Înlocuire ușă dreaptă și stângă (inclusiv balamale) 7KL

Ultima actualizare 25.02.2021 16:24

Înainte de orice operațiune de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecherul de la priză.

Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatele, pentru aparatele grele este necesar să le mutați două persoane.

Folosiți întotdeauna mănuși de siguranță și încălțăminte închisă.

Vă rugăm să rețineți că autorepararea sau reparația neprofesională poate avea consecințe de siguranță dacă nu este efectuată corect


Înlocuirea ușii dreapta și stânga (inclusiv balamale)