Cum se înlocuiește sertarul (V)

Ultima actualizare 24.02.2021 15:48

Înainte de orice operațiune de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecherul de la priză.

Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatele, pentru aparatele grele este necesar să le mutați două persoane.

Folosiți întotdeauna mănuși de siguranță și încălțăminte închisă.

Vă rugăm să rețineți că autorepararea sau reparația neprofesională poate avea consecințe de siguranță dacă nu este efectuată corect


SCHIMBARE COȘ-CHILLER-CRISPER

Mai întâi, scoate coșul afară până când ajunge la poziția finală,

Apoi trageți ușor partea din față în sus până când se eliberează de ghidajele sale laterale.

În cele din urmă, continuați să-l scoateți și să-l scoateți din loc