Uscătorul de rufe rufe afișează codul de eroare E10 sau C1, emite 1 semnal sonor/se aprinde intermitent 1 dată

Ultima actualizare 11.12.2019 09:35

Problemă

 • Uscătorul de rufe rufe afișează codul de eroare E10 sau C1, emite 1 semnal sonor/se aprinde intermitent 1 dată. Indică faptul că nu se alimentează cu apă, că nu primeşte suficientă apă sau probleme la evacuare.

Se aplică la

 • Maşini de spălat cu uscător (integrate şi independente)

Rezolvare

1. Verificaţi alimentarea cu apă

 • Opriţi robinetul şi demontaţi furtunul de alimentare.
 • Puneţi o găleată sau un recipient similar sub robinet.
 • Deschideţi robinetul şi verificaţi dacă curge suficientă apă.
 • Trebuie să puteţi umple o găleată de 10 litri în aproximativ un minut.


2. Curăţaţi filtrul din furtunul de alimentare adiacent robinetului.

Dacă există un filtru în supapa de apă unde se înşurubează furtunul de alimentare în maşina de spălat, trebuie curăţat şi acesta.

3. Poziţionaţi corect furtunul de scurgere

 • Furtunul de scurgere nu trebuie să se prelungească în scurgere mai mult de 10 cm.
 • Consultaţi instrucţiunile de instalare din manualul de utilizare sau din broşura de instalare furnizată cu aparatul.


4. Furtunul de scurgere trebuie să se afle la înălţimea corectă

 • Înălţimea scurgerii nu trebuie să depăşească 100 cm şi să nu fie sub 60 cm peste baza maşinii sau aşa cum se indică în manualul de utilizare.
 • Consultaţi instrucţiunile de instalare din manualul de utilizare sau din broşura de instalare furnizată cu aparatul.


5. Curăţaţi pompa şi filtrul

 • Curăţaţi pompa şi filtrul de puf, inclusiv elicea pompei (dacă elicea pompei este vizibilă, rotiţi-o cu un creion şi montaţi la loc filtrul).
 • Apoi începeţi un ciclu de spălare fierbinte, fără a adăuga detergent, pentru a curăţa sistemul de scurgere.
 • Pentru procedura detaliată consultaţi manualul de utilizare furnizat împreună cu aparatul.


6. Verificaţi dacă scurgerea este blocată

Verificaţi dacă scurgerile golesc satisfăcător. Încercaţi un ciclu de spălare cu furtunul de evacuare într-un vas sau în chiuvetă.

7. Verificaţi dacă furtunul de scurgere este gâtuit sau sucit

Gâtuiturile sau suciturile furtunului de scurgere pot împiedica curgerea apei prin furtun. Îl puteţi verifica în spatele maşinii.

8. Utilizaţi mai puţin detergent.

 • Atunci când se utilizează mult detergent sau se produce multă spumă, sistemul de nivel poate fi blocat de spumă.
 • Puteţi rezolva această problemă oprind maşina şi scuturând tamburul înainte şi înapoi de câteva ori.
 • Curăţaţi filtrul scurgerii/pompei şi apoi efectuaţi un ciclu de spălare fără detergent.


9. Resetaţi aparatul

Scoateți ștecherul din priză, așteptați 30 de secunde și conectați-l la loc.

10. Contactați un centru de service autorizat.

Dacă sugestiile de mai sus nu rezolvă problema recomandăm să solicitaţi intervenţia unui tehnician de service.

Notaţi codul de eroare raportat şi precizaţi-l atunci când solicitaţi un tehnician. Această acţiune nu va rezolva problema, dar îl va ajuta pe tehnician să identifice cauza problemei.

Avertisment: Nu recomandăm utilizarea produsului până la remedierea completă a problemei. Scoateţi produsul din priză şi nu-l cuplaţi până când nu sunteţi sigur că este în regulă s-o faceţi.

Solicitaţi asistenţă service
Solicitaţi asistenţă service

Aveţi o problemă cu aparatul dumneavoastră electrocasnic pe care nu o puteţi rezolva singur(ă)? Contactaţi Call Center-ul și solicitaţi o intervenţie service.