Înlocuirea rafturilor interioare (7DW)

Ultima actualizare 24.02.2021 15:48

Înainte de orice operațiune de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecherul de la priză.

Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatele, pentru aparatele grele este necesar să le mutați două persoane.

Folosiți întotdeauna mănuși de siguranță și încălțăminte închisă.

Vă rugăm să rețineți că autorepararea sau reparația neprofesională poate avea consecințe de siguranță dacă nu este efectuată corect

1. Rafturi alimentare

PASUL 1 Ridicați raftul înapoi.

PASUL 2 Trageți-l înainte.

Aveți grijă să nu deteriorați nervurile interioare ale căptușelii de către suporturile cadrului raftului.

※ Respectați ordinea inversă atunci când asamblați înlocuitorul

2. Rafturi pentru cutii de legume

PASUL 1 Trageți raftul înainte.

PASUL 2 Trageți în sus partea din față.

Aveți grijă să nu deteriorați coastele căptușelii interioare de către suporturile cadrului raftului.

※ Respectați ordinea inversă la asamblarea înlocuitorului.