Cum se dezasambla rezervorul de condens (uscător de rufe)

Ultima actualizare 27.12.2023 15:42

Siguranță

Toate lucrările care trebuie efectuate în interiorul aparatului necesită abilități și cunoștințe specifice și pot fi efectuate numai de către ingineri de service calificați și autorizați.

Această platformă nu este prevăzută cu un comutator ON/OFF.

Înainte de a accesa componentele interne, scoateți ștecherul din priză pentru a deconecta sursa de alimentare.

Unele componente din partea mecanică ar putea provoca răni, așa că purtați protecție adecvată și procedați cu prudență.

Goliți întotdeauna aparatul de toată apa înainte de a-l așeza pe o parte.

Dacă aparatul trebuie așezat pe o parte pentru întreținere sau pentru un alt motiv, așezați-l pe partea stângă, pentru a evita riscul ca apa reziduală să cadă pe placa principală.


1. Scoateți rezervorul din uscător


2. Scoateți bucșa rezervorului . Pentru a detașa mânerul din rezervorul de condens, slăbiți trei șuruburi : două în partea de sus a mânerului și unul în partea de jos.