Cum se demontează și se montează dispozitivul de blocare a siguranței ușii (2)

Ultima actualizare 23.02.2021 08:47

Înainte de orice operațiune de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecherul de la priză.

Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatele, pentru aparatele grele este necesar să le mutați două persoane.

Folosiți întotdeauna mănuși de siguranță și încălțăminte închisă.

Vă rugăm să rețineți că autorepararea sau reparația neprofesională poate avea consecințe de siguranță dacă nu este efectuată corect


DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ A UȘII (CU FLANȚĂ INCORPORATĂ)

Scoateți inelul de plastic care fixează garnitura burdufului pe dulap.

Eliberați sigiliul burdufului din dulap.

Desfaceți cele două șuruburi care fixează blocajul de siguranță al ușii pe panoul frontal.

Luați dispozitivul și mutați-l spre stânga.

Rotiți-l spre interior (partea dreaptă a flanșei).

Trageți-l spre dreapta și scoateți-l.


Scoateți protecția cablajului de pe dispozitivul de siguranță al ușii.

Deconectați conectorul

Pentru a reasambla dispozitivul de siguranță al ușii, repetați aceleași operații în sens invers.

Înainte de a strânge șuruburile pentru a fixa dispozitivul de siguranță al ușii pe panoul frontal, asigurați-vă că flanșa este poziționată corect la exterior, așa cum este indicat de săgeți.

Strângeți șuruburile la un cuplu de 2,5 Nm.