Cum se dezasamblează și se montează garnitura de etanșare (3)

Ultima actualizare 23.02.2021 08:47

Înainte de orice operațiune de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecherul de la priză.

Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatele, pentru aparatele grele este necesar să le mutați două persoane.

Folosiți întotdeauna mănuși de siguranță și încălțăminte închisă.

Vă rugăm să rețineți că autorepararea sau reparația neprofesională poate avea consecințe de siguranță dacă nu este efectuată corect

Cum se schimbă sigiliul de mai jos

1
Scoateți sertarul pentru detergent
Imagine de import Word
2
Trageți marginea burdufului, demontați arcul exterior al burdufului
Imagine de import Word Imagine de import Word
3
Introduceți burduful în carcasă
Imagine de import Word
4
Deșurubați 4 șuruburi pentru sertarul de detergent
Imagine de import Word
5
Deșurubați 4 șuruburi de montare pe panoul frontal
Imagine de import Word
6
Demontați panoul frontal, deconectați conectorii plăcii de control
Imagine de import Word
7
Deconectați conectorii supapei de admisie, demontați supapa din corp.
Imagine de import Word
8
Deconectați conectorii releului de nivel, tubul releului de nivel, demontați releele de pe carcasă.
Imagine de import Word
9
Deșurubați șurubul cuplajului care fixează cuplajul de scurgere, demontați cuplajul de scurgere din duza de baie.
Imagine de import Word
10
Ridicați corpul ( sau întindeți-l în partea stângă ) și deșurubați cele 4 șuruburi care fixează picioarele amortizorului.
Imagine de import Word
11
Deconectați conectorii elementului de încălzire, firul de masă, conectorul motorului (mușcați în prealabil încuietorile de fixare a cablajelor din plastic cu clești)
Imagine de import Word
12
Atingeți baia de urechile de montare, ridicați telferul, demontați arcurile băii
Imagine de import Word
13
Descărcați arcul burdufului, demontați arcul
Imagine de import Word
14
Îndepărtați burduful, curățați resturile de lipici din baie

15
Ungeți drenajul burdufului cu adeziv, montați-l în gaura băii, montați burduful
Imagine de import WordImagine de import WordImagine de import WordImagine de import Word
16
Asamblați UM în ordine inversă.