914340382

EW6S327SXI

ELX

Masina spalat rufe

913128348

EW8T3372

ELX

Masina spalat rufe

916099116

EW9H378S

ELX

Uscator

913138521

EW6TN5261

ELX

Masina spalat rufe

913138607

EW2TN5261E

ELX

Masina spalat rufe

913148414

EW6TN24262

ELX

Masina spalat rufe

914555232

EW7F349PW

ELX

Masina spalat rufe

914340370

EW6S327SI

ELX

Masina spalat rufe

914915061

L6FLG41S

AEG

Masina spalat rufe

914917277

EW6F348W

ELX

Masina spalat rufe

914916327

EW6F348BSA

ELX

Masina spalat rufe

914555467

EW8F169ASA

ELX

Masina spalat rufe

913148428

EW6TN4262

ELX

Masina spalat rufe

913148413

EW6TN4272

ELX

Masina spalat rufe

914550543

L7FBE49BSA

AEG

Masina spalat rufe

914340383

EW6S347SI

ELX

Masina spalat rufe

913148334

EW7TN3272

ELX

Masina spalat rufe

913148320

EW7TN3372

ELX

Masina spalat rufe

914610109

EW7WO447W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610105

EW7WO368S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600738

EW7WN468W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600736

EW7WN369S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600735

EW7WN361S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600817

EW8WN261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

916098867

EW8H458B

ELX

Uscator de rufe

913143713

LTN7E273E

AEG

Masina spalat rufe

913143815

LTN7C373E

AEG

Masina spalat rufe

914610217

L7WBGO48W

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610205

L7WBGO49S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600355

L9WBCN61B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600366

L9WBAN61BC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

 

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei “Garantie 5 ani - Confort MAX” raman neschimbate.

 

 

Act additional Nr. 3

la Regulamentul Oficial al Campaniei

“Garantie 5 ani - Confort MAX”

 

Organizatorul campaniei “Garantie 5 ani - Confort MAX” societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

In temeiul prevederilor art. 1, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat “Garantie 5 ani - Confort MAX”, dupa cum urmeaza:

 

Art 1. Se modifică Anexa nr 1 “Produsele participante la campanie” prin actualizarea listei produselor  participante la campaniei şi va avea următorul conţinut :

 

Anexa nr 1

Produsele participante la campanie

PNC

Model

Brand

Produs

925503017

ENN2800BOW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503167

LNT2LF18S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503089

ENN2812AOW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503206

LNT3FF18S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925505013

ENN2851AOW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925501003

ENN2853COW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925581013

ENN3101AOW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925561035

ENS6TE19S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925561031

LNS8TE19S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503035

ENN2800AJW

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503168

KNT2LF18S

ELX

Combina frigorifica incorporabila

925503097

SCB51811LS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

925503171

SCB618F3LS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

925501035

SCE81816TS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

925501089

SCE818E6TS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

925561028

SCE819D8TS

AEG

Combina frigorifica incorporabila

944064903

EZA2400AOX

ELX

Cuptor electric

949496958

EOF3C00X

ELX

Cuptor electric

949496957

EOF3C70X

ELX

Cuptor electric

949496944

EOF3C50TX

ELX

Cuptor electric

944068020

EZF5C50Z

ELX

Cuptor electric

944068021

EZF5C50V

ELX

Cuptor electric

949496945

EOF5C50V

ELX

Cuptor electric

949497304

EOE7C31V

ELX

Cuptor electric

949499337

EOD3H70X

ELX

Cuptor electric

949499309

EOD3C50TX

ELX

Cuptor electric

949496947

EOF5C70X

ELX

Cuptor electric

949497303

EOE7C31X

ELX

Cuptor electric

949496179

EOB3400BOR

ELX

Cuptor electric

949496915

EOA5220AOR

ELX

Cuptor electric

949496919

EOA5220AOW

ELX

Cuptor electric

949496914

EOA5220AOV

ELX

Cuptor electric

944184868

KOEAP31WT

ELX

Cuptor electric

944064913

EZC2430EOX

ELX

Cuptor electric

949498126

EOF4P74X

ELX

Cuptor electric

949499618

EOD6P60X

ELX

Cuptor electric

944184841

COE7P31X

ELX

Cuptor electric

949498421

EOE8P31X

ELX

Cuptor electric

944184878

KOE8P81Z

ELX

Cuptor electric

949494740

EOC6P71X

ELX

Cuptor electric

949494742

EOC8P31X

ELX

Cuptor electric

944184836

EOB8S31X

ELX

Cuptor electric

944184831

EOB9S31WX

ELX

Cuptor electric

944184821

KOAAS31WX

ELX

Cuptor electric

944184827

EOA9S31CX

ELX

Cuptor electric

944066616

EVL6E40X

ELX

Cuptor electric

949499331

EOD3C70X

ELX

Cuptor electric

949499311

EOD5C50Z

ELX

Cuptor electric

949499310

EOD5C70X

ELX

Cuptor electric

944064910

EZB5430ANX

ELX

Cuptor electric

949498441

COE7P31B

ELX

Cuptor electric

949499048

EOD3H50TX

ELX

Cuptor electric

949499823

EOD6P71X

ELX

Cuptor electric

949497306

EOE7C31Z

ELX

Cuptor electric

949499822

KODDP71X

ELX

Cuptor electric

949498424

EOE7P31X

ELX

Cuptor electric

944064908

EZB3400AOX

ELX

Cuptor electric

944068019

EZF5C50X

ELX

Cuptor electric

949499340

KOD3C70X

ELX

Cuptor electric

949499308

KODGC70TX

ELX

Cuptor electric

949499550

EOD6C71X

ELX

Cuptor electric

949499552

EOD6C71Z

ELX

Cuptor electric

949498433

COE7P31X2

ELX

Cuptor electric

944184833

KOBBS31X

ELX

Cuptor electric

944187808

BES331110M

AEG

Cuptor electric

944187805

BES351110M

AEG

Cuptor electric

944187993

BEE431310M

AEG

Cuptor electric

944188097

BCE455350M

AEG

Cuptor electric

944188102

BCE556350M

AEG

Cuptor electric

944188101

BCE556350B

AEG

Cuptor electric

944188148

BPE556320M

AEG

Cuptor electric

944187779

BSE882320M

AEG

Cuptor electric

944187785

BSE792320M

AEG

Cuptor electric

944187777

BSK882320M

AEG

Cuptor electric

944188375

BSK999330M

AEG

Cuptor electric

944187781

BPE842320M

AEG

Cuptor electric

944187801

BCE451350M

AEG

Cuptor electric

944187791

BPE742320M

AEG

Cuptor electric

944187996

BPE742320B

AEG

Cuptor electric

949713402

EOG2102AOX

ELX

Cuptor gaz

947608762

LMS2203EMX

ELX

Cuptor microunde

947608772

EMS4253TEX

ELX

Cuptor microunde

947608763

LMS4253TMX

ELX

Cuptor microunde

947608765

LMS4253TMK

ELX

Cuptor microunde

947608766

LMS4253TMW

ELX

Cuptor microunde

947608749

KMFD264TEX

ELX

Cuptor microunde

947607444

MSB2547D-M

AEG

Cuptor microunde

947608721

MBE2658DEM

AEG

Cuptor microunde

947727405

EBD4X

ELX

Echipament special incorporabil

923421077

ERW0673AOA

ELX

Echipament special incorporabil

923421078

ERW1573AOA

ELX

Echipament special incorporabil

923421110

KBW5X

ELX

Echipament special incorporabil

942401552

EBC65X

ELX

Echipament special incorporabil

942401553

KBC65Z

ELX

Echipament special incorporabil

947727450

KBV4X

ELX

Echipament special incorporabil

942401229

KKK884500M

AEG

Echipament special incorporabil

933028009

ERN1300AOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933030008

ERN1200FOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933015101

ERN1400AOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933015180

LRB2AF88S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933016101

ERN1300FOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933016170

LFB2AF88S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033738

LUB3AE88S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033011

ERN2201BOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033047

LRB3AF12S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033111

ERN2001BOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933033147

LFB3AF12S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

923581007

ERN3211AOW

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

923581059

ERS3DF18S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

922782034

LUT6NF18S

ELX

Frigider/Congelator incorporabil

933024053

SKB58211AF

AEG

Frigider/Congelator incorporabil

933024093

SKB582F1AF

AEG

Frigider/Congelator incorporabil

933027074

ABB682F1AF

AEG

Frigider/Congelator incorporabil

942150768

EFU216W

ELX

Hota

942150767

EFU216S

ELX

Hota

942150766

LFU216X

ELX

Hota

942022052

LFP216S

ELX

Hota

942022056

LFP316S

ELX

Hota

942022437

LFP316AB

ELX

Hota

942022517

LFP316FW

ELX

Hota

942150468

EFP60460OX

ELX

Hota

942022116

LFP536X

ELX

Hota

942022118

LFP539X

ELX

Hota

942022004

LFC316X

ELX

Hota

942022008

LFC319X

ELX

Hota

942022431

LFT426X

ELX

Hota

942022430

LFT429X

ELX

Hota

942022433

EFC226R

ELX

Hota

942022434

EFC226V

ELX

Hota

942150412

EFB60460OX

ELX

Hota

942150414

EFB90460OX

ELX

Hota

942150419

EFF60560OX

ELX

Hota

942150422

EFF90560OX

ELX

Hota

942022428

LFT766X

ELX

Hota

942022426

LFT769X

ELX

Hota

942051017

LFG716X

ELX

Hota

942051015

LFG719X

ELX

Hota

942051379

LFG716R

ELX

Hota

942051403

LFV416K

ELX

Hota

942051237

LFV616K

ELX

Hota

942051402

LFV419K

ELX

Hota

942051236

LFV619K

ELX

Hota

942051250

LFV319W

ELX

Hota

942051383

LFV619R

ELX

Hota

942051231

EFI739X

ELX

Hota

942051226

KFIA19R

ELX

Hota

942051245

LFD619Y

ELX

Hota

942022516

LFP316FB

ELX

Hota

942022100

DGB1522S

AEG

Hota

942022066

DGB2531M

AEG

Hota

942022048

DPB2621S

AEG

Hota

942150551

DPB5650M

AEG

Hota

942150893

DPB5652M

AEG

Hota

942150547

DPE5650G

AEG

Hota

942150546

DPE5950G

AEG

Hota

942150708

DBB4650M

AEG

Hota

942051316

DBE5661HG

AEG

Hota

942051315

DBE5961HG

AEG

Hota

942051307

DVE5971HG

AEG

Hota

942051314

DIE5961HG

AEG

Hota

942051322

DDE5960B

AEG

Hota

911066021

ESI4501LOX

ELX

Masina spalat vase

911064015

EES42210IX

ELX

Masina spalat vase

911066020

ESI4621LOX

ELX

Masina spalat vase

911064016

EEM43300IX

ELX

Masina spalat vase

911075039

EEA22100L

ELX

Masina spalat vase

911074054

EES42210L

ELX

Masina spalat vase

911077021

EEG62300L

ELX

Masina spalat vase

911079057

EEA71210L

ELX

Masina spalat vase

911079056

EEA12100L

ELX

Masina spalat vase

911076065

ESL4510LO

ELX

Masina spalat vase

911077023

EEG62310L

ELX

Masina spalat vase

911529210

ESI5205LOX

ELX

Masina spalat vase

911526162

ESI5545LOX

ELX

Masina spalat vase

911526163

ESI5550LOX

ELX

Masina spalat vase

911526375

ESI9500LOX

ELX

Masina spalat vase

911424484

EEM69300IX

ELX

Masina spalat vase

911426361

ESI8550ROX

ELX

Masina spalat vase

911427319

ESI8730RAX

ELX

Masina spalat vase

911539264

EEA717100L

ELX

Masina spalat vase

911535222

EEA27200L

ELX

Masina spalat vase

911536423

EES47320L

ELX

Masina spalat vase

911536521

EES848200L

ELX

Masina spalat vase

911536444

EEM48221L

ELX

Masina spalat vase

911536428

EEM48320L

ELX

Masina spalat vase

911536443

EEM48321L

ELX

Masina spalat vase

911436383

KESC9200L

ELX

Masina spalat vase

911434570

EEG69300L

ELX

Masina spalat vase

911438369

KEGA9300L

ELX

Masina spalat vase

911438367

EEC87300L

ELX

Masina spalat vase

911539246

EEA17100L

ELX

Masina spalat vase

911536398

EEM48210L

ELX

Masina spalat vase

911536471

EEG48300L

ELX

Masina spalat vase

911536473

EES48200L

ELX

Masina spalat vase

911535224

EES27100L

ELX

Masina spalat vase

911535264

EES27100L

ELX

Masina spalat vase

911535225

KESD7100L

ELX

Masina spalat vase

911535263

KESD7100L

ELX

Masina spalat vase

911064013

FEE63400PM

AEG

Masina spalat vase

911064019

FEE73517PM

AEG

Masina spalat vase

911075044

FSE31407Z

AEG

Masina spalat vase

911077024

FSE73507P

AEG

Masina spalat vase

911077033

FSE73527P

AEG

Masina spalat vase

911524061

FEE53600ZM

AEG

Masina spalat vase

911524097

FEE52910ZM

AEG

Masina spalat vase

911424387

FEE62700PM

AEG

Masina spalat vase

911424480

FEE84706PM

AEG

Masina spalat vase

911536392

FSE52910Z

AEG

Masina spalat vase

911436390

FSB53637P

AEG

Masina spalat vase

911536416

FSB53907Z

AEG

Masina spalat vase

911536515

FSB53927Z

AEG

Masina spalat vase

911434552

FSE63717P

AEG

Masina spalat vase

911438359

FSK93707P

AEG

Masina spalat vase

911438356

FSK93807P

AEG

Masina spalat vase

949738727

EHF3920BOK

ELX

Plita electrica

949738728

EHH3920BVK

ELX

Plita electrica

949492234

EHF6240XXK

ELX

Plita electrica

949492104

EHF6241FOK

ELX

Plita electrica

949492105

EHF6343FOK

ELX

Plita electrica

949596136

EHF6547FXK

ELX

Plita electrica

949596187

EHG46341FK

ELX

Plita electrica

949760068

EGD6576NOK

ELX

Plita electrica

949492087

EHH6240ISK

ELX

Plita electrica

949492350

LIV63431BK

ELX

Plita electrica

949596804

EIT61443B

ELX

Plita electrica

949492353

CIR60430CB

ELX

Plita electrica

949596713

EIV644

ELX

Plita electrica

949596859

EIS62443

ELX

Plita electrica

949596832

EIV63440BW

ELX

Plita electrica

949596835

EIV63440BS

ELX

Plita electrica

949596706

EIV654

ELX

Plita electrica

949596883

EIP6446

ELX

Plita electrica

949596906

EIS6448

ELX

Plita electrica

949596891

EIS6648

ELX

Plita electrica

949596712

EIV744

ELX

Plita electrica

949596717

EIV734

ELX

Plita electrica

949596962

EIS7548

ELX

Plita electrica

949596860

EIS824

ELX

Plita electrica

949596985

EIS8134

ELX

Plita electrica

949596714

EIV835

ELX

Plita electrica

949596879

EIP8146

ELX

Plita electrica

949596963

EIS84486

ELX

Plita electrica

949596889

EIS8648

ELX

Plita electrica

949596708

EIV9467

ELX

Plita electrica

949640515

KGG6426K

ELX

Plita electrica

949492370

EIT60428C

ELX

Plita electrica

949492342

LIR60430

ELX

Plita electrica

949492345

LIR60433B

ELX

Plita electrica

949596987

EIS62449

ELX

Plita electrica

949596984

EIS6134

ELX

Plita electrica

949640589

KGS6404SX

ELX

Plita electrica

949640659

EGS6436SX

ELX

Plita electrica

949640514

KGG6437K

ELX

Plita electrica

949492228

EHF6346XOK

ELX

Plita electrica

949596718

EIV634

ELX

Plita electrica

949597552

IKE42640KB

AEG

Plita electrica

949597551

ITE42600KB

AEG

Plita electrica

949492126

HK634021XB

AEG

Plita electrica

949595301

HK365407XB

AEG

Plita electrica

949597446

IKB64413FB

AEG

Plita electrica

949597595

IAE64431FB

AEG

Plita electrica

949597519

IAE64413XB

AEG

Plita electrica

949597363

IKE64471FB

AEG

Plita electrica

949597561

IAE64843FB

AEG

Plita electrica

949597365

IKE74451FB

AEG

Plita electrica

949597423

IAE84411XB

AEG

Plita electrica

949597550

IAE84851FB

AEG

Plita electrica

942150871

IDK84453IB

AEG

Plita electrica

949597287

IKB64301XB

AEG

Plita electrica

949597229

IKE84471XB

AEG

Plita electrica

949738236

EGG3322NVX

ELX

Plita gaz

949738243

EGC3322NVK

ELX

Plita gaz

949640692

KGS6424SX

ELX

Plita gaz

949640693

KGS6426SX

ELX

Plita gaz

949640694

KGS6436SX

ELX

Plita gaz

949640699

KGS6456SX

ELX

Plita gaz

949640552

EGH6343RON

ELX

Plita gaz

949640553

EGH6343ROR

ELX

Plita gaz

949640671

KGS6436RK

ELX

Plita gaz

949640773

KGU64361X

ELX

Plita gaz

949640362

EGH6349BOX

ELX

Plita gaz

949630845

KGS7536SX

ELX

Plita gaz

949640736

KGG6407K

ELX

Plita gaz

949640423

EGT6242NVK

ELX

Plita gaz

949640476

KGG6456K

ELX

Plita gaz

949640472

KGG6436W

ELX

Plita gaz

949640474

KGG6436S

ELX

Plita gaz

949630742

KGG7536K

ELX

Plita gaz

949770073

KGV7539IK

ELX

Plita gaz

949738234

HC412001GB

AEG

Plita gaz

949640847

HGB64420SM

AEG

Plita gaz

949640532

HKB64540NB

AEG

Plita gaz

949630794

HKB75540NB

AEG

Plita gaz

949640730

HGB64301UM

AEG

Plita gaz

949640529

HKB64440NB

AEG

Plita gaz

949740641

KGM64311X

ELX

Plita mixta'

949760070

EGE6172NOK

ELX

Plita mixta'

949740619

EGE6182NOK

ELX

Plita mixta'

914917605

EW6F527W

ELX

Masina spalat rufe

914917606

EW6F528W

ELX

Masina spalat rufe

914917424

EW6F428WU

ELX

Masina spalat rufe

914917220

EW6F328W

ELX

Masina spalat rufe

914916308

EW6F348SA

ELX

Masina spalat rufe

914555007

EW7F348W

ELX

Masina spalat rufe

914555206

EW7F249S

ELX

Masina spalat rufe

914917005

EW8F228S

ELX

Masina spalat rufe

914555800

EW8F248B

ELX

Masina spalat rufe

914555806

EW8F148B

ELX

Masina spalat rufe

914555434

EW8F169SA

ELX

Masina spalat rufe

914555604

EW9F161B

ELX

Masina spalat rufe

914580009

EW7F348SI

ELX

Masina spalat rufe

914340522

EW6S506W

ELX

Masina spalat rufe

914340426

EW6S426W

ELX

Masina spalat rufe

914340432

EW6S426BI

ELX

Masina spalat rufe

914340425

EW6S406BX 

ELX

Masina spalat rufe

914340461

EW6S427W

ELX

Masina spalat rufe

914340363

EW6S347S

ELX

Masina spalat rufe

914340381

EW6S327SX

ELX

Masina spalat rufe

913118613

EW2T5261E

ELX

Masina spalat rufe

913118519

EW6T5261

ELX

Masina spalat rufe

913128426

EW6T4262

ELX

Masina spalat rufe

913128433

EW6T4262I

ELX

Masina spalat rufe

913128425

EW6T4272I

ELX

Masina spalat rufe

913128349

EW7T3272

ELX

Masina spalat rufe

913128347

EW7T3372

ELX

Masina spalat rufe

914600606

EW7W447W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914603525

EWW1685W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600603

EW7W4684W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600710

EW7W468W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600707

EW7W369S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600705

EW7W361S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600803

EW8W261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600810

EW8W261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600309

EW9W161B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914606408

EW7W368SI

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

916098367

EW6C527P

ELX

Uscator de rufe

916098364

EW6C428W

ELX

Uscator de rufe

916098204

EW7H438B

ELX

Uscator de rufe

916098205

EW8H458B

ELX

Uscator de rufe

916098357

EW8H258B

ELX

Uscator de rufe

916098872

EW8H258B

ELX

Uscator de rufe

916098377

EW8H259ST

ELX

Uscator de rufe

916098354

EW8H359S

ELX

Uscator de rufe

916098352

EW8HS259S

ELX

Uscator de rufe

916098201

EW9H378S

ELX

Uscator de rufe

916098642

EW9H188SC

ELX

Uscator de rufe

914341152

L6SE47SE

AEG

Masina spalat rufe

914915034

L6FEG49S

AEG

Masina spalat rufe

914915049

L6FEG49S

AEG

Masina spalat rufe

914915022

L6FBG41S

AEG

Masina spalat rufe

914550033

L7FBE48S

AEG

Masina spalat rufe

914550037

L7FEC48S

AEG

Masina spalat rufe

914550058

L7FEE68S

AEG

Masina spalat rufe

914550427

L7FEC41S

AEG

Masina spalat rufe

914550466

L7FBE69SA

AEG

Masina spalat rufe

914550814

L8FEC68S

AEG

Masina spalat rufe

914550907

L9FEA69S

AEG

Masina spalat rufe

914606412

L8WBE68SI

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605224

L8WBC61S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600307

L9WBC61B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600339

L9WBA61BC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

913123712

LTX7E273E

AEG

Masina spalat rufe

913123803

LTX7C373E

AEG

Masina spalat rufe

913123857

LTX7C373E

AEG

Masina spalat rufe

913123850

LTX8C373E

AEG

Masina spalat rufe

916098235

T7DBE38S

AEG

Uscator de rufe

916099041

T7DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916097876

T8DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916098900

T8DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916098493

T8DBG49S

AEG

Uscator de rufe

916098266

T8DBC49S

AEG

Uscator de rufe

916098064

T8DEA68S

AEG

Uscator de rufe

916098640

T9DBC68S

AEG

Uscator de rufe

922782034

LUT6NF18S

ELX

Combina frigorifica

925561028

SCE819D8TS

AEG

Combina frigorifica

925505061

ENT6TE18S

ELX

Combina frigorifica

925505063

ENT6TF18S

ELX

Combina frigorifica

911077021

EEG62300L

ELX

Masina de spalat vase

911539264

EEA717100L

ELX

Masini de spalat vase

911536521

EES848200L

ELX

Masini de spalat vase

911536444

EEM48221L

ELX

Masini de spalat vase

911536428

EEM48320L

ELX

Masini de spalat vase

911536443

EEM48321L

ELX

Masini de spalat vase

911536471

EEG48300L

ELX

Masini de spalat vase

911536473

EES48200L

ELX

Masini de spalat vase

911535264

EES27100L

ELX

Masini de spalat vase

911535263

KESD7100L

ELX

Masini de spalat vase

911054057

FFB62407ZW

AEG

Masini de spalat vase

911075044

FSE31407Z

AEG

Masini de spalat vase

911436390

FSB53637P

AEG

Masini de spalat vase

911536515

FSB53927Z

AEG

Masini de spalat vase

911438395

FSE83838P

AEG

Masini de spalat vase

911438421

FSK93718P

AEG

Masini de spalat vase

911438398

FSK73768P

AEG

Masini de spalat vase

911434659

FSE74738P

AEG

Masini de spalat vase

911434668

FSE73727P

AEG

Masini de spalat vase

911434645

FSE74608P

AEG

Masini de spalat vase

911438404

EEC87300W

ELX

Masini de spalat vase

911434728

KECB7310L

ELX

Masini de spalat vase

911438403

KEZA9310W

ELX

Masini de spalat vase

911434682

EEG69410W

ELX

Masini de spalat vase

911434689

EEM69410W

ELX

Masini de spalat vase

911434691

KEMB9310L

ELX

Masini de spalat vase

911434685

EEG67410W

ELX

Masini de spalat vase

911424480

FEE84706PM

AEG

Masini de spalat vase

911424484

EEM69300IX

ELX

Masini de spalat vase

911417363

ESM89300SX

ELX

Masini de spalat vase

911077033

FSE73527P

AEG

Masini de spalat vase

911077034

EEM63301L

ELX

Masini de spalat vase

911074089

EEM43211L

ELX

Masini de spalat vase

916098867

EW8H458B

ELX

Uscator

916098872

EW8H258B

ELX

Uscator

916098900

T8DBE48S

AEG

Uscator

914915049

L6FEG49S

AEG

Masini de spalat rufe

914555232

EW7F349W

ELX

Masini de spalat rufe

914920700

EW7F3742PB

ELX

Masini de spalat rufe

913123857

LTX7C373E

AEG

Masini de spalat rufe

914600810

EW8W261B

ELX

Masini de spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

ELX

Masini de spalat rufe cu uscator

914603525

EWW1685W

ELX

Masini de spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

AEG

Masini de spalat rufe cu uscator

933028021

LXB2AF82S

Elx

Frigider incorporabil

925503206

LNT3FF18S

Elx

combina frigorifica incorporabila

942150893

DPB5652M

AEG

Hota telescopica

933024093

SKB582F1AF

AEG

Frigider incorporabil

933027087

ABB682F1AF

AEG

Congelator incorporabil

944068030

EZF5E40X

ELX

Cuptor electric

949498456

EOE8P39WV

ELX

Cuptor electric

949499558

EOD6C77WX

ELX

Cuptor electric

949499637

EOD6P66WX

ELX

Cuptor electric

949498455

EOE8P39WX

ELX

Cuptor electric

944032028

KOE8P89WZ

ELX

Cuptor electric

949494767

EOC6P77WX

ELX

Cuptor electric

949494777

EOC8P39WX

ELX

Cuptor electric

944032009

EOB8S39WX

ELX

Cuptor electric

944032027

EOB8S39WZ

ELX

Cuptor electric

944068136

EZF5E43X

ELX

Cuptor electric

949494470

EOC6H71Z

ELX

Cuptor electric

949499835

KODDP77WX

ELX

Cuptor electric

944064904

EZB3430AOK

ELX

Cuptor electric

949499312

EOD3C70TK

ELX

Cuptor electric

949499836

EOD6P77WX

ELX

Cuptor electric

949499559

EOD6C77WZ

ELX

Cuptor electric

944032007

KOBBS39WX

ELX

Cuptor electric

944188509

BCE558370M

AEG

Cuptor electric

944188508

BCE558370B

AEG

Cuptor electric

944188511

BPE558370M

AEG

Cuptor electric

944188503

BSE798380M

AEG

Cuptor electric

944188483

BSE798380B

AEG

Cuptor electric

944188376

BPE748380M

AEG

Cuptor electric

944188489

BPE748380B

AEG

Cuptor electric

923421237

KBW5X

ELX

Echipament special incorporabil

933035205

LRB2AE88S

ELX

Figider incorporabil

942022478

LFP316AS

ELX

Hota

942022572

LFG716X

ELX

Hota

942022570

LFG719X

ELX

Hota

942022578

LFG716R

ELX

Hota

949738785

LHR3233CK

ELX

Plita electrica

949738762

LIT30230C

ELX

Plita electrica

949760084

EGD6576NOK

ELX

Plita electrica

949599149

LIL61424C

ELX

Plita electrica

949599150

LIL61434C

ELX

Plita electrica

949596970

EIS62441

ELX

Plita electrica

949597643

IKB64301XB

AEG

Plita electrica

949640637

KGS6424SX

ELX

Plita gaz

949640657

KGS6436SX

ELX

Plita gaz

949640677

KGS6456SX

ELX

Plita gaz

949640732

KGU64361X

ELX

Plita gaz

949630823

KGS7536SX

ELX

Plita gaz

949640775

EGT6242NVK

ELX

Plita gaz

949640882

KGG64365K

ELX

Plita gaz

949630924

KGG75365K

ELX

Plita gaz

949750981

KGG95375K

ELX

Plita gaz

949640876

HKB64450NB

AEG

Plita gaz

949630918

HKB75450NB

AEG

Plita gaz

949640896

HKB64420NB

AEG

Plita gaz

916099035

EW7H458B

ELX

Uscator

914920709

EW7F348AW

ELX

Masina spalat rufe

914555613

EW9F149S

ELX

Masina spalat rufe

914340453

EW6S426WI

ELX

Masina spalat rufe

914340454

EW6S406BXI

ELX

Masina spalat rufe

914340480

EW6S427WI

ELX

Masina spalat rufe

914340382

EW6S327SXI

ELX

Masina spalat rufe

913128348

EW8T3372

ELX

Masina spalat rufe

916099116

EW9H378S

ELX

Uscator

913138521

EW6TN5261

ELX

Masina spalat rufe

913138607

EW2TN5261E

ELX

Masina spalat rufe

913148414

EW6TN24262

ELX

Masina spalat rufe

914555232

EW7F349PW

ELX

Masina spalat rufe

914340370

EW6S327SI

ELX

Masina spalat rufe

914915061

L6FLG41S

AEG

Masina spalat rufe

914917277

EW6F348W

ELX

Masina spalat rufe

914916327

EW6F348BSA

ELX

Masina spalat rufe

914555467

EW8F169ASA

ELX

Masina spalat rufe

913148428

EW6TN4262

ELX

Masina spalat rufe

913148413

EW6TN4272

ELX

Masina spalat rufe

914550543

L7FBE49BSA

AEG

Masina spalat rufe

914340383

EW6S347SI

ELX

Masina spalat rufe

913148334

EW7TN3272

ELX

Masina spalat rufe

913148320

EW7TN3372

ELX

Masina spalat rufe

914610109

EW7WO447W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610105

EW7WO368S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600738

EW7WN468W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600736

EW7WN369S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600735

EW7WN361S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600817

EW8WN261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

916098867

EW8H458B

ELX

Uscator de rufe

913143713

LTN7E273E

AEG

Masina spalat rufe

913143815

LTN7C373E

AEG

Masina spalat rufe

914610217

L7WBGO48W

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610205

L7WBGO49S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600355

L9WBCN61B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600366

L9WBAN61BC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

942022582

LFG516X

ELX

Hota

925503159

LNT3LF18S

ELX

Combina frigorifica

911074061

KESC2210L

ELX

Masina de spalat vase

 

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei “Garantie 5 ani - Confort MAX” raman neschimbate.

 

Act aditional Nr. 5
la Regulamentul Oficial al Campaniei
“Garantie 5 ani – Confort MAX”


Organizatorul campaniei “Garantie 5 ani – Confort MAX”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).”)

In temeiul prevederilor art. 1, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat “Garantie 5 ani – Confort MAX”, dupa cum urmeaza:

Art 1. Se prelungeste durata de desfasurare a campaniei pentru perioada 1 februarie 2022 ora 00:00:00 si 31 decembrie 2022 ora 24:00:00.

Art 2. Clientii care au achizitionat produse care intra sub incidenta conditiilor campaniei in perioada 1 ianuarie 2022 si 31 ianuarie 2022 vor putea beneficia de prevederile regulamentului.

Art. 3. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei “Garantie 5 ani – Confort MAX” raman neschimbate.

 

Act addiţional Nr. 8

la Regulamentul Oficial al Campaniei

“Garanţie 5 ani - Confort MAX”

 

Organizatorul campaniei “Garanţie 5 ani - Confort MAX” societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridică română, cu sediul în SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, România, cod unic de înregistrare RO2385817, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (în continuare „Electrolux Romania” și/sau „Organizatorul”).

 

În temeiul prevederilor art. 1, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat “Garanţie 5 ani - Confort MAX”, dupa cum urmează:

 

Art 1. Se modifică Anexa nr 1 “Produsele participante la campanie” prin actualizarea listei produselor  participante la campaniei şi va avea următorul conţinut :

 

Anexa nr 1

Produsele participante la campanie

PNC

Model

Brand

Produs

925503017

ENN2800BOW

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925503167

LNT2LF18S

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925503089

ENN2812AOW

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925503206

LNT3FF18S

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925505013

ENN2851AOW

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925501003

ENN2853COW

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925581013

ENN3101AOW

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925561035

ENS6TE19S

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925561031

LNS8TE19S

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925503035

ENN2800AJW

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925503168

KNT2LF18S

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925503097

SCB51811LS

AEG

Combină frigorifică încorporabilă

925503171

SCB618F3LS

AEG

Combină frigorifică încorporabilă

925501035

SCE81816TS

AEG

Combină frigorifică încorporabilă

925501089

SCE818E6TS

AEG

Combină frigorifică încorporabilă

925561028

SCE819D8TS

AEG

Combină frigorifică încorporabilă

944064903

EZA2400AOX

ELX

Cuptor electric

949496958

EOF3C00X

ELX

Cuptor electric

949496957

EOF3C70X

ELX

Cuptor electric

949496944

EOF3C50TX

ELX

Cuptor electric

944068020

EZF5C50Z

ELX

Cuptor electric

944068021

EZF5C50V

ELX

Cuptor electric

949496945

EOF5C50V

ELX

Cuptor electric

949497304

EOE7C31V

ELX

Cuptor electric

949499337

EOD3H70X

ELX

Cuptor electric

949499309

EOD3C50TX

ELX

Cuptor electric

949496947

EOF5C70X

ELX

Cuptor electric

949497303

EOE7C31X

ELX

Cuptor electric

949496179

EOB3400BOR

ELX

Cuptor electric

949496915

EOA5220AOR

ELX

Cuptor electric

949496919

EOA5220AOW

ELX

Cuptor electric

949496914

EOA5220AOV

ELX

Cuptor electric

944184868

KOEAP31WT

ELX

Cuptor electric

944064913

EZC2430EOX

ELX

Cuptor electric

949498126

EOF4P74X

ELX

Cuptor electric

949499618

EOD6P60X

ELX

Cuptor electric

944184841

COE7P31X

ELX

Cuptor electric

949498421

EOE8P31X

ELX

Cuptor electric

944184878

KOE8P81Z

ELX

Cuptor electric

949494740

EOC6P71X

ELX

Cuptor electric

949494742

EOC8P31X

ELX

Cuptor electric

944184836

EOB8S31X

ELX

Cuptor electric

944184831

EOB9S31WX

ELX

Cuptor electric

944184821

KOAAS31WX

ELX

Cuptor electric

944184827

EOA9S31CX

ELX

Cuptor electric

944066616

EVL6E40X

ELX

Cuptor electric

949499331

EOD3C70X

ELX

Cuptor electric

949499311

EOD5C50Z

ELX

Cuptor electric

949499310

EOD5C70X

ELX

Cuptor electric

944064910

EZB5430ANX

ELX

Cuptor electric

949498441

COE7P31B

ELX

Cuptor electric

949499048

EOD3H50TX

ELX

Cuptor electric

949499823

EOD6P71X

ELX

Cuptor electric

949497306

EOE7C31Z

ELX

Cuptor electric

949499822

KODDP71X

ELX

Cuptor electric

949498424

EOE7P31X

ELX

Cuptor electric

944064908

EZB3400AOX

ELX

Cuptor electric

944068019

EZF5C50X

ELX

Cuptor electric

949499340

KOD3C70X

ELX

Cuptor electric

949499308

KODGC70TX

ELX

Cuptor electric

949499550

EOD6C71X

ELX

Cuptor electric

949499552

EOD6C71Z

ELX

Cuptor electric

949498433

COE7P31X2

ELX

Cuptor electric

944184833

KOBBS31X

ELX

Cuptor electric

944187808

BES331110M

AEG

Cuptor electric

944187805

BES351110M

AEG

Cuptor electric

944187993

BEE431310M

AEG

Cuptor electric

944188097

BCE455350M

AEG

Cuptor electric

944188102

BCE556350M

AEG

Cuptor electric

944188101

BCE556350B

AEG

Cuptor electric

944188148

BPE556320M

AEG

Cuptor electric

944187779

BSE882320M

AEG

Cuptor electric

944187785

BSE792320M

AEG

Cuptor electric

944187777

BSK882320M

AEG

Cuptor electric

944188375

BSK999330M

AEG

Cuptor electric

944187781

BPE842320M

AEG

Cuptor electric

944187801

BCE451350M

AEG

Cuptor electric

944187791

BPE742320M

AEG

Cuptor electric

944187996

BPE742320B

AEG

Cuptor electric

949713402

EOG2102AOX

ELX

Cuptor gaz

947608762

LMS2203EMX

ELX

Cuptor microunde

947608772

EMS4253TEX

ELX

Cuptor microunde

947608763

LMS4253TMX

ELX

Cuptor microunde

947608765

LMS4253TMK

ELX

Cuptor microunde

947608766

LMS4253TMW

ELX

Cuptor microunde

947608749

KMFD264TEX

ELX

Cuptor microunde

947607444

MSB2547D-M

AEG

Cuptor microunde

947608721

MBE2658DEM

AEG

Cuptor microunde

947727405

EBD4X

ELX

Echipament special încorporabil

923421077

ERW0673AOA

ELX

Echipament special încorporabil

923421078

ERW1573AOA

ELX

Echipament special încorporabil

923421110

KBW5X

ELX

Echipament special încorporabil

942401552

EBC65X

ELX

Echipament special încorporabil

942401553

KBC65Z

ELX

Echipament special încorporabil

947727450

KBV4X

ELX

Echipament special încorporabil

942401229

KKK884500M

AEG

Echipament special încorporabil

933028009

ERN1300AOW

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

933030008

ERN1200FOW

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

933015101

ERN1400AOW

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

933015180

LRB2AF88S

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

933016101

ERN1300FOW

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

933016170

LFB2AF88S

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

933033738

LUB3AE88S

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

933033011

ERN2201BOW

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

933033047

LRB3AF12S

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

933033111

ERN2001BOW

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

933033147

LFB3AF12S

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

923581007

ERN3211AOW

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

923581059

ERS3DF18S

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

922782034

LUT6NF18S

ELX

Frigider/Congelator încorporabil

933024053

SKB58211AF

AEG

Frigider/Congelator încorporabil

933024093

SKB582F1AF

AEG

Frigider/Congelator încorporabil

933027074

ABB682F1AF

AEG

Frigider/Congelator încorporabil

942150768

EFU216W

ELX

Hotă

942150767

EFU216S

ELX

Hotă

942150766

LFU216X

ELX

Hotă

942022052

LFP216S

ELX

Hotă

942022056

LFP316S

ELX

Hotă

942022437

LFP316AB

ELX

Hotă

942022517

LFP316FW

ELX

Hotă

942150468

EFP60460OX

ELX

Hotă

942022116

LFP536X

ELX

Hotă

942022118

LFP539X

ELX

Hotă

942022004

LFC316X

ELX

Hotă

942022008

LFC319X

ELX

Hotă

942022431

LFT426X

ELX

Hotă

942022430

LFT429X

ELX

Hotă

942022433

EFC226R

ELX

Hotă

942022434

EFC226V

ELX

Hotă

942150412

EFB60460OX

ELX

Hotă

942150414

EFB90460OX

ELX

Hotă

942150419

EFF60560OX

ELX

Hotă

942150422

EFF90560OX

ELX

Hotă

942022428

LFT766X

ELX

Hotă

942022426

LFT769X

ELX

Hotă

942051017

LFG716X

ELX

Hotă

942051015

LFG719X

ELX

Hotă

942051379

LFG716R

ELX

Hotă

942051403

LFV416K

ELX

Hotă

942051237

LFV616K

ELX

Hotă

942051402

LFV419K

ELX

Hotă

942051236

LFV619K

ELX

Hotă

942051250

LFV319W

ELX

Hotă

942051383

LFV619R

ELX

Hotă

942051231

EFI739X

ELX

Hotă

942051226

KFIA19R

ELX

Hotă

942051245

LFD619Y

ELX

Hotă

942022516

LFP316FB

ELX

Hotă

942022100

DGB1522S

AEG

Hotă

942022066

DGB2531M

AEG

Hotă

942022048

DPB2621S

AEG

Hotă

942150551

DPB5650M

AEG

Hotă

942150893

DPB5652M

AEG

Hotă

942150547

DPE5650G

AEG

Hotă

942150546

DPE5950G

AEG

Hotă

942150708

DBB4650M

AEG

Hotă

942051316

DBE5661HG

AEG

Hotă

942051315

DBE5961HG

AEG

Hotă

942051307

DVE5971HG

AEG

Hotă

942051314

DIE5961HG

AEG

Hotă

942051322

DDE5960B

AEG

Hotă

911066021

ESI4501LOX

ELX

Masină spălat vase

911064015

EES42210IX

ELX

Masină spălat vase

911066020

ESI4621LOX

ELX

Masină spălat vase

911064016

EEM43300IX

ELX

Masină spălat vase

911075039

EEA22100L

ELX

Masină spălat vase

911074054

EES42210L

ELX

Masină spălat vase

911077021

EEG62300L

ELX

Masină spălat vase

911079057

EEA71210L

ELX

Masină spălat vase

911079056

EEA12100L

ELX

Masină spălat vase

911076065

ESL4510LO

ELX

Masină spălat vase

911077023

EEG62310L

ELX

Masină spălat vase

911529210

ESI5205LOX

ELX

Masină spălat vase

911526162

ESI5545LOX

ELX

Masină spălat vase

911526163

ESI5550LOX

ELX

Masină spălat vase

911526375

ESI9500LOX

ELX

Masină spălat vase

911424484

EEM69300IX

ELX

Masină spălat vase

911426361

ESI8550ROX

ELX

Masină spălat vase

911427319

ESI8730RAX

ELX

Masină spălat vase

911539264

EEA717100L

ELX

Masină spălat vase

911535222

EEA27200L

ELX

Masină spălat vase

911536423

EES47320L

ELX

Masină spălat vase

911536521

EES848200L

ELX

Masină spălat vase

911536444

EEM48221L

ELX

Masină spălat vase

911536428

EEM48320L

ELX

Masină spălat vase

911536443

EEM48321L

ELX

Masină spălat vase

911436383

KESC9200L

ELX

Masină spălat vase

911434570

EEG69300L

ELX

Masină spălat vase

911438369

KEGA9300L

ELX

Masină spălat vase

911438367

EEC87300L

ELX

Masină spălat vase

911539246

EEA17100L

ELX

Masină spălat vase

911536398

EEM48210L

ELX

Masină spălat vase

911536471

EEG48300L

ELX

Masină spălat vase

911536473

EES48200L

ELX

Masină spălat vase

911535224

EES27100L

ELX

Masină spălat vase

911535264

EES27100L

ELX

Masină spălat vase

911535225

KESD7100L

ELX

Masină spălat vase

911535263

KESD7100L

ELX

Masină spălat vase

911064013

FEE63400PM

AEG

Masină spălat vase

911064019

FEE73517PM

AEG

Masină spălat vase

911075044

FSE31407Z

AEG

Masină spălat vase

911077024

FSE73507P

AEG

Masină spălat vase

911077033

FSE73527P

AEG

Masină spălat vase

911524061

FEE53600ZM

AEG

Masină spălat vase

911524097

FEE52910ZM

AEG

Masină spălat vase

911424387

FEE62700PM

AEG

Masină spălat vase

911424480

FEE84706PM

AEG

Masină spălat vase

911536392

FSE52910Z

AEG

Masină spălat vase

911436390

FSB53637P

AEG

Masină spălat vase

911536416

FSB53907Z

AEG

Masină spălat vase

911536515

FSB53927Z

AEG

Masină spălat vase

911434552

FSE63717P

AEG

Masină spălat vase

911438359

FSK93707P

AEG

Masină spălat vase

911438356

FSK93807P

AEG

Masină spălat vase

949738727

EHF3920BOK

ELX

Plită electrică

949738728

EHH3920BVK

ELX

Plită electrică

949492234

EHF6240XXK

ELX

Plită electrică

949492104

EHF6241FOK

ELX

Plită electrică

949492105

EHF6343FOK

ELX

Plită electrică

949596136

EHF6547FXK

ELX

Plită electrică

949596187

EHG46341FK

ELX

Plită electrică

949760068

EGD6576NOK

ELX

Plită electrică

949492087

EHH6240ISK

ELX

Plită electrică

949492350

LIV63431BK

ELX

Plită electrică

949596804

EIT61443B

ELX

Plită electrică

949492353

CIR60430CB

ELX

Plită electrică

949596713

EIV644

ELX

Plită electrică

949596859

EIS62443

ELX

Plită electrică

949596832

EIV63440BW

ELX

Plită electrică

949596835

EIV63440BS

ELX

Plită electrică

949596706

EIV654

ELX

Plită electrică

949596883

EIP6446

ELX

Plită electrică

949596906

EIS6448

ELX

Plită electrică

949596891

EIS6648

ELX

Plită electrică

949596712

EIV744

ELX

Plită electrică

949596717

EIV734

ELX

Plită electrică

949596962

EIS7548

ELX

Plită electrică

949596860

EIS824

ELX

Plită electrică

949596985

EIS8134

ELX

Plită electrică

949596714

EIV835

ELX

Plită electrică

949596879

EIP8146

ELX

Plită electrică

949596963

EIS84486

ELX

Plită electrică

949596889

EIS8648

ELX

Plită electrică

949596708

EIV9467

ELX

Plită electrică

949640515

KGG6426K

ELX

Plită electrică

949492370

EIT60428C

ELX

Plită electrică

949492342

LIR60430

ELX

Plită electrică

949492345

LIR60433B

ELX

Plită electrică

949596987

EIS62449

ELX

Plită electrică

949596984

EIS6134

ELX

Plită electrică

949640589

KGS6404SX

ELX

Plită electrică

949640659

EGS6436SX

ELX

Plită electrică

949640514

KGG6437K

ELX

Plită electrică

949492228

EHF6346XOK

ELX

Plită electrică

949596718

EIV634

ELX

Plită electrică

949597552

IKE42640KB

AEG

Plită electrică

949597551

ITE42600KB

AEG

Plită electrică

949492126

HK634021XB

AEG

Plită electrică

949595301

HK365407XB

AEG

Plită electrică

949597446

IKB64413FB

AEG

Plită electrică

949597595

IAE64431FB

AEG

Plită electrică

949597519

IAE64413XB

AEG

Plită electrică

949597363

IKE64471FB

AEG

Plită electrică

949597561

IAE64843FB

AEG

Plită electrică

949597365

IKE74451FB

AEG

Plită electrică

949597423

IAE84411XB

AEG

Plită electrică

949597550

IAE84851FB

AEG

Plită electrică

942150871

IDK84453IB

AEG

Plită electrică

949597287

IKB64301XB

AEG

Plită electrică

949597229

IKE84471XB

AEG

Plită electrică

949738236

EGG3322NVX

ELX

Plită gaz

949738243

EGC3322NVK

ELX

Plită gaz

949640692

KGS6424SX

ELX

Plită gaz

949640693

KGS6426SX

ELX

Plită gaz

949640694

KGS6436SX

ELX

Plită gaz

949640699

KGS6456SX

ELX

Plită gaz

949640552

EGH6343RON

ELX

Plită gaz

949640553

EGH6343ROR

ELX

Plită gaz

949640671

KGS6436RK

ELX

Plită gaz

949640773

KGU64361X

ELX

Plită gaz

949640362

EGH6349BOX

ELX

Plită gaz

949630845

KGS7536SX

ELX

Plită gaz

949640736

KGG6407K

ELX

Plită gaz

949640423

EGT6242NVK

ELX

Plită gaz

949640476

KGG6456K

ELX

Plită gaz

949640472

KGG6436W

ELX

Plită gaz

949640474

KGG6436S

ELX

Plită gaz

949630742

KGG7536K

ELX

Plită gaz

949770073

KGV7539IK

ELX

Plită gaz

949738234

HC412001GB

AEG

Plită gaz

949640847

HGB64420SM

AEG

Plită gaz

949640532

HKB64540NB

AEG

Plită gaz

949630794

HKB75540NB

AEG

Plită gaz

949640730

HGB64301UM

AEG

Plită gaz

949640529

HKB64440NB

AEG

Plită gaz

949740641

KGM64311X

ELX

Plită mixtă

949760070

EGE6172NOK

ELX

Plită mixtă

949740619

EGE6182NOK

ELX

Plită mixtă

914917605

EW6F527W

ELX

Mașină spălat rufe

914917606

EW6F528W

ELX

Mașină spălat rufe

914917424

EW6F428WU

ELX

Mașină spălat rufe

914917220

EW6F328W

ELX

Mașină spălat rufe

914916308

EW6F348SA

ELX

Mașină spălat rufe

914555007

EW7F348W

ELX

Mașină spălat rufe

914555206

EW7F249S

ELX

Mașină spălat rufe

914917005

EW8F228S

ELX

Mașină spălat rufe

914555800

EW8F248B

ELX

Mașină spălat rufe

914555806

EW8F148B

ELX

Mașină spălat rufe

914555434

EW8F169SA

ELX

Mașină spălat rufe

914555604

EW9F161B

ELX

Mașină spălat rufe

914580009

EW7F348SI

ELX

Mașină spălat rufe

914340522

EW6S506W

ELX

Mașină spălat rufe

914340426

EW6S426W

ELX

Mașină spălat rufe

914340432

EW6S426BI

ELX

Mașină spălat rufe

914340425

EW6S406BX 

ELX

Mașină spălat rufe

914340461

EW6S427W

ELX

Mașină spălat rufe

914340363

EW6S347S

ELX

Mașină spălat rufe

914340381

EW6S327SX

ELX

Mașină spălat rufe

913118613

EW2T5261E

ELX

Mașină spălat rufe

913118519

EW6T5261

ELX

Mașină spălat rufe

913128426

EW6T4262

ELX

Mașină spălat rufe

913128433

EW6T4262I

ELX

Mașină spălat rufe

913128425

EW6T4272I

ELX

Mașină spălat rufe

913128349

EW7T3272

ELX

Mașină spălat rufe

913128347

EW7T3372

ELX

Mașină spălat rufe

914600606

EW7W447W

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914603525

EWW1685W

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600603

EW7W4684W

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600710

EW7W468W

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600707

EW7W369S

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600705

EW7W361S

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600803

EW8W261B

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600810

EW8W261B

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600309

EW9W161B

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600334

EW9W161BC

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914606408

EW7W368SI

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

916098367

EW6C527P

ELX

Uscător de rufe

916098364

EW6C428W

ELX

Uscător de rufe

916098204

EW7H438B

ELX

Uscător de rufe

916098205

EW8H458B

ELX

Uscător de rufe

916098357

EW8H258B

ELX

Uscător de rufe

916098872

EW8H258B

ELX

Uscător de rufe

916098377

EW8H259ST

ELX

Uscător de rufe

916098354

EW8H359S

ELX

Uscător de rufe

916098352

EW8HS259S

ELX

Uscător de rufe

916098201

EW9H378S

ELX

Uscător de rufe

916098642

EW9H188SC

ELX

Uscător de rufe

914341152

L6SE47SE

AEG

Mașină spălat rufe

914915034

L6FEG49S

AEG

Mașină spălat rufe

914915049

L6FEG49S

AEG

Mașină spălat rufe

914915022

L6FBG41S

AEG

Mașină spălat rufe

914550033

L7FBE48S

AEG

Mașină spălat rufe

914550037

L7FEC48S

AEG

Mașină spălat rufe

914550058

L7FEE68S

AEG

Mașină spălat rufe

914550427

L7FEC41S

AEG

Mașină spălat rufe

914550466

L7FBE69SA

AEG

Mașină spălat rufe

914550814

L8FEC68S

AEG

Mașină spălat rufe

914550907

L9FEA69S

AEG

Mașină spălat rufe

914606412

L8WBE68SI

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914605224

L8WBC61S

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914605249

L8WBC61SC

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914600307

L9WBC61B

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914600339

L9WBA61BC

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

913123712

LTX7E273E

AEG

Mașină spălat rufe

913123803

LTX7C373E

AEG

Mașină spălat rufe

913123857

LTX7C373E

AEG

Mașină spălat rufe

913123850

LTX8C373E

AEG

Mașină spălat rufe

916098235

T7DBE38S

AEG

Uscător de rufe

916099041

T7DBE48S

AEG

Uscător de rufe

916097876

T8DBE48S

AEG

Uscător de rufe

916098900

T8DBE48S

AEG

Uscător de rufe

916098493

T8DBG49S

AEG

Uscător de rufe

916098266

T8DBC49S

AEG

Uscător de rufe

916098064

T8DEA68S

AEG

Uscător de rufe

916098640

T9DBC68S

AEG

Uscător de rufe

922782034

LUT6NF18S

ELX

Combină frigorifică

925561028

SCE819D8TS

AEG

Combină frigorifică

925505061

ENT6TE18S

ELX

Combină frigorifică

925505063

ENT6TF18S

ELX

Combină frigorifică

911077021

EEG62300L

ELX

Masină spălat vase

911539264

EEA717100L

ELX

Masină spălat vase

911536521

EES848200L

ELX

Masină spălat vase

911536444

EEM48221L

ELX

Masină spălat vase

911536428

EEM48320L

ELX

Masină spălat vase

911536443

EEM48321L

ELX

Masină spălat vase

911536471

EEG48300L

ELX

Masină spălat vase

911536473

EES48200L

ELX

Masină spălat vase

911535264

EES27100L

ELX

Masină spălat vase

911535263

KESD7100L

ELX

Masină spălat vase

911054057

FFB62407ZW

AEG

Masină spălat vase

911075044

FSE31407Z

AEG

Masină spălat vase

911436390

FSB53637P

AEG

Masină spălat vase

911536515

FSB53927Z

AEG

Masină spălat vase

911438395

FSE83838P

AEG

Masină spălat vase

911438421

FSK93718P

AEG

Masină spălat vase

911438398

FSK73768P

AEG

Masină spălat vase

911434659

FSE74738P

AEG

Masină spălat vase

911434668

FSE73727P

AEG

Masină spălat vase

911434645

FSE74608P

AEG

Masină spălat vase

911438404

EEC87300W

ELX

Masină spălat vase

911434728

KECB7310L

ELX

Masină spălat vase

911438403

KEZA9310W

ELX

Masină spălat vase

911434682

EEG69410W

ELX

Masină spălat vase

911434689

EEM69410W

ELX

Masină spălat vase

911434691

KEMB9310L

ELX

Masină spălat vase

911434685

EEG67410W

ELX

Masină spălat vase

911424480

FEE84706PM

AEG

Masină spălat vase

911424484

EEM69300IX

ELX

Masină spălat vase

911417363

ESM89300SX

ELX

Masină spălat vase

911077033

FSE73527P

AEG

Masină spălat vase

911077034

EEM63301L

ELX

Masină spălat vase

911074089

EEM43211L

ELX

Masină spălat vase

916098867

EW8H458B

ELX

Uscător

916098872

EW8H258B

ELX

Uscător

916098900

T8DBE48S

AEG

Uscător

914915049

L6FEG49S

AEG

Mașină spălat rufe

914555232

EW7F349W

ELX

Mașină spălat rufe

914920700

EW7F3742PB

ELX

Mașină spălat rufe

913123857

LTX7C373E

AEG

Mașină spălat rufe

914600810

EW8W261B

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600334

EW9W161BC

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914603525

EWW1685W

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914605249

L8WBC61SC

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

933028021

LXB2AF82S

Elx

Frigider încorporabil

925503206

LNT3FF18S

Elx

Combină frigorifică încorporabilă

942150893

DPB5652M

AEG

Hotă telescopică

933024093

SKB582F1AF

AEG

Frigider încorporabil

933027087

ABB682F1AF

AEG

Congelator încorporabil

944068030

EZF5E40X

ELX

Cuptor electric

949498456

EOE8P39WV

ELX

Cuptor electric

949499558

EOD6C77WX

ELX

Cuptor electric

949499637

EOD6P66WX

ELX

Cuptor electric

949498455

EOE8P39WX

ELX

Cuptor electric

944032028

KOE8P89WZ

ELX

Cuptor electric

949494767

EOC6P77WX

ELX

Cuptor electric

949494777

EOC8P39WX

ELX

Cuptor electric

944032009

EOB8S39WX

ELX

Cuptor electric

944032027

EOB8S39WZ

ELX

Cuptor electric

944068136

EZF5E43X

ELX

Cuptor electric

949494470

EOC6H71Z

ELX

Cuptor electric

949499835

KODDP77WX

ELX

Cuptor electric

944064904

EZB3430AOK

ELX

Cuptor electric

949499312

EOD3C70TK

ELX

Cuptor electric

949499836

EOD6P77WX

ELX

Cuptor electric

949499559

EOD6C77WZ

ELX

Cuptor electric

944032007

KOBBS39WX

ELX

Cuptor electric

944188509

BCE558370M

AEG

Cuptor electric

944188508

BCE558370B

AEG

Cuptor electric

944188511

BPE558370M

AEG

Cuptor electric

944188503

BSE798380M

AEG

Cuptor electric

944188483

BSE798380B

AEG

Cuptor electric

944188376

BPE748380M

AEG

Cuptor electric

944188489

BPE748380B

AEG

Cuptor electric

923421237

KBW5X

ELX

Echipament special încorporabil

933035205

LRB2AE88S

ELX

Figider încorporabil

942022478

LFP316AS

ELX

Hotă

942022572

LFG716X

ELX

Hotă

942022570

LFG719X

ELX

Hotă

942022578

LFG716R

ELX

Hotă

949738785

LHR3233CK

ELX

Plită electrică

949738762

LIT30230C

ELX

Plită electrică

949760084

EGD6576NOK

ELX

Plită electrică

949599149

LIL61424C

ELX

Plită electrică

949599150

LIL61434C

ELX

Plită electrică

949596970

EIS62441

ELX

Plită electrică

949597643

IKB64301XB

AEG

Plită electrică

949640637

KGS6424SX

ELX

Plită gaz

949640657

KGS6436SX

ELX

Plită gaz

949640677

KGS6456SX

ELX

Plită gaz

949640732

KGU64361X

ELX

Plită gaz

949630823

KGS7536SX

ELX

Plită gaz

949640775

EGT6242NVK

ELX

Plită gaz

949640882

KGG64365K

ELX

Plită gaz

949630924

KGG75365K

ELX

Plită gaz

949750981

KGG95375K

ELX

Plită gaz

949640876

HKB64450NB

AEG

Plită gaz

949630918

HKB75450NB

AEG

Plită gaz

949640896

HKB64420NB

AEG

Plită gaz

916099035

EW7H458B

ELX

Uscător

914920709

EW7F348AW

ELX

Mașină spălat rufe

914555613

EW9F149S

ELX

Mașină spălat rufe

914340453

EW6S426WI

ELX

Mașină spălat rufe

914340454

EW6S406BXI

ELX

Mașină spălat rufe

914340480

EW6S427WI

ELX

Mașină spălat rufe

914340382

EW6S327SXI

ELX

Mașină spălat rufe

913128348

EW8T3372

ELX

Mașină spălat rufe

916099116

EW9H378S

ELX

Uscător

913138521

EW6TN5261

ELX

Mașină spălat rufe

913138607

EW2TN5261E

ELX

Mașină spălat rufe

913148414

EW6TN24262

ELX

Mașină spălat rufe

914555232

EW7F349PW

ELX

Mașină spălat rufe

914340370

EW6S327SI

ELX

Mașină spălat rufe

914915061

L6FLG41S

AEG

Mașină spălat rufe

914917277

EW6F348W

ELX

Mașină spălat rufe

914916327

EW6F348BSA

ELX

Mașină spălat rufe

914555467

EW8F169ASA

ELX

Mașină spălat rufe

913148428

EW6TN4262

ELX

Mașină spălat rufe

913148413

EW6TN4272

ELX

Mașină spălat rufe

914550543

L7FBE49BSA

AEG

Mașină spălat rufe

914340383

EW6S347SI

ELX

Mașină spălat rufe

913148334

EW7TN3272

ELX

Mașină spălat rufe

913148320

EW7TN3372

ELX

Mașină spălat rufe

914610109

EW7WO447W

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914610105

EW7WO368S

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600738

EW7WN468W

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600736

EW7WN369S

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600735

EW7WN361S

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600817

EW8WN261B

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

914600334

EW9W161BC

ELX

Mașină spălat rufe cu uscător

916098867

EW8H458B

ELX

Uscător de rufe

913143713

LTN7E273E

AEG

Mașină spălat rufe

913143815

LTN7C373E

AEG

Mașină spălat rufe

914610217

L7WBGO48W

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914610205

L7WBGO49S

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914605249

L8WBC61SC

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914600355

L9WBCN61B

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914600366

L9WBAN61BC

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

942022582

LFG516X

ELX

Hotă

925503159

LNT3LF18S

ELX

Combină frigorifică

911074061

KESC2210L

ELX

Mașină spălat vase

944032011

KOEBP39WZ

ELX

Cuptor electric

944032040

EOA9S31WZ

ELX

Cuptor electric

949599184

EIV87675

ELX

Plită electrică

911529240

EEA17100IX

ELX

Masină spălat vase

911524114

EES47300IX

ELX

Masină spălat vase

911524126

EES47310IX

ELX

Masină spălat vase

911524116

EEM48200IX

ELX

Masină spălat vase

911524115

EEM48300IX

ELX

Masină spălat vase

911535282

EEA27200L

ELX

Masină spălat vase

949597844

IKE86688FB

AEG

Plită electrică

949597654

IKE64450FB

AEG

Plită electrică

942051422

DVE5971HG

AEG

Hotă

911524121

FEE53610ZM

AEG

Masină spălat vase

911524117

FES5396XZM

AEG

Masină spălat vase

911424482

FEE72706PM

AEG

Masină spălat vase

911536415

FSB52917Z

AEG

Masină spălat vase

914550114

L7FNE48S

AEG

Masină spălat rufe

914555232

EW7F349PW

ELX

Masină spălat rufe

914550529

L7FEC41PS

AEG

Masină spălat rufe

914550120

L7FNC48S

AEG

Masină spălat rufe

914555463

EW8F249PSC

ELX

Masină spălat rufe

914550116

L7FOE48S

AEG

Masină spălat rufe

914555812

EW8FN248B

ELX

Masină spălat rufe

914555463

EW8F249PSC

ELX

Masină spălat rufe

914555232

EW7F349PW

ELX

Masină spălat rufe

914550736

L8FEC69PS

AEG

Masină spălat rufe

914550529

L7FEC41PS

AEG

Masină spălat rufe

914340542

EW6SN506W

ELX

Masină spălat rufe

914915061

L6FLG41S

AEG

Masină spălat rufe

914916327

EW6F348BSA

ELX

Masină spălat rufe

914920709

EW7F348AW

ELX

Masină spălat rufe

916098205

EW8H458B

ELX

Uscător de rufe

916098872

EW8H258B

ELX

Uscător de rufe

916099116

EW9H378S

ELX

Uscător de rufe

914916327

EW6F349BSA

ELX

Masină spălat rufe

914500500

EW7FN348PS

ELX

Masină spălat rufe

914555233

EW7F249PS

ELX

Masină spălat rufe

914555813

EW8FN148B

ELX

Masină spălat rufe

914340645

EW6SN426WI

ELX

Masină spălat rufe

914340646

EW6SN426BI

ELX

Masină spălat rufe

914340641

EW6SN406BXI

ELX

Masină spălat rufe

914340680

EW6SN427WI

ELX

Masină spălat rufe

914340383

EW6SN347SI

ELX

Masină spălat rufe

914340391

EW6SN327SXI

ELX

Masină spălat rufe

914340261

EW6S227C

ELX

Masină spălat rufe

914340269

EW6N227C

ELX

Masină spălat rufe

914603530

EWWN1685W

ELX

Masină spălat rufe cu uscător

914610120

EW7WO448W

ELX

Masină spălat rufe cu uscător

914610127

EW7WO349S

ELX

Masină spălat rufe cu uscător

916097876

T8DBE48S

AEG

Uscător de rufe

914580403

L8FBE48SI

AEG

Masină spălat rufe

914915034

L6FEG49S

AEG

Masină spălat rufe

913123857

LTX7C373E

AEG

Masină spălat rufe

914600317

L9WBA61B

AEG

Masină spălat rufe cu uscător

914550844

L8FNC68S

AEG

Masină spălat rufe

914341169

L6SNE47SE

AEG

Masină spălat rufe

914341151

L6SE27C

AEG

Masină spălat rufe

914341163

L6SNE27C

AEG

Masină spălat rufe

914550526

L7FEE49PS

AEG

Masină spălat rufe

943003482

LKG500001W

ELX

Aragaz

943003481

LKG500002W

ELX

Aragaz

943003478

LKG500002X

ELX

Aragaz

943003476

LKG504000W

ELX

Aragaz

943003528

LKG504000K

ELX

Aragaz

943003475

LKG504000X

ELX

Aragaz

943003473

LKG604001X

ELX

Aragaz

943003529

LKG604000K

ELX

Aragaz

943005327

LKM660200X

ELX

Aragaz

943005367

LKK520002W

ELX

Aragaz

943005515

LKK520002K

ELX

Aragaz

943005346

LKK560000X

ELX

Aragaz

943005359

LKK560205W

ELX

Aragaz

943005339

LKK560208X

ELX

Aragaz

943005335

LKK564201X

ELX

Aragaz

943005309

LKR564200W

ELX

Aragaz

943005523

LKR564200W

ELX

Aragaz

943005311

LKR560000X

ELX

Aragaz

943005307

LKR564200X

ELX

Aragaz

943005521

LKR564200X

ELX

Aragaz

943005308

LKR564200K

ELX

Aragaz

943005524

LKR564200K

ELX

Aragaz

943005305

LKI564200X

ELX

Aragaz

943005324

LKK660200W

ELX

Aragaz

943005321

LKK660201X

ELX

Aragaz

943005516

LKK660200K

ELX

Aragaz

943005320

LKK660200X

ELX

Aragaz

943005299

LKR664100W

ELX

Aragaz

943005526

LKR664100W

ELX

Aragaz

943005298

LKR664100X

ELX

Aragaz

943005525

LKR664100X

ELX

Aragaz

943003474

LKG604001W

ELX

Aragaz

943003472

LKG604000X

ELX

Aragaz

943005369

LKM520000X

ELX

Aragaz

943005360

LKK560000W

ELX

Aragaz

943005362

LKK560000K

ELX

Aragaz

943005354

LKK520002X

ELX

Aragaz

943005337

LKK560200X

ELX

Aragaz

943005318

LKK664200X

ELX

Aragaz

943005332

CKB56480BW

AEG

Aragaz

943005329

CKB56480BM

AEG

Aragaz

943005304

CCB56481BW

AEG

Aragaz

943005518

CCB56481BW

AEG

Aragaz

943005303

CCB56481BM

AEG

Aragaz

943005517

CCB56481BM

AEG

Aragaz

943005301

CIB56481BM

AEG

Aragaz

943005473

LKI564201K

ELX

Aragaz

943005474

LKR564201K

ELX

Aragaz

943005504

LKR540202W

ELX

Aragaz

943005505

LKR540202X

ELX

Aragaz

925501308

LNT8TE18S3

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925501317

LNT7TF18S

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925501321

SCE818E8TS

AEG

Combină frigorifică încorporabilă

925505302

ENT6NE18S

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925560200

SCB819F8FS

AEG

Combină frigorifică încorporabilă

925560306

LNS8FF19S

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925561302

ENS8TE19S

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925561303

ENS6TE19S

ELX

Combină frigorifică încorporabilă

925561322

SCE819D8TS

AEG

Combină frigorifică încorporabilă

949498154

EOF6P70X

ELX

Cuptor încorporabil

944188490

BPK748380M

AEG

Cuptor încorporabil

944032072

KOBBS39X

ELX

Cuptor încorporabil

944032073

EOB8S39X

ELX

Cuptor încorporabil

944032074

KOEBP39Z

ELX

Cuptor încorporabil

944032075

EOB8S39Z

ELX

Cuptor încorporabil

944066920

EVL6E46X

ELX

Cuptor încorporabil

944068055

EOD5C70BX

ELX

Cuptor încorporabil

944068056

EOD5H70BX

ELX

Cuptor încorporabil

944068163

EOD3C40BX

ELX

Cuptor încorporabil

944068165

KOD5C70BX

ELX

Cuptor încorporabil

944068222

EOF5C50BZ

ELX

Cuptor încorporabil

944068230

EOH3C00BX

ELX

Cuptor încorporabil

944068231

EOF3H50BK

ELX

Cuptor încorporabil

944068235

EOF3H00BX

ELX

Cuptor încorporabil

944068236

EOH3H00BX

ELX

Cuptor încorporabil

944068238

EOF5C50BX

ELX

Cuptor încorporabil

944068239

EOF5C50BV

ELX

Cuptor încorporabil

944068240

EOF5H40BX

ELX

Cuptor încorporabil

944068241

EOF5H50BX

ELX

Cuptor încorporabil

944184893

EOE7P31Z

ELX

Cuptor încorporabil

944188622

BCE546360M

AEG

Cuptor încorporabil

944188629

BPE742380M

AEG

Cuptor încorporabil

944188664

BPE556360M

AEG

Cuptor încorporabil

944188678

BPE742380B

AEG

Cuptor încorporabil

944188679

BPK742380M

AEG

Cuptor încorporabil

944188682

BSE792380B

AEG

Cuptor încorporabil

944188706

BSE792380M

AEG

Cuptor încorporabil

944188707

BCE556360B

AEG

Cuptor încorporabil

944188708

BCE556360M

AEG

Cuptor încorporabil

949494813

EOC6P77X

ELX

Cuptor încorporabil

949494816

EOC8P39X

ELX

Cuptor încorporabil

949498212

EOF6P76X2

ELX

Cuptor încorporabil

949498213

EOF4P56X

ELX

Cuptor încorporabil

949498473

EOE8P39X

ELX

Cuptor încorporabil

949498474

EOE8P39V

ELX

Cuptor încorporabil

949499562

EOD6C77X

ELX

Cuptor încorporabil

949499563

EOD6C77Z

ELX

Cuptor încorporabil

949499651

EOD6P66X

ELX

Cuptor încorporabil

949499656

EOD6P76X

ELX

Cuptor încorporabil

949499845

KODDP77X

ELX

Cuptor încorporabil

949499846

EOD6P77X

ELX

Cuptor încorporabil

942401561

KKA894500M

AEG

Esspresor de cafea încorporabil

942401566

EBC85X

ELX

Esspresor de cafea încorporabil

942401567

KBC85Z

ELX

Esspresor de cafea încorporabil

942022568

DGE5661HM

AEG

Hotă

942022596

DPE5660M

AEG

Hotă

942022599

DPB3640M

AEG

Hotă

942022619

LFP616X

ELX

Hotă

942022624

LFP416X

ELX

Hotă

942022625

LFP419X

ELX

Hotă

942022629

LFP616W

ELX

Hotă

942022662

LFP616K

ELX

Hotă

942022663

DGB3523S

AEG

Hotă

942022664

LFG235S

ELX

Hotă

942022672

DPB3632S

AEG

Hotă

942022673

LFP226S

ELX

Hotă

942022676

LFP326S

ELX

Hotă

942022681

LFP326AB

ELX

Hotă

942022682

LFP326AS

ELX

Hotă

942022683

LFP326FB

ELX

Hotă

942022684

LFP326FW

ELX

Hotă

942490753

DPE5661G

AEG

Hotă

911079070

EEA13100L

ELX

Mașină spălat vase

911434773

EEM69410L

ELX

Mașină spălat vase

911434780

EEM68510W

ELX

Mașină spălat vase

911434799

EEG67410L

ELX

Mașină spălat vase

911434801

EEG69410L

ELX

Mașină spălat vase

911434805

FSE74617P

AEG

Mașină spălat vase

911434811

FSE74737P

AEG

Mașină spălat vase

911438429

EEM88510W

ELX

Mașină spălat vase

911438430

FSK75758P

AEG

Mașină spălat vase

911438437

FSK73767P

AEG

Mașină spălat vase

911438438

FSK93717P

AEG

Mașină spălat vase

911438440

EEC87315L

ELX

Mașină spălat vase

911438444

FSE83847P

AEG

Mașină spălat vase

911438446

KEZA9315L

ELX

Mașină spălat vase

911539295

EEA17110L

ELX

Mașină spălat vase

911539296

EEA717110L

ELX

Mașină spălat vase

949640896

HKB64420NB

AEG

Plită încorporabilă

949492519

LIB60420CK

ELX

Plită încorporabilă

949492530

LIB60424CK

ELX

Plită încorporabilă

949597851

CCE84779FB

AEG

Plită încorporabilă

949597907

IKE85753FB

AEG

Plită încorporabilă

949599199

KCC85450

ELX

Plită încorporabilă

949630955

HKB75453NB

AEG

Plită încorporabilă

949630962

KGG753753K

ELX

Plită încorporabilă

949630989

KGG75362K

ELX

Plită încorporabilă

949631005

KGS75362XX

ELX

Plită încorporabilă

949640928

HKB64453NB

AEG

Plită încorporabilă

949640935

KGG643753K

ELX

Plită încorporabilă

949640938

KGU643723Z

ELX

Plită încorporabilă

949641003

KGG64362W

ELX

Plită încorporabilă

949641004

KGG64362S

ELX

Plită încorporabilă

949641009

KGS64362XX

ELX

Plită încorporabilă

949641010

KGS64562SX

ELX

Plită încorporabilă

949750994

KGG953753K

ELX

Plită încorporabilă

923421257

AWUS018B7B

AEG

Răcitor de vinuri

923421261

AWUS040B8B

AEG

Răcitor de vinuri

923421263

AWUD040B8B

AEG

Răcitor de vinuri

923421290

AWCM082B9B

AEG

Răcitor de vinuri

923421298

EWUS020B5B

ELX

Răcitor de vinuri

923421300

EWUS052B5B

ELX

Răcitor de vinuri

923421302

AWUS020B5B

AEG

Răcitor de vinuri

923421304

AWUS052B5B

AEG

Răcitor de vinuri

947727505

EBD4X

ELX

Sertar termic

950011383

PA91-404GY

ELX

Purificator aer

950011385

PA91-604GY

ELX

Purificator aer

950011402

EXD16DN4W

ELX

Dezumidificator

950011403

EXD20DN4W

ELX

Dezumidificator

950010972

EXP34U338CW

ELX

Aer conditionat

950011554

WA51-304WT

ELX

Purificator aer

950011560

WA71-305DG

ELX

Purificator aer

950011559

WA71-305GY

ELX

Purificator aer

914912564

EW2FN727W

ELX

Mașină spălat rufe

914917637

EW6FN528W

ELX

Mașină spălat rufe

914917522

EW6FN448W

ELX

Mașină spălat rufe

914916535

EW6FN449S

ELX

Mașină spălat rufe

914500408

EW8FN248PS

ELX

Mașină spălat rufe

914917288

EW6FN348AW

ELX

Mașină spălat rufe

916099480

EW8H259ST

ELX

Uscător  rufe

916099487

EW8H359S

ELX

Uscător  rufe

916099484

EW9HS289S

ELX

Uscător  rufe

916099491

EW9H188SC

ELX

Uscător  rufe

914341169

L6SNE47SE

AEG

Mașină spălat rufe

914550526

L7FEE49PS

AEG

Mașină spălat rufe

913143811

LTN8C373E

AEG

Mașină spălat rufe

914580403

L8FBE48SI

AEG

Mașină spălat rufe

914915709

LFR61944BE

AEG

Mașină spălat rufe

914915710

LFR61144BE

AEG

Mașină spălat rufe

914501402

LFR73844BE

AEG

Mașină spălat rufe

914501614

LFR73964VE

AEG

Mașină spălat rufe

914501616

LFR73164OE

AEG

Mașină spălat rufe

914501508

LFR73944CE

AEG

Mașină spălat rufe

914921752

LFR71844BE

AEG

Mașină spălat rufe

914501007

LFR73944QE

AEG

Mașină spălat rufe

914501310

LFR83966OE

AEG

Mașină spălat rufe

914500803

LFR83846OE

AEG

Mașină spălat rufe

914501106

LFR85146QE

AEG

Mașină spălat rufe

914501209

LFR95146UE

AEG

Mașină spălat rufe

914605260

L8WBC61S

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914611106

LWR75965O

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914610402

LWR73864O

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914610710

LWR98165XE

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914610714

LWR96944B

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914610601

LWR85865O

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

914611305

LWR85165O

AEG

Mașină spălat rufe cu uscător

916099379

TR718L4E

AEG

Uscător  rufe

916099374

TR838P4E

AEG

Uscător  rufe

916099400

TR818A4E

AEG

Uscător  rufe

916099397

TR819P4E

AEG

Uscător  rufe

916099418

TR838H4CE

AEG

Uscător  rufe

916099389

TR939M6CE

AEG

Uscător  rufe

943003547

LKG504002W

ELX

Aragaz

943003545

LKG504002X

ELX

Aragaz

943003542

LKG604003X

ELX

Aragaz

943003543

LKG604002X

ELX

Aragaz

943003541

LKG604003K

ELX

Aragaz

943003544

LKG604002W

ELX

Aragaz

949499826

EOD6P71Z

ELX

Cuptor electric

949599214

KCC83443

ELX

Plită

942022583

EFG516X

ELX

Hotă

942022595

CFG516R

ELX

Hotă

942022579

LFG716W

ELX

Hotă

925503306

LNT2LF18S

ELX

Combină frigorifică

925503314

LNT3FF18S

ELX

Combină frigorifică

925556003

LNG7ME18S

ELX

Combină frigorifică

925556007

LNC8ME18S

ELX

Combină frigorifică

925975008

ECB7TE70S

ELX

Combină frigorifică

944187994

BSE792320B

AEG

Cuptor electric

925556008

SCE818E8MS

AEG

Combină frigorifică

925505059

SCB618E6TS

AEG

Combină frigorifică

 

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei “Garanţie 5 ani - Confort MAX” rămân neschimbate.