Cuptorul afișează SAFE sau un simbol lacăt

Ultima actualizare 12.10.2022 13:26

Problemă

  • Cuptorul afișează simbolul SAFE sau un lacăt - aceasta înseamnă că blocarea sistemului (blocarea pentru copii) este activată


  • Cuptorul nu poate fi pornit - aparatul este conectat, dar nu răspunde

Produs

  • cuptor incorporabil
  • aragaz de sine stătător

Soluţie

1. Dezactivați blocarea sistemului (blocarea parentală)

  • Vă rugăm să consultați descrierea din instrucțiunile de utilizare deoarece metodele de oprire diferă în funcție de model .
  • Procedura de activare și dezactivare este descrisă în capitolul „ Funcții suplimentare
  • Manualul de utilizare poate fi descărcat AICI .


Modalitățile de activare/dezactivare a blocării diferă în funcție de tipul de panou de control.


Exemple de diferite panouri de control și cum să dezactivați Blocarea pentru copii


Panoul nr. 1


Funcția de blocare pentru copii previne pornirea accidentală a cuptorului

1. Verificați dacă butonul pentru funcțiile cuptorului este în poziția oprit

2. Apăsați și mențineți apăsate simbolurile simultan timp de 2 secunde  și . Se aude un semnal. Pe afișaj apare indicatorul SAFE .

3. Pentru a dezactiva blocarea, repetați pasul 2


Panoul nr. 2

Funcția de blocare pentru copii împiedică pornirea accidentală a cuptorului

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a porni cuptorul

2. Apăsați și mențineți apăsate simbolurile simultan timp de 2 secunde  și . Se aude un semnal. SAFE apare pe afișaj.

3. Pentru a dezactiva blocarea, repetați pasul 2


Panoul nr. 3


Funcția de blocare a panoului poate fi activată numai când dispozitivul funcționează. Funcția încuie ușa și protejează împotriva modificărilor accidentale ale setărilor de temperatură și timp ale funcției de cuptor activate.

1. Selectați o funcție a cuptorului și setați-o după cum este necesar.

2. Apăsați simultan și mențineți apăsat timp de 2 secunde  și Se aude un semnal. Pe display apare: Loc .

3. Pentru a dezactiva caracteristica Blocare panou, repetați pasul 2.

Prin rotirea butonului de control al temperaturii sau prin apăsarea butonului, afișajul va afișa: Loc . Prin rotirea butonului pentru functiile cuptorului, aparatul este oprit.

Dacă unitatea este oprită cu funcția de blocare a panoului în funcțiune, această funcție va comuta automat la funcția de blocare pentru copii .


Panoul nr. 4

Când funcția este activată, cuptorul nu poate fi pornit accidental.

1. Verificați dacă butonul pentru funcțiile cuptorului este în poziția oprit.

2. Apăsați simultan și mențineți apăsat timp de 2 secunde  și Se aude un semnal. Afișajul arată SAFE și simbolul de blocare

3. Pentru a dezactiva caracteristica Blocare panou, repetați pasul 2.


Panoul nr. 5

1. Când Blocarea pentru copii este activă, cuptorul nu poate fi pornit accidental. Funcția poate fi activată și dezactivată în meniul Setări de bază .

Meniu -> SETĂRI DE BAZĂ

2. Când funcția este activată, după pornirea aparatului, pe afișaj apare următorul mesaj: Blocare copii . Pentru a utiliza cuptorul, selectați literele codului cu butonul în secvența: ABC . Când Blocarea pentru copii este activă și cuptorul este oprit, ușa cuptorului va fi blocată.

Descărcaţi manualul
Descărcaţi manualul

Nu mai găsiţi manualul venit cu produsul dumneavoastră? Descărcaţi versiunea digitală.